Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyliczenia w SPAN - teoria

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyliczenia w SPAN - teoria"— Zapis prezentacji:

1 Wyliczenia w SPAN - teoria
Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego

2 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu wewnątrzklasowego Wyliczenie wartości delty dla każdego typu kontraktu Przypisanie delt do poziomów Wyliczenie wartości delty w spreadzie wewnątrzklasowym Wyliczenie depozytu za spread wewnątrzklasowy Wybór scenaruisza generującego największe ryzyko

3 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu wewnątrzklasowego – wybór scenariusza generującego największe ryzyko Nr scenariusza Zmiana ceny instrumentu bazowego Zmiana zmienności Waga 1 100% 2 -1 3 1/3 4 5 -1/3 6 7 2/3 8 9 -2/3 10 11 12 13 14 15 32% 16 -3

4 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie ryzyka skorygowanego o zmienność Wyliczenie ryzyka czasowego Wyliczenie ryzyka zmiany ceny Wyliczenie jednostkowego ryzyka zmiany ceny Wyliczenie liczby delt w spreadzie międzyklasowym Wyliczenie kredytu za spread międzyklasowy

5 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko skorygowane o zmienność Ryzyko scenariusza= =ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe Więc:

6 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko skorygowane o zmienność Ryzyko scenariusza= =ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe Więc: Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności= =

7 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko skorygowane o zmienność Ryzyko scenariusza= =ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe Więc: Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności= =(ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza) / 2 = =(ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe + + ryzyko zmiany ceny – ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe) /2 = =(2 * ryzyko zmiany ceny + 2 * ryzyko czasowe ) / 2 = =

8 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko skorygowane o zmienność Ryzyko scenariusza= =ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe Więc: Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności= =(ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza) / 2 = =(ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe + + ryzyko zmiany ceny – ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe) /2 = =(2 * ryzyko zmiany ceny + 2 * ryzyko czasowe ) / 2 = =ryzyko zmiany ceny + ryzyko czasowe

9 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko skorygowane o zmienność Ryzyko scenariusza= =ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe Więc: Ryzyko scenariusza skorygowane o ryzyko zmiany zmienności= =(ryzyko aktywnego scenariusza + ryzyko sparowanego scenariusza) / 2 = =(ryzyko zmiany ceny + ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe + + ryzyko zmiany ceny – ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe) /2 = =(2 * ryzyko zmiany ceny + 2 * ryzyko czasowe ) / 2 = =ryzyko zmiany ceny + ryzyko czasowe Pary scenariuszy: Nr scenariusza ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Scenariusz sparowany

10 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko czasowe Scenariusze nr 1 i nr 2: Nie zakładają zmiany ceny instrumentu bazowego Zakładają zmianę zmienności

11 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko czasowe Scenariusze nr 1 i nr 2: Nie zakładają zmiany ceny instrumentu bazowego Zakładają zmianę zmienności Więc: Ryzyko czasowe = (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusz nr 2) / 2 = =(ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe – – ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe)/2 = =

12 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko czasowe Scenariusze nr 1 i nr 2: Nie zakładają zmiany ceny instrumentu bazowego Zakładają zmianę zmienności Więc: Ryzyko czasowe = (ryzyko scenariusza nr 1 + ryzyko scenariusz nr 2) / 2 = =(ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe – – ryzyko zmiany zmienności + ryzyko czasowe)/2 = = ryzyko czasowe

13 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – ryzyko zmiany ceny Ryzyko zmiany ceny = = ryzyko scenariusza skorygowane o zmiany zmienności – ryzyko czasowe = = ryzyko zmiany ceny + ryzyko czasowe – ryzyko czasowe = = ryzyko zmiany ceny

14 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – kolejne wyliczenia Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = = ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto w danej klasie

15 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – kolejne wyliczenia Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = = ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto w danej klasie Liczba delt w spreadzie międzyklasowym = = min (liczba delt w klasach dla których wyliczamy spread międzyklasowy)

16 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie spreadu międzyklasowego – kolejne wyliczenia Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = = ryzyko zmiany ceny / całkowita delta netto w danej klasie Liczba delt w spreadzie międzyklasowym = = min (liczba delt w klasach dla których wyliczamy spread międzyklasowy) Wyliczenie kredytu za spread międzyklasowy = = Jednostkowe ryzyko zmiany ceny * delta w spreadzie * liczba delt na spread * *stopa kredytu

17 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie wartości netto opcji

18 Omówienie zasad obliczeń
Wyliczenie depozytów zabezpieczających Wyliczenie depozytu zabezpieczającego na klasę Wyliczenie ryzyka rynkowego Wyliczenie depozytów zabezpieczających


Pobierz ppt "Wyliczenia w SPAN - teoria"

Podobne prezentacje


Reklamy Google