Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności projektu na liście rankingowej wniosków zatwierdzonych do realizacji.

3 weryfikacja zgodności operacji z LSROR, weryfikacja zgodności operacji z kryteriami wyboru mająca na celu ocenę wniosku pod względem jego jakości i poziomu wpływu na realizacje celów szczegółowych LSROR.

4 Ocenę zgodności operacji z LSROR przeprowadza każdy członek Komitetu biorący udział w posiedzeniu poprzez wypełnienie Karty Oceny Zgodności Operacji z LSROR. Aby operacja mogła być uznana za zgodną z LSROR, wszystkie kryteria brzegowe muszą być spełnione, grupy kryteriów 2 i 3 rozstrzygane są wyłącznie wówczas, gdy operacja spełnia kryteria brzegowe.

5 Każda z kart musi zawierać co najmniej jedno kryterium mieszczące się w zakresie : - kryterium efektów realizacji operacji, - kryterium wpływu operacji na osiągniecie założonych celów, - kryterium wpływu operacji na rozwój sektora rybackiego, zapobieganie jego marginalizacji oraz poprawę jakości życia zapobieganie jego marginalizacji oraz poprawę jakości życia jego przedstawicieli jego przedstawicieli

6


Pobierz ppt "Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google