Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego"— Zapis prezentacji:

1 Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego

2 Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego
Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

3

4 DUSZNOŚĆ Definicje Def. kliniczna uświadomienie konieczności wzmożenia czynności oddechowej Def. patofizjologiczna odczuwalne zwiększenie pracy oddychania Def. neurologiczna zaburzenie stosunku długości i napięcia mięśni oddechowych Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

5 czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności
Analiza objawu: stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności

6 Stopnie duszności DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
(Hadorn s.201) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

7 Ciśnienie barometryczne (mm Hg)
DUSZNOŚĆ FIZJOLOGICZNA Wdechowe ciśnienie parcjalne tlenu (mm Hg) 50 100 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 135 200 300 400 500 600 700 6 Lot na dużych wysokościach Mount Everest 5 Wysokość (m) 4 Ciśnienie barometryczne (mm Hg) 3 Kolej wysokościowa przez Andy 2 1 Szybowiec 50 100 Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

8 Klasyfikacja duszności wysiłkowej
Badanie kliniczne Macleod (red)

9 Przyczyny i objawy asfiksji
DUSZNOŚĆ Przyczyny i objawy asfiksji (Hadorn s.201) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

10 Przyczyny i objawy asfiksji
DUSZNOŚĆ Przyczyny i objawy asfiksji (Hadorn s.201) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

11 Przyczyny i objawy asfiksji
DUSZNOŚĆ Przyczyny i objawy asfiksji (Hadorn s.201) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

12 czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności
Analiza objawu: stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności

13 Klasyfikacja według dynamiki powstawania
DUSZNOŚĆ Klasyfikacja według dynamiki powstawania Duszność występująca szybko Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy Duszność powoli narastająca Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

14 Klasyfikacja według dynamiki powstawania
DUSZNOŚĆ Klasyfikacja według dynamiki powstawania Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

15 Klasyfikacja według dynamiki powstawania
DUSZNOŚĆ Klasyfikacja według dynamiki powstawania Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

16 Klasyfikacja według dynamiki powstawania
DUSZNOŚĆ Klasyfikacja według dynamiki powstawania Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

17 Klasyfikacja według dynamiki powstawania
DUSZNOŚĆ Klasyfikacja według dynamiki powstawania Duszność występująca szybko pochodzenia płucnego astma odma zapalenie płuc ciało obce poch. sercowo-naczyniowego niewydolność LK zator płuc tamponada osierdzia przebywanie na dużych wysokościach pochodzenia psychogennego pochodzenia metabolicznego kwasica ketonowa mocznica zatrucia Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy pochodzenia płucnego płyn w opłucnej nowotwór nacieczenie i zwłóknienie płuc gruźlica poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia niedokrwistość zatorowość płucna pochodzenia nerwowo-mięśniowego myastenia gravis Duszność powoli narastająca pochodzenia płucnego przewlekłe zapalenie oskrzeli rozedma płuc pylica płuc rozlane zwłóknienie płuc poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia zatorowość płucna pochodzenia mechanicznego duża otyłość zesztywniające zap.kręgosłupa sklerodermia Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

18 czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności
Analiza objawu: stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności

19 Typ duszności DUSZNOŚĆ
Niewydolność oddechowa typu restrykcyjnego (ograniczająca) Spirogram prawidłowy Niewydolność oddechowa typu obturacyjnego (zawężająca) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

20 SPIROGRAM PRAWIDŁOWY IRV IC VC TLC TV ERV FRC RV RV 1 sek. FEV 1s
TV - Total Volume IRV - Inspiratory Reserve Volume ERV - Expiratory Reserve Volume RV - Residual Volume TLC - Total Lung Capacity VC - Vital Capacity IC - Inspiratory Capacity FRC - Functional Residual Capacity IRV IC FEV 1s VC TLC TV ERV FRC RV RV

21 Typ duszności DUSZNOŚĆ I - Duszność napadowa
II - Duszność stała (przewlekłe choroby płuc i przewlekła niewydolność lewej komory serca) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

22 Zaburzenia rytmu oddechowego
DUSZNOŚĆ Zaburzenia rytmu oddechowego Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

23 Zaburzenia rytmu oddechowego
DUSZNOŚĆ Zaburzenia rytmu oddechowego Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

24 Zaburzenia rytmu oddechowego
DUSZNOŚĆ Zaburzenia rytmu oddechowego Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

25 czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności
Analiza objawu: stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności

26 DUSZNOŚĆ Objawy towarzyszące

27 DUSZNOŚĆ Objawy towarzyszące

28 DUSZNOŚĆ Objawy towarzyszące

29 Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego
Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

30 KASZEL Definicja: - gwałtowne wypchnięcie powietrza przez głośnię mające na celu usunięcie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu lub ciała obcego. Odruch kaszlu wspomaga mechanizm oczyszczania śluzowo-rzęskowego i można go zaobserwować u ludzi zdrowych, u których liczba epizodów kaszlu < 10 / 24godz.

31 Mechanizm odruchu: KASZEL
Kaszel jest wywołany podrażnieniem receptorów kaszlowych lub podśluzówkowych nosa, gardła, krtani tchawicy i dużych oskrzeli, płuc i opłucnej. Bodźce te są przenoszone drogą nerwu błędnego lub językowo-gardłowego do ośrodka kaszlowego w rdzeniu przedłużonym, skąd za pośrednictwem nerwu krtaniowego wstecznego i nerwów rdzeniowych dochodzi do pobudzenia mięśni biorących udział w odruchu kaszlowym. FAZY ODRUCHU: 1. Głęboki wdech 2. Zamknięcie głośni z rozluźnieniem przepony i gwałtownym skurczem mięśni oddechowych 3. Otwarcie głośni i eksplozyjne wypchnięcie powietrza z płuc na zewnątrz.

32 Analiza objawu: KASZEL
Przyczyną kaszlu mogą być bodźce o charakterze: zapalnym, mechanicznym, termicznym, chemicznym, osmotycznym, psychicznym. W analizie czasowej należy uwzględnić: - od jak dawna trwa kaszel ? - przebieg kaszlu w czasie - sezonowość ? - pory dnia ? Powikłaniem kaszlu może być utrata przytomności, złamanie żebra lub pęknięcie płuca

33 KASZEL Rodzaje kaszlu

34 Objawy towarzyszące KASZEL katar bóle gardła chrypka gorączka duszność
plwocina krwioplucie ból opłucnej zachłyśnięcie się ciałem obcym zaburzenia połykania nudności, wymioty nocne poty brak łaknienia, chudnięcie

35 Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu: Kaszel spowodowany zmianami chorobowymi: - dróg oddechowych - miąższu płucnego - opłucnej Kaszel uwarunkowany niewydolnością mięśnia sercowego Kaszel o etiologii psychicznej

36 Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

37 Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

38 Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

39 Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

40 Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego
Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

41 PLWOCINA Definicja: - jest mieszaniną wydzieliny z tchawicy i oskrzeli, komórek nabłonka błony śluzowej oraz komórek zapalnych, śliny, elementów morfotycznych krwi, substancji wdychanych i miejscowych produktów rozpadu. Aparat śluzowo-rzęskowy tchawicy i oskrzeli stanowi rodzaj systemu oczyszczającego i składa się z nabłonka migawkowego, komórek kubkowych i gruczołów śluzowych. W warunkach prawidłowych w ciągu doby wytwarzane jest 100 ml wydzieliny

42 PLWOCINA Systematyka badania:

43 Bezpośrednie badanie plwociny:
PLWOCINA Bezpośrednie badanie plwociny:

44 Bezpośrednie badanie plwociny:
PLWOCINA Bezpośrednie badanie plwociny: Kryształy Charcota-Leydena Włókna elastyczne WĘŻOWNICA CURSCHMANNA Erytrocyty Granulocyty eozynochłonne Granulocyty obojętnochłonne

45 Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego
Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

46 Definicja: KRWIOPLUCIE
- wykrztuszanie krwi, plwociny zmieszanej z krwią lub nitkami krwi Krew może pochodzić z : górnych lub dolnych dróg oddechowych przewodu pokarmowego KRWIOPLUCIE RZEKOME - odkrztuszanie krwistej wydzieliny, w sytuacji gdy krew jest aspirowana z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, krtani lub przełyku, a następnie odpluwana.

47 Analiza objawu: KRWIOPLUCIE
Rozróżnienie między krwawieniem prawdziwym i rzekomym. Ocena stopnia zagrożenia dla życia. Lokalizacja miejsca krwawienia. Ustalenie przyczyny krwawienia.

48 Diagnostyka różnicowa objawu:
KRWIOPLUCIE Diagnostyka różnicowa objawu:

49 KRWIOPLUCIE Patogeneza objawu:

50


Pobierz ppt "Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google