Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ zapalenie żył powierzchownych zapalenie żył głębokich kończyn zakrzepica innych żył (żyły trzewne)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ zapalenie żył powierzchownych zapalenie żył głębokich kończyn zakrzepica innych żył (żyły trzewne)"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ zapalenie żył powierzchownych zapalenie żył głębokich kończyn zakrzepica innych żył (żyły trzewne)

2 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH FIZJOLOGIAPATOLOGIA żyła powierzchowna żyła głęboka żyła powierzchowna żyła głęboka skrzeplina

3 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH Wędrujące (migrujące) zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - choroba Winiwatera-Bürgera (Bürgera) - objaw (relewator) raka płuca, żołądka, trzustki (zespół Trousseau) - zaburzenie równowagi między czynnikami prokoagulacyjnymi a ich antagonistami - obecność przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu tocznia, niedobór białek C, S,

4 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych - zakrzepowe zapalenie żyły odpiszczelowej lub jej rozgałęzień - zakrzepowe zapalenie w obrębie żylaków Jatrogenne zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych Choroba Modora (zapalenie żył powierzchownych ściany klatki piersiowej i/lub jamy brzusznej)

5 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH ROZPOZNAWANIE - postronkowate zgrubienia (żyłę czuć lepiej, wyraźniej niż zazwyczaj) -miejscowa bolesność -zaczerwienie -zwiększone ucieplenie skóry

6 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH LECZENIE -usunięcie przyczyny (w jatrogennym zapaleniu - cewnika, prowadnicy, itd.) -ciepłe okłady (płyn Burowa, altacet) -miejscowo leki przeciwzapalne (salicylany) -maści z heparyną -opaska elastyczna -leczenie chirurgiczne (wycięcie żylaków, poszerzeń żyłnych) -uniesienie kończyny

7 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH ZAPOBIEGANIE JATROGENNEMU ZAPALENIU ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH -cewnik możliwie wąski, nie dłuższy niż 45 mm -cewnik wprowadzać unikając okolic stawów -jałowość -cewnik utrzymywać nie dłużej niż 48 godzin -leki drażniące rozcieńczać solą fizjologiczną -do długotrwałych wlewów dodawać 1000 j heparyny i 5-15 mg hydrokortyzonu na 1 litr płynu

8 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH FIZJOLOGIAPATOLOGIA żyła powierzchowna żyła głęboka żyła powierzchowna żyła głęboka skrzeplina

9

10 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH ETIOLOGIA -uszkodzenie ściany żył (uraz mechaniczny, cewnikowanie, zakażenie bakteryjne, naciek nowotworowy, radioterapia) -zwolnienie przepływu krwi (unieruchomienie – operacje, niewydolność krążenia, ciąża, gips, długotrwała podróż) -zmiany w składzie krwi – elementów morfologicznych (nadpłytkowość, czerwnienica), czynników krzepnięcia (hiperfibrynogenemia w stanach zapalnych, po operacjach) -uwolnienie tromboplastyn tkankowych (operacja, uraz) -predyspozycje genetyczne (niedobór białek C, S, antytrombiny III, inhibitorów cz. V, VII, nieprawidłowy fibrynogen)

11 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH ROZPOZNAWANIE - ból -obrzęk uogólniony kończyny, zwiększenie obwodu kończyny -zmiana zabarwienia skóry (później także owrzodzenia) -wzmożone ucieplenie skóry -rozszerzenie żył powierzchownych

12 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH ROZPOZNAWANIE -objaw Homansa (ból łydki i w dole podkolanowym przy biernym zgięciu grzbietowym stopy) -objaw Mozesa (zwiększone napięcie tkanek pod powięzią goleni) -objaw Payera (bolesność przy ucisku przyśrodkowej krawędzi stopy) -przyspieszenie tętna nie uzasadnione innymi przyczynami

13 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH ROZPOZNAWANIE – BADANIA DODATKOWE -flebografia kontrastowa -ultrasonografia (Doppler) -pletyzmografia impedancyjna -rezonans magnetyczny, wysokorozdzielcza tomografia komputerowa -flebografia izotopowa -test z zastosowaniem 125 I-fibrynogenu

14 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA -wiek ponad 40 lat -długotrwałe unieruchomienie (udar mózgu, stan po zawale, operacja) -uraz tkanek -choroba nowotworowa -przebyta zakrzepica żył głębokich -ciąża i połóg -stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych

15 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA -otyłość -żylaki kończy dolnych -choroby serca -zespół nerczowy -czerwienica -nadpłytkowość -zaburzenia układu krzepnięcia (wrodzona trombofilia, obecność przeciwciał antyfosfolipidowych)

16 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA – OTYŁOŚĆ - spadek aktywności fibrynolitycznej osocza - spadek ruchliwości pooperyjnej Przekroczenie BMI o 15-20 % powoduje dwukrotne zwiększenie ryzyka zakrzepicy żył głębokich w okresie pooperacyjnym

17 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA – DOUSTNA ANTYKONCEPCJA - spadek aktywności fibrynolitycznej osocza - spadek napięcia żył - spadek zawartości antytrombiny III - wzrost adhezji płytek

18 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA – CIĄŻA - otyłe - wieloródki - starsze (ponad 25 lat)

19 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH CZYNNIKI RYZYKA – CIĄŻA - spadek aktywności fibrynolitycznej osocza (wzrost PAI) - zastój żylny (powiększona macica) - wzrost poziomów cz. II, VII, VIII, X i fibrynogenu - spadek aktywności cz. vWF i białka S

20 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH LOKALIZACJA -zatoki żylne mięśnia płaszczkowatego i brzuchatego łydki -żyły podudzia -żyły proksymalne (żyły podkolanowe, udowa, biodrowa) Im bardziej proksymalne żyły tym rzadziej ale tym większe ryzyko powikłań (zatorowość płucna) !!

21 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH STRATEGIA LECZENIA -podejrzenie kliniczne  heparyna  diagnostyka -zakrzepica żył podudzia  heparyna (ok. 10 dni)  doustne antykoagulanty -zakrzepica udowo-biodrowa  heparyna lub fibrynolityki (w razie nieskuteczności trombektomia chirurgiczna) -powikłana zakrzepica udowo-biodrowa (zakrzepica żył pozawłośniczkowych)  trombektomia chirurgiczna

22 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH LECZENIE ZACHOWAWCZE -unieruchomienie, uniesienie kończyny -heparyna niefrakcjonowana wlew dożylny bolus 5000 j, następnie 20 j/kg mc/ godz, po 6 godzinach pod kontrolą APTT (1.5 – 2.5 krotne wydłużenie) -heparyna frakcjonowana (według masy ciała) -doustne antykoagulanty (pod kontrolą wskaźnika Quicka, INR, czas protrombinowego) -leki fibrynolityczne (streptokinaza, urokinaza, rtPA)

23 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH LECZENIE CHIRURGICZNE -trombektomia żylna -filtry przeciwzatorowe Celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia masywnego zatoru tętnicy płucnej

24 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH ZAPOBIEGANIE -redukcja masy ciała -rehabilitacja ruchowa (chorzy w szpitalu) -unoszenie kończyn -pończochy elastyczne -powtarzający się ucisk pneumatyczny -technika znieczulenia/operacji (małoinwazyjne!!) -farmakologiczna

25 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ GŁĘBOKICH POWIKŁANIA -przewlekła niewydolność żylna (zespół pozakrzepowy z żylakami i owrzodzeniami) wyższe ciśnienie w układzie żylnym -zatorowość płucna

26 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA - ETIOPATOGENEZA FIZJOLOGIAZAKRZEPICA REKANALIZACJA - zniszczenie zastawek


Pobierz ppt "ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ zapalenie żył powierzchownych zapalenie żył głębokich kończyn zakrzepica innych żył (żyły trzewne)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google