Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Orzechowska Przedszkole Samorządowe Nr 29 30 – 217 Kraków ul. Pigonia 2a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Orzechowska Przedszkole Samorządowe Nr 29 30 – 217 Kraków ul. Pigonia 2a."— Zapis prezentacji:

1 Marta Orzechowska Przedszkole Samorządowe Nr 29 30 – 217 Kraków ul. Pigonia 2a

2 R ozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed rodzicami i wychowawcami wciąż nowe wymagania i konieczność wyposażania go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją - w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i są bezradne wobec rodzących się problemów. Niezwykle ważnym zadaniem stojącym przed dorosłymi, którzy mają wpływ na wychowanie młodego pokolenia, jest kształtowanie takich postaw i zachowań dzieci, które umożliwią im unikanie zagrożeń, minimalizowanie ich oraz szukanie obrony i pomocy.

3 A by to osiągnąć, trzeba z dzieckiem rozmawiać, jednak rozmowy takie nie są łatwe i wymagają pewnych umiejętności. Dlatego z wielka radością dołączyliśmy do kolejnej akcji z cyklu Akademia Zdrowego Przedszkolaka – Przedszkolak Bezpieczny w Środowisku. W oparciu o przesłane przez Akademię materiały edukacyjne w połowie maja rozpoczęliśmy realizację czterotygodniowych warsztatów, w trakcie których dzieci poznawały sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

4 O realizacji programu Przedszkolak bezpieczny w środowisku rodzice zostali powiadomieni za pomocą plakatu zawierającego ideę akcji oraz kącika zdrowego przedszkolaka, który znajdował się na głównym korytarzu przedszkola. W kąciku zamieszczone były artykuły nawiązujące tematycznie do realizowanej akcji. Program umożliwił również budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli.

5

6 N ajwięcej niebezpieczeństw czyha na nas w naszych domach, dlatego też w pierwszym tygodniu dzieci poznawały niebezpieczne przedmioty, które znajdowały się w ich otoczeniu, poznawały miejsca do których nie powinny się zbliżać i uczyły się czego nie mogą robić pod nieobecność rodziców. Poznały również ważne numery telefonów alarmowych oraz jakie służby ratownicze pomagają w sytuacjach zagrożenia.

7

8

9 W iele emocji przedszkolakom dostarczyła wizyta w pobliskiej Jednostce Straży Pożarnej.

10 D rugi tydzień poświęcony został nauce zasad prawidłowego zachowania się zarówno podczas aktywności poza domem, jak i w kontaktach ze zwierzętami. Dzieci dowiedziały się, że nie wolno zaczepiać zwierząt i potrafią przyjąć bezpieczną pozycję żółwik w razie agresywności psa. Słuchając aktywnie bajki Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka – bezpieczeństwo w czasie zabawy dzieci przypomniały sobie zasady obowiązujące podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy ruchowe inspirowane bajką.

11

12 N iespodzianką dla przedszkolaków były odwiedziny aspirant Jankowskiej, policjantki, która o zapobieganiu niebezpieczeństwom wiedziała wszystko.

13 B ezpieczeństwo w ruchu drogowym przyświecało nam podczas trzeciego tygodnia. Zasady ruchu drogowego, poruszania się pieszych i rowerzystów po ulicy oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię nie miały dla dzieci tajemnic. Zabawy przy piosence Czerwone światło- stój były okazją do aktywnego włączenia się w ruch drogowy, przedszkolaki kierując swoimi pojazdami przypominali sobie nawzajem o zasadach obowiązujących na drodze Każda niebezpieczna sytuacja była od razu zauważana i korygowana w formie mandatów, które tworzyły w trakcie zabaw.

14 B ardzo istotna jest umiejętność bezpiecznego zachowania się w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, a także ustalania granic intymności. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o możliwościach własnego ciała, dowiedziały się czym jest przestrzeń osobista, a także dlaczego nie przekraczanie jej jest tak ważne dla każdego z nas. Rozpoczęliśmy od omawiania części ciała, a w trakcie zajęć organizowanych i zabaw swobodnych wykonaliśmy ćwiczenia wg metody Weroniki Sherborne mające na celu poznanie możliwości własnego ciała. Bajka Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka poznają granice intymności zachęciła do rozmów na ten temat. Każde zajęcia w przeciągu tych czterech tygodni kończyły się znanymi i lubianymi Dziecięcymi masażykami.

15

16 N a zakończenie akcji w starszych grupach przeprowadzony został Quiz wiedzy – Bezpieczny przedszkolak. Dzieci z trzech grup rywalizowały o zdrowe nagrody odpowiadając na pytania, z wiedzy, którą utrwalały uczestnicząc w programie.

17 W związku ze zbliżającymi się wakacjami każda grupa przygotowała plakat Moje bezpieczne wakacje. Plakaty te ozdobiły hol przedszkola, jednocześnie zawierając przesłanie towarzyszące akcjiPrzedszkolak bezpieczny w środowisku.

18

19


Pobierz ppt "Marta Orzechowska Przedszkole Samorządowe Nr 29 30 – 217 Kraków ul. Pigonia 2a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google