Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego."— Zapis prezentacji:

1 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego

2 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

3 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG

4 Definicje Def. kliniczna uświadomienie konieczności wzmożenia czynności oddechowej Def. patofizjologiczna odczuwalne zwiększenie pracy oddychania Def. neurologiczna zaburzenie stosunku długości i napięcia mięśni oddechowych DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

5 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Analiza objawu: stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności DUSZNOŚĆ

6 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Stopnie duszności DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

7 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ FIZJOLOGICZNA Lot na dużych wysokościach 050100 050100 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 Wysokość (m) Ciśnienie barometryczne (mm Hg) 135 200 300 400 500 600 700 Mount Everest Szybowiec Kolej wysokościowa przez Andy 1 2 3 4 5 6 Wdechowe ciśnienie parcjalne tlenu (mm Hg) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

8 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Badanie kliniczne Macleod (red) Klasyfikacja duszności wysiłkowej

9 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Przyczyny i objawy asfiksji

10 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Przyczyny i objawy asfiksji DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

11 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Przyczyny i objawy asfiksji

12 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności DUSZNOŚĆ Analiza objawu:

13 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Duszność występująca szybko Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy Duszność powoli narastająca DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp. Klasyfikacja według dynamiki powstawania

14 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Klasyfikacja według dynamiki powstawania DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

15 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Klasyfikacja według dynamiki powstawania DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

16 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Klasyfikacja według dynamiki powstawania DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

17 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Klasyfikacja według dynamiki powstawania Duszność występująca szybko pochodzenia płucnego astma odma zapalenie płuc ciało obce poch. sercowo-naczyniowego niewydolność LK zator płuc tamponada osierdzia przebywanie na dużych wysokościach pochodzenia psychogennego pochodzenia metabolicznego kwasica ketonowa mocznica zatrucia Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy pochodzenia płucnego płyn w opłucnej nowotwór nacieczenie i zwłóknienie płuc gruźlica poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia niedokrwistość zatorowość płucna pochodzenia nerwowo-mięśniowego myastenia gravis Duszność powoli narastająca pochodzenia płucnego przewlekłe zapalenie oskrzeli rozedma płuc pylica płuc rozlane zwłóknienie płuc poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia zatorowość płucna pochodzenia mechanicznego duża otyłość zesztywniające zap.kręgosłupa sklerodermia DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

18 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności DUSZNOŚĆ Analiza objawu:

19 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Typ duszności Niewydolność oddechowa typu restrykcyjnego (ograniczająca) Niewydolność oddechowa typu obturacyjnego (zawężająca) Spirogram prawidłowy Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

20 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG SPIROGRAM PRAWIDŁOWY TLC VC RV IC FRC IRV ERV RV TV TV- Total Volume IRV- Inspiratory Reserve Volume ERV- Expiratory Reserve Volume RV- Residual Volume TLC- Total Lung Capacity VC- Vital Capacity IC- Inspiratory Capacity FRC- Functional Residual Capacity 1 sek. FEV 1s

21 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG I- Duszność napadowa DUSZNOŚĆ II- Duszność stała (przewlekłe choroby płuc i przewlekła niewydolność lewej komory serca) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Typ duszności

22 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Zaburzenia rytmu oddechowego DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

23 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Zaburzenia rytmu oddechowego

24 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Zaburzenia rytmu oddechowego

25 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG stopień duszności czas i okoliczności wystąpienia duszności typ duszności objawy towarzyszące duszności DUSZNOŚĆ Analiza objawu:

26 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Objawy towarzyszące DUSZNOŚĆ

27 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Objawy towarzyszące

28 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Objawy towarzyszące

29 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

30 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG - gwałtowne wypchnięcie powietrza przez głośnię mające na celu usunięcie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu lub ciała obcego. KASZEL Definicja: Odruch kaszlu wspomaga mechanizm oczyszczania śluzowo- rzęskowego i można go zaobserwować u ludzi zdrowych, u których liczba epizodów kaszlu < 10 / 24godz.

31 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Kaszel jest wywołany podrażnieniem receptorów kaszlowych lub podśluzówkowych nosa, gardła, krtani tchawicy i dużych oskrzeli, płuc i opłucnej. Bodźce te są przenoszone drogą nerwu błędnego lub językowo-gardłowego do ośrodka kaszlowego w rdzeniu przedłużonym, skąd za pośrednictwem nerwu krtaniowego wstecznego i nerwów rdzeniowych dochodzi do pobudzenia mięśni biorących udział w odruchu kaszlowym. FAZY ODRUCHU: 1. Głęboki wdech 2. Zamknięcie głośni z rozluźnieniem przepony i gwałtownym skurczem mięśni oddechowych 3. Otwarcie głośni i eksplozyjne wypchnięcie powietrza z płuc na zewnątrz. KASZEL Mechanizm odruchu:

32 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Przyczyną kaszlu mogą być bodźce o charakterze: zapalnym, mechanicznym, termicznym, chemicznym, osmotycznym, psychicznym. W analizie czasowej należy uwzględnić: - od jak dawna trwa kaszel ? - przebieg kaszlu w czasie - sezonowość ? - pory dnia ? Powikłaniem kaszlu może być utrata przytomności, złamanie żebra lub pęknięcie płuca KASZEL Analiza objawu:

33 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Rodzaje kaszlu

34 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Objawy towarzyszące katar bóle gardła chrypka gorączka duszność plwocina krwioplucie ból opłucnej zachłyśnięcie się ciałem obcym zaburzenia połykania nudności, wymioty nocne poty brak łaknienia, chudnięcie

35 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu: Kaszel spowodowany zmianami chorobowymi: - dróg oddechowych - miąższu płucnego - opłucnej Kaszel uwarunkowany niewydolnością mięśnia sercowego Kaszel o etiologii psychicznej

36 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

37 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

38 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

39 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KASZEL Diagnostyka różnicowa objawu:

40 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

41 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG - jest mieszaniną wydzieliny z tchawicy i oskrzeli, komórek nabłonka błony śluzowej oraz komórek zapalnych, śliny, elementów morfotycznych krwi, substancji wdychanych i miejscowych produktów rozpadu. Definicja: Aparat śluzowo-rzęskowy tchawicy i oskrzeli stanowi rodzaj systemu oczyszczającego i składa się z nabłonka migawkowego, komórek kubkowych i gruczołów śluzowych. W warunkach prawidłowych w ciągu doby wytwarzane jest 100 ml wydzieliny PLWOCINA

42 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PLWOCINA Systematyka badania:

43 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PLWOCINA Bezpośrednie badanie plwociny:

44 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PLWOCINA Bezpośrednie badanie plwociny: WĘŻOWNICA CURSCHMANNA Włókna elastyczne Kryształy Charcota-Leydena Granulocyty eozynochłonne Erytrocyty Granulocyty obojętnochłonne

45 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Dolegliwości wiązane z chorobami układu oddechowego Duszność Kaszel Plwocina Krwioplucie

46 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KRWIOPLUCIE - wykrztuszanie krwi, plwociny zmieszanej z krwią lub nitkami krwi Definicja: Krew może pochodzić z : górnych lub dolnych dróg oddechowych przewodu pokarmowego KRWIOPLUCIE RZEKOME - odkrztuszanie krwistej wydzieliny, w sytuacji gdy krew jest aspirowana z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, krtani lub przełyku, a następnie odpluwana.

47 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Rozróżnienie między krwawieniem prawdziwym i rzekomym. Ocena stopnia zagrożenia dla życia. Lokalizacja miejsca krwawienia. Ustalenie przyczyny krwawienia. Analiza objawu: KRWIOPLUCIE

48 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Diagnostyka różnicowa objawu: KRWIOPLUCIE

49 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Patogeneza objawu: KRWIOPLUCIE

50 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG


Pobierz ppt "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad lekarski w chorobach układu oddechowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google