Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej
Marcin Smrokowski Mateusz Malec

2 Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie organizowanej przez kandydatów do obrad XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

3 Nasi specjalni goście Krzysztof Rusztyn Pani Iwonna Stopczyńska
Dyrektor wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Krzysztof Rusztyn Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Pani Iwonna Stopczyńska

4 Nasi specjalni goście Pani Krystyna Rybińska-Smyk
Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu Pani Krystyna Rybińska-Smyk

5 Nasi specjalni goście Dyrekcja szkoły Dyrektor: Pan Antoni Szostek

6 Nasi specjalni goście Pan Zbigniew Kordyaczny wraz z klasą I „D”
Pani Małgorzata Kasjaniuk wraz z klasą II „D” Pani Renata Choroś Pani Barbara Pankiewicz Pani psycholog Marta Ciuraszkiewicz oraz inni

7 Podstawowy cel naszej debaty
Uwrażliwić ludzi na problemy społeczności lokalnej Poszukiwanie nowych rozwiązań poprawy aktywności obywatelskiej w naszym regionie Zachęcenie młodzieży do brania udziału w projektach organizacji pozarządowych Dostanie się na XVII sesję obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży

8 Co to jest wolontariat. Komu pomagają wolontariusze
Co to jest wolontariat? Komu pomagają wolontariusze? Co powinniśmy zrobić, żeby włączyć się w działalność wolontariatu? Jak wygląda sytuacja wolontariatu w Polsce? w naszym regionie?

9 W jaki sposób zachęcić obywateli do działalności wolontariatu w naszym regionie?
Co jest w stanie zrobić miasto by wesprzeć działalność wolontariuszy w naszym regionie? Z jakimi największymi problemami dotyczącymi działalności wolontariatu spotykają się władze naszego regionu?

10 Z jakimi największymi problemami dotyczącymi organizacji wolontariatu spotyka się w ZWC?

11 Jakie są dotychczasowe sukcesy miasta i Zamojskiego Centrum Wolontariatu we wspólnych projektach?

12 Czy wolontariat wywiera korzystny wpływ na obywateli?

13 I pomysł „ Polska – kraj między Wschodem a Zachodem” (proponowany tytuł projektu)

14 Założenie klubu przy Zamojskim Centrum Wolontariatu, który będzie dotyczył prowadzenia spotkań z młodzieżą polską i krajów po wschodniej i zachodniej granicy. Zapisanie się do klubu i dostanie karty członka. Uiszczanie drobnych składek na bieżące wydatki. Prowadzenie systematycznych spotkań i wymian młodzieży polskiej z zagraniczną. Prowadzenie szkoleń, spotkań. Inicjatywa przyczyniłaby się do większej integracji europejskiej. Spisywanie relacji na blogu lub specjalnej stronie internetowej. Staranie się o pozyskiwanie funduszy europejskich na działalność.

15 Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizatorów
Poznanie kultury mieszkańców państw sąsiadujących z Polską Promocja miasta, regionu, instytucji Łamanie stereotypów dotyczących naszych zachowań Zdobywanie doświadczenia w projektach zagranicznych Wymiany międzynarodowe uczestników biorących aktywny udział w projektach Pozyskiwanie funduszy na działalność projektów Rozwój umiejętności języków obcych, zdolności komunikacji Rozwój kadry pracowniczej, prestiż

16 II pomysł Wspieranie Fundacji Centrum Wysiedleń na Zamojszczyźnie

17 Założenie koła wolontariuszy w Fundacji Centrum wysiedlonych na Zamojszczyźnie.
Z pieniędzy fundacji zostają zakupione materiały do przeprowadzania wywiadów, sprawozdań itp. Każdy z wolontariuszy otrzymuje charakterystyczną kartę-identyfikator. Przed przeprowadzaniem rozmów należy przejść szkolenie o tematyce związanej z podejściem do osób starszych. Wolontariusze prowadzą swoją pracę do wyznaczonego terminu. Do tego czasu mogą spotykać się na comiesięcznych spotkaniach, żeby wymieniać się doświadczeniami. W nagrodę, mogą brać udział w wyjazdach wraz ze swoimi osobami pod opieką, tzn. z tymi, którzy najchętniej chcą współpracować w projekt.

18 Korzyści dla organizatorów (fundacja)
Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizatorów (fundacja) Jeden z nie wielu sposobów poznania od uczestników wydarzeń historii zdarzeń Powiększenie zbioru informacji na temat osób wysiedlonych z Zamojszczyzny Udział w wyjazdach integracyjnych związanych z tematyką pracy (inne miejsca obozowe II wojny światowej) Praca z młodzieżą może zaowocować dalszą współpracą w mającym powstać Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Poznanie interesujących ludzi i ich życia Zachęcenie obywateli do interesowania się historią II wojny światowej Rozwój zdolności komunikacji ze starszymi osobami Promocja fundacji i nowo powstającego centrum

19 III pomysł „ Klub rozmów poważnych” (proponowany tytuł projektu)

20 Celem pomysłu jest stworzenie organizacji pozarządowej, która realizuje swój program skupiony na rozwoju świadomości obywatelskiej mieszkańców regionu. Uczestnikami mogą być młodzi, studenci i osoby starsze bądź na emeryturze z podziałem na grupy. Organizacja będzie musiała mieć konkretne źródło utrzymania, ze względu na koszty zapraszania i opieki nad gośćmi. Co jakiś czas ze wzglądu na poruszane najważniejsze tematy w państwie, będziemy zapraszać specjalizujących się w danych tematach gości. Oni podczas wywiadów lub debat będą musieli przedstawić ich punkt widzenia. Będzie to najprawdopodobniej pierwsza tego typu organizacja w Zamościu i regionie. Obywatele poprzez lepsze poznanie nurtujących tematów, zmniejszą dystans do osób pełniących decydujące funkcje w państwie.

21 Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizatorów
Możliwość spotkanie się w grupie i spędzenie swojego wolnego czasu Promocja miasta, regionu, instytucji Poznanie znanych osobistości z kraju i regionu Poruszanie kwestii społecznych w regionie Lepsze zrozumienie aktualnych problemów kraju i regionu Pozyskiwanie funduszy na działalność projektów Rozwój umiejętności języków obcych, zdolności komunikacji Wzbogacanie kontaktów zawodowych

22 IV pomysł „ Wolontariat nad kulturą i pomoc w ratowaniu
obiektów zabytkowych Zamościa”

23 Założenie fundacji lub sekcji przy ZCW.
Zapisanie się do działalności. Zbiórka pieniędzy, angażowanie się na rzecz promocji regionu. Zebrane pieniądze będę przeznaczone na odnowę zabytków. Członkowie od czasu do czasu będą brali udział w wyjazdach integracyjnych i szkoleniowych. Skutkiem będzie ściślejsza współpraca miasta z UNESCO.

24 Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizatorów
Poszerzenie swojej wiedzy o architekturze i kulturze regionu Ochrona zabytków już zabezpieczonych i ratowanie tych, które podlegają degradacji Zdobycie odpowiednich umiejętności do prowadzenia owocnych inicjatyw Promocja miasta, regionu, instytucji Możliwość brania udziału w wyjazdach integracyjnych Działalność na rzecz rozwoju lokalnej kultury Poszerzenie swojej wiedzy na rzecz lokalnych problemów Pozyskiwanie większych ilości pieniędzy

25 „ Pomoc starsi młodszym” (proponowany tytuł projektu) – pomoc w nauce dla rówieśników z Domu Dziecka w Łabuniach V pomysł

26 Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie najbliższej organizacji wolontariatu (szkolny klub wolontariatu). Czynne uczestnictwo w szkolnych wyjazdach do Domu Dziecka, np. raz w tygodniu. Poświęcenie swojego wolnego czasu. Świadomość tego, że chcemy pomagać. Pomoc w przedmiotach, których nauka sprawia nam najmniejszy kłopot. Wspólnie z osobą, której pomagamy, rozwijamy pasje, zainteresowania. W planach są przewidziane wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy.

27 Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizatorów
Spotkanie z rówieśnikami i poznanie nowych ludzi Polepszenie wyników w nauce dzieci i młodzieży z Domu Dziecka Kształtowanie umiejętności pomocy Odciążenie w obowiązkach opiekunów Domu Dziecka Pomysł na zaplanowanie swojego wolnego czasu Integracja młodzieży Domu Dziecka z młodzieżą im pomagającą Poznanie kim tak naprawdę są podopieczni Domu Dziecka Zaangażowanie obywateli w rozwiązywanie problemów placówki

28 Zdjęcia

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google