Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs historyczny GRANICE ZDRADY NARODOWEJ i PAŃSTWOWEJ W DZIEJACH POLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs historyczny GRANICE ZDRADY NARODOWEJ i PAŃSTWOWEJ W DZIEJACH POLSKI."— Zapis prezentacji:

1

2 Konkurs historyczny GRANICE ZDRADY NARODOWEJ i PAŃSTWOWEJ W DZIEJACH POLSKI

3 Jaka jest prawda?...czyli ciągle nasuwające się pytanie jak to było ze stanem wojennym? Wykonały: Natalia Rydz Karolina Kuc

4 A miało być tak pięknie... Kiedy Polacy myśleli, że to już koniec problemów politycznych ich ojczyzny i, że ich marzenia o wolnej Polsce się spełniły nagle dnia 13 grudnia 1981 roku rano we wszystkich odbiornikach masowego przekazu pojawiły się wiadomości niosące z czasem jakże tragiczne skutki...

5 RODACY! Wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.

6 A zaczęło się tak... W niedzielę 13 grudnia 1981 roku, rano miliony Polaków dowiedziały się z radiowo-telewizyjnego przemówienia gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Wprowadzając stan wojenny internowano około 6,6 tys. Działaczy związkowych i politycznych, zawieszono działalność organizacji społecznych, ograniczono swobodę poruszania i wprowadzono godzinę milicyjną. Przepisy stanu wojennego zakazywały strajków i manifestacji oraz wprowadzały militaryzacje zakładów pracy.

7 A dalej było już tylko gorzej...

8 nadzieją? Kierownictwo Solidarności zostało w dużej mierze zaskoczone decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego. Większość członków komisji krajowej i doradców ujęto w Gdańsku po posiedzeniu zakończonego przed północą 12 XII. Wałęsę internowano oddzielnie i umieszczono w Chylicach, a następnie w ośrodku rządowym w Arłamowie. Usilnie namawiany przez wysłanników Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego do wydania apelu akceptującego stan wojenny, Wałęsa nie uległ ale też zachował milczenie co utrudniło władzom politykę rozbijania jedności związku.

9 Solidarność walczy o wolność! Strajki okupacyjne w praktyce okazały się bardzo trudne, ponieważ opór,,Solidarności był regularnie łamany przez ZOMO, przy użyciu ciężkiego sprzętu i broni palnej. Po masowych aresztowaniach i złamaniach strajków struktury strajkowe znalazły się w głębokim kryzysie ich odbudowę zapoczątkowali 13 I 1982 dwaj działacze komisji krajowej Eugeniusz Szumejko i Andrzej Konarski, którzy utworzyli Ogólnopolski Komitet Oporu.

10 Manifestacje Solidarności

11 Solidarność w podziemiu W podziemnej Solidarności ścierały się różne programy działania. Jedni dowodzili, że decentralizacja struktur podziemnych będzie bardziej skuteczna i zapobiegnie powstaniu władz związków konkurencyjnych wobec wybranych legalnie na zjeździe. Zwolennicy tej koncepcji zaczęli tworzyć sieć podstawowych Komitetów Oporu Społecznego. Inni twierdzili, że mimo to należy stworzyć struktury ogólnopolskie. Powstanie TKK stało się wyrazem tej drugiej opcji.

12 Hasła lokalnych grup oporu WRONa orła nie pokona Zima wasza wiosna nasza Hasła lansowane przez liczne grupy związkowe Ogólnopolskiego Komitetu Oporu

13 Próba sił Po zakończeniu wciąż tłumionych strajków nadal trwały różnorodne akcje protestów społeczeństwa od symbolicznych gestów w rodzaju palenia świeczek w porze nadawania dziennika TV, przez bojkot prasy oraz odmowy występowania w radiu i telewizji aktorów i innych znanych osób, do krótkich strajków i demonstracji ulicznych.

14 Kontekst międzynarodowy Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce wywołało ogromny oddźwięk w świecie. Przywódcy wielu państw demokratycznych wystąpili z potępieniem akcji wojskowej przeciw społeczeństwu polskiemu. 11 I 82r. Rada atlantycka zaleciła państwom NATO sankcje gospodarcze wobec PRL. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan poparł dzień solidarności z narodem polskim, telewizja amerykańska nadała program o zasięgu światowym Żeby Polska była Polską.

15 Solidarność z Polakami W odruchu solidarności z Polakami rozpoczęto szeroką akcje pomocy charytatywnej, zwłaszcza w RFN, Francji, we Włoszech, Szwecji i Belgii. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje gospodarcze na reżim wojskowy PRL. W rezultacie delegalizacja Solidarności krytyka tego reżimu za granicą jeszcze się nasilała. USA wznosiły klauzule najwyższego uprzywilejowania w handlu z Polską. Delegalizacja związku spotkała się też z ostrą reakcją Międzynarodowej Organizacji Pracy, prezydenta Francji Francoisa Mitteranda i innych polityków.

16 Zdrada narodu – czy Jaruzelski zawinił? Dotąd nie wiadomo czy Jaruzelski dokładnie przemyślał decyzje o wprowadzeniu stanu wojennego ale pewnym jest, że przyniosło to bardzo wiele strat dla naszego narodu... Lecz czy to na pewno jego wina?

17 Ostatnie chwile stanu wojennego Ostateczną próbą zniesienia stanu wojennego była druga pielgrzymka Ojca Świętego do kraju, która miała miejsce w czerwcu 1983r. W spotkaniu z papieżem uczestniczyło około 10 milionów Polaków. W Dolinie Chochołowskiej papież spotkał się nieoficjalnie z Lechem Wałęsą. Po pielgrzymce Jaruzelski był pewien, że udało się mu doprowadzić do normalizacji kraju. Stan wojenny został oficjalnie zniesiony 22 lipca 1983r.

18 Nobel dla Wałęsy Po zniesieniu stanu wojennego władze starały się skompromitować Wałęsę, co nie dało żadnych rezultatów. W październiku 1983r. Otrzymał on pokojową nagrodę Nobla, której jednak nie mógł odebrać osobiście gdyż obawiał się, że władze nie wpuszczą go ponownie do kraju.

19 Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki W 1984r. Polską wstrząsnęła wiadomość o porwaniu i zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki zaangażowanego w walkę o Solidarność. Raz w miesiącu odprawiał on mszę za ojczyznę. Mimo, że sprawcy zostali osądzeni, nie było mowy o przywróceniu Solidarności

20 Brak porozumienia 26 kwietnia 1986r. Miała miejsce katastrofa w radzieckiej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wybuch reaktora spowodował emisje chmury radioaktywnej, która skaziła także Polskę. Niestety, władze poinformowały obywateli o tej społecznej katastrofie z kilkudniowym opóźnieniem. Okazało się, że nie ma żadnej nici połączenia między władzą a obywatelami. Ekipa Jaruzelskiego podejmowała pewne próby reform gospodarczych i politycznych ale nie przynosiły one spodziewanych rezultatów.

21 Trzecia pielgrzymka Papieża do Polski W czerwcu 1987r. Doszło do kolejnej pielgrzymki Jana Pawła II, który odwiedził miedzy innymi Gdańsk. Podczas homilii wielokrotnie przywoływał hasło solidarności. Trzecia wizyta papieża była nadzieją, której Polskim obywatelom już dawno brakowało.

22 Nareszcie dialog! W 1988r. W wielu miastach rozpętały się największe strajki od czasów stanu wojennego. Tum razem jednak władze zdecydowały się na dialog ze społeczeństwem. Postanowiono zwołać obrady Okrągłego stołu, przy którym do rozmów mieli zasiąść zarówno przedstawiciele władz jak i opozycji.

23 Okrągły stół Obrady Okrągłego stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989r. I trwały do 5 kwietnia. W wyniku porozumień ponownie znaczenie miała Solidarność. Zawarto też kontrakt przedwyborczy, który polegał na tym, że w nowym sejmie 65% mandatów miało przypaść PZPR i jej sojusznikom, a 35% pozostałym kandydatom. Postanowiono też reaktywować senat oraz urząd prezydenta, którego wyboru miało dokonać Zgromadzenie Narodowe. Porozumienia Okrągłego stołu otworzyły drzwi do III Rzeczypospolitej.

24 Reakcja ludzi po latach...

25 Więc jak to było? Jaruzelski nie był jedynym winnym tych wszystkich zamieszek i niezgody w państwie Polskim jednakże jego decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego znacznie przyczyniła się do spowodowania tych nieszczęść. Do dziś nie wiadomo czy to naprawdę była zła decyzja a władze nie potrafią udowodnić Jaruzelskiemu winy. My możemy mieć tylko domysły jak to było naprawdę. Jedynym co może świadczyć o tym, że Jaruzelski żałuje tego co zrobił to to, że oddał odznaczenie Orła Białego. Jest to jakby potwierdzenie tego, że jest świadom iż wina leży także po jego stronie...


Pobierz ppt "Konkurs historyczny GRANICE ZDRADY NARODOWEJ i PAŃSTWOWEJ W DZIEJACH POLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google