Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C# Platforma.NET CZ.3 Kuba Ostrowski. wcześni ej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C# Platforma.NET CZ.3 Kuba Ostrowski. wcześni ej."— Zapis prezentacji:

1 C# Platforma.NET CZ.3 Kuba Ostrowski

2 wcześni ej

3 Klasa, struktura, funkcja System.Environment System.String System.Console

4 agenda instrukcje warunkowe pętle tablice modyfikatory parametrów pytania

5 instrukcje warunkowe

6 jeśli coś wykonaj instrukcje if(warunek) //zrób coś if(warunek) { //zrób coś }

7 instrukcje warunkowe jeśli coś wykonaj instrukcje, jeśli nie wykonaj co innego if(warunek) //wykonaj instrukcje else //wykonaj co innego

8 instrukcje warunkowe bool nie jest intem! if(1) //wykonaj instrukcje..Źle!! if( 5 > 1) System.Console.WriteLine(jest dobrze);

9 instrukcje warunkowe operatory porównań równe ("=="), różne ("!="), mniejsze ("<"), większe (">"), mniejsze lub równe ("<=") i większe lub równe (">=").

10 instrukcje zagnieżdżone else if int temp = 10; if(temp > 2 && temp < 4) {} else if(temp > 4 && temp < 8){} else if(temp > 8){}

11 instrukcje zagnieżdżone operatory logiczne - inst1 && inst2 – and, jeśli obie instrukcje prawdziwe zwraca true - inst1 || inst2 – lub, jeśli któraś instrukcja prawdziwa zwraca true - !inst1 – negacja, zwraca przeciwną wartość instrukcji, jeśli inst1 == true to false

12 instrukcje zagnieżdżone switch switch(zmienna) { case wartość: //zrób coś break; case wartość: break; default: //zrób coś jeśli wartość inna break; }

13 pętle

14 while while(warunek) //zrób coś while(warunek) { //zrób cos }

15 pętle do-while do { //zrób cos } while(warunek);

16 pętle for for( zmienne pocz.; warunek; operacja na zmiennych pocz.) { //zrób coś }

17 pętle for for( int temp = 0.; temp < 10; ++temp) { System.Console.WriteLine(temp); }

18 pętle foreach int[] tab = new int[5] { 1, 2, 3, 4,5 }; foreach(int temp in tab) { System.Console.WriteLine(temp); }

19 tablice

20 kwadratowe - numerowane od zera! typ[] nazwa = new typ[ilość]; int[] tablica = new int[10];

21 tablice kwadratowe - dozwolona dowolna ilość wymiarów - stała wielkość [wym1,wym2,wym3] int[,,] tabWym = new int[5,5,5];

22 tablice strzępione - dozwolona dowolna ilość wymiarów - niestandardowa wielkość wymiarów - rozmiar wymiaru deklarujemy przed użyciem typ[][][] nazwa = new typ[3][][];

23 tablice strzępione int[][][] tab = new int[10][][]; tab[0] = new int[8][] tab[1] = new int[4][] tab[0][0] = new int[5];

24 tablice Random rand = new Random(); int[] tab = new int[10]; //zapis do tablicy for (int i = 0; i < 10; ++i) tab[i] = rand.Next(); //odczyt z tablicy for (int i = 0; i < 10; ++i) System.Console.WriteLine(tab[i]);

25 modyfikatory parametrów

26 - jeśli mamy pewną funkcje i chcemy wysłać do niej zmienną oraz pracować na jej oryginale nie na kopi. - zapewnić że funkcja będzie zmieniała pewną wartość - przyjmować dowolną liczbę argumentów

27 modyfikatory parametrów

28 ref - funkcja będzie operować na oryginale private void funkcja (ref int temp) { } … funkcja(ref zmienna);

29 modyfikatory parametrów out -funkcja będzie operować na oryginale, musi zmienić wartość zmiennej private void funkcja (out int temp) { } funkcja(out zmienna);

30 modyfikatory parametrów params -funkcja będzie przyjmować dowolną liczbę argumentów, params może wys. na końcu private void funkcja (params int[] temp) { } funkcja(1,2,3,4,5,…);

31 co warto przejrzeć (msdn.com) System.DateTime System.TimeSpan

32 pytania?


Pobierz ppt "C# Platforma.NET CZ.3 Kuba Ostrowski. wcześni ej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google