Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciel zadba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego nauczyciel określ i,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciel zadba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego nauczyciel określ i,"— Zapis prezentacji:

1

2 Nauczyciel zadba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego nauczyciel określ i, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. A. G.

3 zdobywanie i stosowanie wiedzy; osiąganie samodzielności i niezależności; udział w życiu grupy rówieśniczej; zamiany dominującej formy aktywności z zabawy na naukę; opanowanie umiejętności pisania, czytania i liczenia. A. G.

4

5

6 ustala równoliczność zbiorów; A. G.

7 układa obiekty (np. patyczki) w serie; A. G.

8 klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje; A. G.

9 w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania; A. G.

10 wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów; A. G.

11 orientuje się na kartce papieru; A. G.

12 dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); A. G.

13 dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); A. G.

14 zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; A. G.

15 kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek); A. G.

16 sprawnie liczy obiekty; A. G.

17 wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 jeden, dwa, trzy… sześć, pięć, cztery… A. G.

18 zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), A. G.

19 dodaje i odejmuje manipulując obiektami lub rachując np. na palcach; A. G.

20 dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania; 1+1=2 3+2=5 1+3=4 9+0=9 5+5=10 4+4=8 8+1=9 9-5=4 5+2=7 6-1=5 0+6=6 3-3=0 A. G.

21 zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań; A. G.

22 mierzy długość posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów; A. G.

23 waży przedmioty; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi; A. G.

24 odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; A. G.

25 nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ ROK A. G.

26 rozpoznaje czas na zegarze orientuje się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków; A. G.

27 zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.; radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży; A. G.

28 EDUKACJA POLONISTYCZNA A. G.

29 EDUKACJA POLONISTYCZNA obdarza uwagą dzieci i dorosłych; słucha ich wypowiedzi; chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje potrzeby, odczucia; w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy; mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania; dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno, uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą; A. G.

30 EDUKACJA POLONISTYCZNA odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy i znaki informacyjne; A. G.

31 EDUKACJA POLONISTYCZNA zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie proste, krótkie teksty; A. G.

32 EDUKACJA POLONISTYCZNA pisze proste, krótkie zdania: (przepisuje, pisze z pamięci); dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; A. G.

33 EDUKACJA POLONISTYCZNA posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; A. G.

34 interesuje się książką i czytaniem; w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; korzysta z zeszytów ćwiczeń i podręczników; EDUKACJA POLONISTYCZNA A. G.

35 EDUKACJA POLONISTYCZNA uczestniczy w zabawie teatralnej, posługuje się rekwizytem w odgrywanej scence; odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy. A. G.

36 Opracowanie: A. Goldstein


Pobierz ppt "Nauczyciel zadba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego nauczyciel określ i,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google