Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Układ krążenia ( I )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Układ krążenia ( I )"— Zapis prezentacji:

1 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Układ krążenia ( I )

2 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad w chorobach układu krążenia Ból w klatce piersiowej Duszność Obrzęki

3 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD KRĄŻENIA –ból w klatce piersiowej –kołatania serca –duszność (napadowa duszność nocna) –obrzęki kończyn dolnych –ból w nogach podczas wysiłku Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

4 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG UKŁAD ODDECHOWY –ból w klatce podczas oddychania lub kaszlu –krótki oddech (tolerancja wysiłku) –świszczący oddech –kaszel (plwocina) –krwioplucie Ogólne zasady zbierania wywiadu WYWIAD UKŁADOWY

5 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG BÓL  główne umiejscowienie  promieniowanie  charakter  nasilenie  czas trwania  częstość występowania lub okresowość  specjalne okoliczności występowania  czynniki zaostrzające  czynniki łagodzące  zjawiska towarzyszące Analiza wybranych objawów podmiotowych Badanie kliniczne Munro & Edwards

6 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad w chorobach układu krążenia Ból w klatce piersiowej Duszność Obrzęki

7 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG STANY CHOROBOWE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU zawał mięśnia sercowego zator tętnicy płucnej odma opłucnowa pęknięcie przełyku tętniak rozwarstwiający aorty złamanie kręgów zmiany chorobowe rdzenia kręgowego grożące porażeniem poprzecznym Ból w klatce piersiowej Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych F.Kokot (red.)

8 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG PODZIAŁ ETIOPATOGENETYCZNY Bóle ściany klatki piersiowej Bóle międzyżebrowe Bóle naczyniowe i współczulne Bóle trzewne Bóle odniesione Bóle psychogenne Bóle o etiologii mieszanej Ból w klatce piersiowej Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych F.Kokot (red.)

9 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG ŚCIANA KLATKI PIERSIOWEJ –mięśnie i żebra –kręgosłup i rdzeń kręgowy WNĘTRZE KLATKI PIERSIOWEJ –drogi oddechowe i płuca –opłucna i przepona –śródpiersie –serce i aorta –przełyk JAMA BRZUSZNA POCHODZENIE PSYCHOGENNE Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

10 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG TĘTNIAK ROZWARSTWIAJĄCY AORTY

11 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Mięśnie i żebra –ból mięśniowy –nadwyrężenie mięśnia –uszkodzenie lub choroba żeber (z.Tietze’a) lub mostka ŚCIANA KLATKI PIERSIOWEJ Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

12 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Kręgosłup i rdzeń kręgowy –półpasiec –uraz –gruźlica –guzy –zapalenie stawów –zesztywniające zapalenie wyrostków kręgosłupa –osteoporoza i osteomalacja –choroba Pageta ŚCIANA KLATKI PIERSIOWEJ Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

13 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Drogi oddechowe i płuca –ostre zapalenie tchawicy –zatorowość płucna –odma opłucnowa –niedodma –rozstrzeń oskrzeli –rak oskrzela lub płuca Opłucna i przepona –zapalenie opłucnej –choroba bornholmska (zapalenie osierdzia, zakażenie dróg oddechowych i mięśnioból) WNĘTRZE KLATKI PIERSIOWEJ Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

14 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Śródpiersie –zapalenie śródpiersia –powiększenie węzłów chłonnych –guzy śródpiersia Serce i aorta –zapalenie osierdzia –choroba niedokrwienna serca –zawał mięśnia sercowego –tętniak aorty WNĘTRZE KLATKI PIERSIOWEJ Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

15 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Przełyk –kurcz przełyku –pęknięcie przełyku –zapalenie przełyku –zapalenie przełyku z zarzucania –przepuklina rozworu przełykowego –zwężenie przełyku –rak przełyku i wpustu WNĘTRZE KLATKI PIERSIOWEJ Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

16 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Choroby wątroby –wirusowe zapalenie wątroby –ropień (związany z zakażeniem amebowym) –przekrwienie zastoinowe –nowotwory wątroby JAMA BRZUSZNA Ból w klatce piersiowej Rozpoznanie przy łóżku chorego Seward & Mattingly

17 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG KLATKA PIERSIOWA - anatomia animacja

18 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad w chorobach układu krążenia Ból w klatce piersiowej Duszność Obrzęki

19 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Stopnie duszności DUSZNOŚĆ Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner

20 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ Badanie kliniczne Macleod (red) Klasyfikacja duszności wysiłkowej

21 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Klasyfikacja według dynamiki powstawania Duszność występująca szybko pochodzenia płucnego astma odma zapalenie płuc ciało obce poch. sercowo-naczyniowego niewydolność LK zator płuc tamponada osierdzia przebywanie na dużych wysokościach pochodzenia psychogennego pochodzenia metabolicznego kwasica ketonowa mocznica zatrucia Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy pochodzenia płucnego płyn w opłucnej nowotwór nacieczenie i zwłóknienie płuc gruźlica poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia niedokrwistość zatorowość płucna pochodzenia nerwowo-mięśniowego myastenia gravis Duszność powoli narastająca pochodzenia płucnego przewlekłe zapalenie oskrzeli rozedma płuc pylica płuc rozlane zwłóknienie płuc poch. sercowo-naczyniowego zastoinowa niewydolność krążenia zatorowość płucna pochodzenia mechanicznego duża otyłość zesztywniające zap.kręgosłupa sklerodermia DUSZNOŚĆ Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych Beck i wsp.

22 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG I- Duszność napadowa DUSZNOŚĆ II- Duszność stała (przewlekłe choroby płuc i przewlekła niewydolność lewej komory serca) Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner Typ duszności

23 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG DUSZNOŚĆ  związek z wysiłkiem  nasilenie duszności  czas trwania  od kiedy ?  pora dnia ?  co jej towarzyszy ? Analiza wybranych objawów podmiotowych

24 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Wywiad w chorobach układu krążenia Ból w klatce piersiowej Duszność Obrzęki

25 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG wyraz zwiększenia przestrzeni wodnej pozakomórkowej: tak śródnaczyniowej jak i pozanaczyniowej. OBRZĘKI PATOGENEZA: zaburzenia nerkowego wydalania sodu i wody, przezwłośniczkowa ucieczka wody przez kapilary, obydwa powyższe

26 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OBRZĘKI sercowe (zastoinowe) nerkowe niedoborowe –zbyt mało białka w diecie –zaburzenia wchłaniania białek pokarmowych –zmniejszenie syntezy białek w chorobach wątroby alergiczne –pokrzywka –obrzęk Quinckego hormonalne –niedoczynność tarczycy –przedmiesiączkowe nadmiar hormonów sterydowych

27 Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG OBRZĘKI miejscowe zapalne –uraz, –zakażenie, –niedokrwienie, –śr.chemiczne z utrudnienia odpływu limfy –etiologia zapalna (np. róża) –etiologia niezapalna (naciek nowotworowy, zabieg chir, filiarosis) żylne –zakrzepowe zapalenie żył –żylaki –dysfunkcja zastawek żylnych


Pobierz ppt "Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG Układ krążenia ( I )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google