Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej."— Zapis prezentacji:

1 Wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej Kraków, 16 lutego 2009 roku

2 Plan prezentacji Współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki na poziomie krajowym – POT - administracja rządowa Współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki na poziomie ponadregionalnym i regionalnym Współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki na poziomie subregionalnym Wybrane propozycje współpracy

3 Ministerstwo Sportu i Turystyki: Nadzór Ministra właściwego ds. Turystyki; Współpraca w zakresie rozwoju produktu turystycznego, podnoszenia jakości usług, zagospodarowania turystycznego, promocji uczestnictwa w krajowym ruchu turystycznym – dotacje zadaniowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; Współpraca zagraniczna; Realizacji zadań statystycznych – Instytut Turystyki w Warszawie; Realizacji kampanii informacyjnych jak np. Zarabiaj na Turystyce. Inne podmioty: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – np. Rok Polski w Izraelu, spot reklamowy w CNN, placówki zagraniczne; Ministerstwo Gospodarki – promocja eksportu, placówki zagraniczne; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Chopin 2010; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zagraniczne imprezy promocji Polski, produkt lokalny; Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych – imprezy i kampanie promocyjne Instytut Adama Mickiewicza – promocyjne imprezy kulturalne Współpraca POT – Administracja rządowa

4 Urzędy Marszałkowskie: promocja regionalna; transfer dobrych praktyk – wizyty studyjne; Regionalne Organizacje Turystyczne: trwała formuła porozumień rocznych; współpraca w zakresie działań marketingowych: wydawnictw, akcji promocyjnych, imprez targowych, kampanii promocyjnych, współpraca w zakresie pozyskiwania partnerów zagranicznych, współpraca w zakresie informacji turystycznej – opracowanie wspólnych zasad certyfikacji, współpraca merytoryczna w zakresie rozwoju produktu turystycznego – podstawowego elementu promocji Współpraca POT – Partnerzy Regionalni

5 Jednostki samorządu powiatowego i gminnego promocja regionalna – akcje promocyjne, kampanie; transfer dobrych praktyk – wizyty studyjne; szkolenia z zakresu informacji turystycznej Lokalne Organizacje Turystyczne: współpraca w zakresie tworzenia i promocji produktów turystycznych (wkrótce także destynacji turystycznych); współpraca w zakresie działań promocyjnych, najczęściej przez ROT; wsparcie merytoryczne Współpraca POT – Partnerzy Subregionalni

6 Uczelnie wyższe: współpraca w zakresie badań; praktyki studenckie; Przedsiębiorcy: Forum Turystyki Przyjazdowej; współpraca barterowa w zakresie promocji Polski; promocja dobrych praktyk oraz współpracy sieciowej. Współpraca POT – inni partnerzy regionalni

7 Powszechne oblicza współpracy Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Konkurs Komisji Europejskiej na Najlepszą Europejską Destynację – EDEN Konkurs im. Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne Konkurs Pamiątka z Polski (d. Pamiątka z Regionu), Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce Konkurs na Najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu w ramach Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO" w Warszawie Konkurs fotograficzny Polska Travel Foto

8 Konkurs Komisji Europejskiej na Najlepszą Europejską Destynację – EDEN EDEN jest projektem promującym europejskie destynacje turystyczne o ściśle określonej specyfice i niepowtarzalnym charakterze, które uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Konkurs ma przede wszystkim na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest obszarom chronionym, dlatego udział w konkursie mogą wziąć te miejsca, które są częścią obszarów Natura 2000 oraz są powiązane z różnorodnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego, gdzie skuteczny rozwój turystyki respektuje unikalną charakterystykę miejsce oraz potrzeby mieszkańców. Inauguracja polskiej edycji konkursu już 3 marca 2009 roku!

9 Laureatami nagród Orłowicza w sześcioletniej historii konkursu zostali miedzy innymi tak znani dziennikarze jak: Elżbieta Dzikowska, Halszka Wasilewska, Piotr Olivier Janiak, Józef Węgrzyn, Sława Bieńczycka, Henryk Sytner. Nagrody specjalne otrzymały też redakcje: Poznaj swój kraj, Newsweek i Polityka. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu już ….. 3 marca 2009 roku!

10 Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce Konkurs organizowany jest od 2005 roku w następujących kategoriach: 1. Centra IT w miastach powyżej 75 tysięcy mieszkańców. 2. Centra IT w miastach od 20 tysięcy do 75 tysięcy mieszkańców. 3. Centra IT w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. W konkursie oceniana jest jakość punktów i centrów informacji turystycznej pod kątem: lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno - promocyjne

11 Współpraca informacyjna i transferu wiedzy czasopismo elektroniczne: newsletter kampania

12

13

14 Dziękuję za uwagę. Zapraszam do współpracy! Polska Organizacja Turystyczna Departament Współpracy Regionalnej ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Tel. (022) 536-70-70 E-mail: dwr@pot.gov.pl www.poland.travel www.pot.gov.pl www.aktualnosciturystyczne.pl www.zarabiajnaturystyce.pl


Pobierz ppt "Wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google