Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Amortyzacja programów komputerowych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Amortyzacja programów komputerowych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Amortyzacja programów komputerowych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 76

2 Wstęp W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej niemal wszyscy przedsiębiorcy korzystają z komputera oraz oprogramowania. Najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem jest: program do prowadzenia księgowości, może to być również program do zarządzania procesem produkcyjnym. Jakie warunki musi spełnić program komputerowy, aby możliwe było jego amortyzowanie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Rodzaje systemów Spotykane oprogramowaniem możemy podzielić na: systemowym (np. systemy operacyjne), użytkowym w wersji: OEM - nabywane wraz z komputerem i są niezbędne do uruchomienia i działania komputera, połączone z komputerem, nie mogą być przenoszone na inne komputery ani odsprzedawane. Nie stanowią odrębnych wartości niematerialnych i prawnych, natomiast powiększają wartość początkową zestawu komputerowego, do którego są przypisane. BOX (programy biurowe, księgowe, magazynowe, itp..) - mogą być instalowane również na innych komputerach posiadanych przez nabywcę takiego programu. Stanowią wartość niematerialną i prawną i mogą być przez przedsiębiorcę amortyzowany. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Kiedy można amortyzować program komputerowy? Użytkowy program komputerowy w wersji może być przez przedsiębiorcę amortyzowany, gdy: został przez niego nabyty, nabycie programu związane jest z udzieleniem licencji na korzystanie z niego lub przeniesieniem autorskich praw majątkowych do niego, nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, jest on wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (art. 22b ust. 1 pkt 4-5 ustawy o pdof oraz art. 16b ust. 1 pkt 4-5 ustawy o pdop). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Wartość początkowa Wartością początkową programu komputerowego stanowiącego wartość niematerialną i prawną, który został nabyty w drodze kupna stanowi jego cena nabycia, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania programu do używania, takie jak transport i wdrożenie programu. Jednak wartość początkowa takiego programu komputerowego nie obejmuje kosztów szkoleń pracowników z obsługi danego programu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Koszty związane z zakupem podwyższające wartość początkową oprogramowania Koszty związane z zakupem podwyższające wartość oprogramowania to: koszty transportu, załadunku i wyładunku, koszty ubezpieczenia w drodze, koszty montażu, instalacji i uruchomienia programu oraz systemów komputerowych, koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, w przypadku importu także np. cło. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Zmniejszenia wartości początkowej oprogramowania Kwotę wartości początkowej oprogramowania pomniejsza się o podatek VAT. WYJĄTEK: Sytuacja, w której zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT (art. 22g ust. 3 ustawy o pdof i art. 16g ust. 3 ustawy o pdop). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Opłaty wynikające z umowy zależne od wysokości przychodów W przypadku gdy opłaty wynikające z: umowy licencyjnej, umowy o przeniesienie innych praw majątkowych są uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, to zgodnie z art. 22g ust. 18 ustawy o pdof i art. 16g ust. 14 ustawy o pdop przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie należy uwzględniać tej części wynagrodzenia, stanowi ona koszty podatkowe. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Odpis amortyzacyjny Amortyzowany program komputerowy stanowiący wartością niematerialną i prawną ujmuje się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania, natomiast od kolejnego miesiąca rozpoczyna się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof i art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop nie może być krótszy niż 24 miesiące, zatem roczna stawka amortyzacyjna dla programu komputerowego nie może być wyższa niż 50%. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Amortyzacja programów komputerowych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google