Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARBARA RADLIŃSKA. Wprowadzenie do zagadnienia PROPAGANDY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARBARA RADLIŃSKA. Wprowadzenie do zagadnienia PROPAGANDY."— Zapis prezentacji:

1 BARBARA RADLIŃSKA

2 Wprowadzenie do zagadnienia PROPAGANDY

3 1. Definicje: Propaganda : ( z łaciny propagadus – przeznaczony do rozpowszechniania), świadome *oddziaływanie na odbiorcę, którym może być jednostka lub zbiorowość za pomocą środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej, np. symboli, słów, skojarzeń oraz poprzez systematyczne *rozpowszechnianie danych poglądów, czyli idei, haseł w celu pozyskania zwolenników jakiejś idei i *nakłonienie ich do zachowań pożądanych z punktu widzenia nadawcy przekazu propagandowego.

4 Najważniejsze definicje propagandy - do nich zaliczamy: 1. Definicja W. W. Bidellea (1931) pod wpływem propagandy każda jednostka zachowuje się tak, jak gdyby jej reakcje były wynikiem jej własnej decyzji. Szereg jednostek można zmusić do takiego samego zachowania, przy czym każdą pozornie kierują jej własne sądy.

5 2. Definicja D. Krech, R. Crutchfield ( 1948) propagandę rozumie się jako specyficzną formę pobudzeń, która – jeżeli jest skuteczna – daje w wyniku proces sugestii.

6 3. Definicja W. Schramm ( 1954) sprowadzenie procesów propagandowych do modyfikowania postaw i opinii oraz do efektów funkcjonowania w grupie.

7 4. Definicja L. Fraser (1957) propagandę można zdefiniować jako sztukę zmuszania ludzi do robienia tego, czego by nie robili, gdyby dysponowali wszystkimi danymi dotyczącymi sytuacji.

8 5. Definicja G. S. Jowett, V. O Donnell (1986) propaganda jest celową i systematyczną próbą kształtowania percepcji, manipulowania myślami i bezpośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia takich reakcji, które są zgodne z pożądanymi intencjami propagandzisty.

9 Propaganda - proces manipulacji i wpływania na zachowania ludzkie

10 Jacques Ellul ( współczesny socjolog) 1965 roku definiował propagandę jako: zespół metod stosowanych przez zorganizowane grupy w celu wciągnięcia do aktywnej działalności mas ludzkich, u których w konsekwencji manipulacji psychicznej, wytwarza się jedność psychiczna pozwalająca na włączenie ich do masowych działań.

11 1990 – propaganda - płaszczyzna szeroka na którą się składają: Akcja psychologiczna, tj. metody czysto psychologiczne stosowane w celu modyfikowania opinii, najczęściej w formie semiedukacyjnej, adresowane do współobywateli Wojna psychologiczna, skierowana do przeciwników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, za pomocą środków psychologicznych – chodzi o obniżenie lub całkowite zniszczenie ich morale Reedukacja i pranie mózgów, mające na celu transformację przeciwnika w sprzymierzeńca Publiczne i ludzkie reakcje, uważane przez badacza za bardzo ważną płaszczyznę działań propagandowych, mają na celu z jednej strony promowanie, afirmowanie pewnych wartości, z drugiej zaś ich celem jest adaptacja jednostki lub grup społeczeństwa, do konsumpcji i do aktywności, czyli wytworzenie postaw konformistycznych.

12 1990 – propaganda - płaszczyzna wąska: Instytucjonalny charakter propagandy Połączenie technik organizacyjnych i obramowania, czyli zarządzanie i programowanie akcji

13 G.S. Jowett, V. ODonnell Propaganda jest rozumiana jako komunikowanie perswazyjne, które jest procesem akceptacji i adaptacji nowych zachowań ( reakcji) w sposób dobrowolny przez odbiorcę, który pozostaje w związku z nadawcą. Związek ten może mieć charakter symboli werbalnych lub niewerbalnych. Perswadujący stara się wpłynąć na zmianę zachowań (reakcji) lub stara się wzmocnić postawy już istniejące.

14 Propaganda to proces kontroli przepływu informacji, kierowania opinią publiczną i manipulowania wzorami zachowań

15 KRAJ JAKO ŻYWY ORGANIZM Pozostaje sama istota, ciało i krew, nasz naród. Czy ktokolwiek mógłby uwierzyć, ze same Niemcy nie podlegają dokładnie tym samym prawom co wszystkie ludzkie organizmy. Polski korytarz jest jak kawałek mięsa wycięty z naszego ciała (…) to rana zadana narodowi, która wciąż krwawi i nie przestanie krwawić, dopóki nie odzyskamy tej ziemi Francja wyrwała coraz to nowe kawały mięsa z ciała naszego narodu.

16 INTEGRALNOŚĆ NARODOWA JAKO WARTOŚĆ Ciało utworzone przez naród musi (…) zabezpieczyć w przyszłości utrzymanie w zdrowiu tego ciała, jakim jest naród Celem każdej idei i każdej instytucji wyrastającej z narodu może być wyłącznie (…) utrzymanie substancji narodowej w zdrowiu cielesnym i psychicznym, w porządku i czystości.

17 DEZINTEGRACJA NARODU To okres w którym nasz naród zaczyna się powoli rozkładać. Polityczna dezintegracja narodowego organizmu musi (…) oznaczać koniec wszelkich autorytetów.

18 ŻYD JAKO PRZYCZYNA DEZINTEGRACJI NARODU Żyd (…) jest demonem dezintegracji narodów, symbolem nieustającej destrukcji ich życia. Żyd stanowi w narodzie zaczyn rozkładu.

19 POTRZEBA ZAPOBIEGNIĘCIA DEZINTEGRACJI Nie skapitulujemy przed tymi czynnikami rozkładu. Chcemy wypalić oznaki rozkładu.

20 ŻYD JAKO PRZYCZYNA CHOROBY NARODU Trzeba zwalczyć międzynarodowego nosiciela tej zarazy Musimy wysoko dzierżyć płomienny ideał przeciw zarazie materializmu, przeciw żydowskiej dżumie.

21 ŻYD JAKO PASOŻYT Jego rozmnożenie na całym świecie jest typowe dla pasożytów! On zawsze poszukuje nowych żerowisk dla swojej rasy. Żyd był zawsze pasożytem na ciele innych narodów.

22 ŻYD JAKO CZYNNIK POWODUJĄCY SKAŻENIE RASY (Żyd) Zatruwa cudza krew Wielkie kultury przeszłości uległy zagładzie (…) na skutek skażenia krwi Nie spoczniemy, (…) dopóki ostatnie ślady tej trucizny nie zostaną usunięte z ciała naszego narodu

23 NARÓD NIEMIECKI PRZEŻYWAJĄCY KRYZYS Jesteśmy w samym środku walki, w której chodzi o (…) zachowanie lub unicestwienie całego porządku społecznego i cywilizacji, jakie ludzkość stworzyła. Zagrożona jest organizacja ludzkiego społeczeństwa. Nam Niemcom (…) brakowało siły woli i zdecydowania Nasz naród jest silny (…) wewnętrzną jednością woli Musicie połączyć waszą wolę z moją

24 WOJNA JAKO WALKA O ISTNIENIE NARODU Nie walczymy o teorie i dogmaty. Walczymy o istnienie narodu niemieckiego. Świat toczy obecnie walkę, której celem jest zniszczenie narodu niemieckiego Żadna siła na świecie nie rzuci nas więcej na kolana

25 HITLER JAKO CHRYSTUS I ZBAWICIEL Chcemy ustrzec Niemcy przed cierpieniem, jak uczynił On, przed śmiercią na krzyżu. Poprzez nas i w nas powstał na nowo.

26 KONIEC


Pobierz ppt "BARBARA RADLIŃSKA. Wprowadzenie do zagadnienia PROPAGANDY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google