Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawroty - złudzenie ruchu wirowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawroty - złudzenie ruchu wirowego"— Zapis prezentacji:

1 Zawroty - złudzenie ruchu wirowego
Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Zaburzenia równowagi Zawroty głowy nieokreślone- obawa przed upadkiem, poczucie pustki w głowie

2 Anatomiczne podstawy równowagi
1.Układ przedsionkowy przedsionek, nerw przedsionkowy połączenia jąder przedsionka z jądrami nerwów gałkoruchowych odruchy przedsionkowo-oczne połączenia między jądrami przedsionka połączenia jąder przedsionka z tworem siatkowatym drogi przedsionkowo-rdzeniowe i rdzeniowo- przedsionkowe drogi przedsionkowo- móżdżkowe i móżdżkowo-przedsionkowe korowe pole przedsionkowe 1.

3 Anatomiczne podstawy równowagi c.d.
2. Drogi czucia głębokiego 3. Móżdżek 4. Wzrok 5. Słuch

4 Badanie pacjenta z zawrotami głowy
Wywiad Próby wywołujące zawroty głowy: Próba ortostatyczna Manewr Valsalvy Ucisk zatoki szyjnej Skręt szyi Hyperwentylacja Próba Nylen-Baranyego Badanie neurologiczne

5 Badanie pacjenta z zawrotami głowy
4. Próby przedsionkowe próba Hallpike badanie ruchów gałek ocznych ocena oczopląsu przy różnych ułożeniach głowy próba kaloryczna 5. Elektronystagmografia 6. Badanie słuchu 7. Badanie równowagi

6 Najczęstsze przyczyny zawrotów głowy
Choroby ucha wewnętrznego Choroby układu nerwowego Choroby ogólnoustrojowe Zapalenie błędnika Zaburzenia przepływu w naczyniach błędnika Uszkodzenia toksyczne Uraz Przewlekłe narażenia na hałas Choroba lokomocyjna Łagodne położeniowe zawroty głowy Choroby naczyń mózgowych Guzy Stwardnienie rozsiane Padaczka Migrena Nadcisnienie Zaburzenia rytmu serca Miażdżyca Hipoglikemia Menopauza

7 Neuronitis vestibularis
dorośli rż. Przyczyna nieznana (infekcja wirusowa, zaburzenia przepływu) Obraz kliniczny: nagłe przedłużające się ataki zawrotów głowy nudności wymioty zaburzenia równowagi lęk nasilenie dolegliwości podczas ruchów głowy czas trwania objawów 2-3 tygodnie oczopląs z fazą wolną w kierunku zajętego błędnika

8 Neuronitis vestibularis
Badania dodatkowe: brak objawów uszkodzenia CUN brak zaburzeń słuchu zniesiona lub zmniejszona pobudliwość chorego przedsionka w próbie kalorycznej CT – bz PMR- bz Diagnostyka różnicowa choroba Meniera przemijające niedokrwienie pnia mózgu stwardnienie rozsiane zatrucie pokarmowe

9 Neuronitis vestibularis
Leczenie: leki antyhistaminowe leki antycholinergiczne przeciwwymiotne uspokajające

10 Łagodne położeniowe zawroty głowy
Chorują głównie osoby w wieku średnim Obraz kliniczny: ataki zawrotów głowy prowokowanych zmianą ułożenia zawroty trwają rzadko dłużej niż kilka minut czasem między napadami pacjent może skarżyć się na niespecyficzne zawroty głowy przebieg często przewlekły Etiologia = cupulolithiasis Badania diagnostyczne- próba Nylen- Baranyego (Dix-Hallpike) Leczenie- manewr Epleya

11 Choroba Meniera Wodniak endolimfatyczny Początek- 3- 4 dekada zycia
Obraz kliniczny: nasilone i upośledzające funkcjonowanie ataki zawrotów głowy nudności i wymioty wrażenie pełności w uchu szum w uchu zmienne zaburzenia słuchu (niskie tony) przewlekłe zaburzenia równowagi między napadami po wielu atakach postępujące upośledzenie słuchu

12 CHOROBA MENIERA- IDIOPATYCZNY WODNIAK ENDOLIMFATYCZNY
Etiologia- rozdęcie i zwiększenie objętości woreczka endolimfatycznego, zmniejszeni przestrzeni okołolimfatycznej, najprawdopodobniej zaburzenia wchłaniania endolimfy, proces autoimmunologiczny, zaburzony metabolizm glikoprotein Badania diagnostyczne: badanie audiologiczne Próby pobudliwości przedsionka CHOROBA MENIERA- IDIOPATYCZNY WODNIAK ENDOLIMFATYCZNY Inne przyczyny wodniaka- uraz akustyczny, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, wrodzona głuchota, białaczka, wstrząśnienie błędnika,

13 Choroba Meniera Leczenie: leczenie spoczynkowe leczenie objawowe
ograniczenie podaży sodu i leki diuretyczne leki poprawiające ukrwienie chlorowodorek betahistyny

14 Pourazowe zawroty głowy
Ostre pourazowe zawroty głowy zawroty głowy, często oczopląs nasilenie objawów podczas ruchów głowy zaburzenia równowagi Pourazowe położeniowe zawroty głowy objawy pojawiają się kilka dni do kilku tygodni po urazie objawy identyczne z objawami łagodnych położeniowych zawrotów głowy

15 Choroby infekcyjne Zapalnie błędnika
Etiologia bakteryjna, wirusowa (EBV, grypa, różyczka, świnka, HSV) Obraz kliniczny: zawroty głowy nudności gorączka ból ucha, głowy utrata słuchu Leczenie: antybiotyki

16 Choroby infekcyjne Półpasiec uszny (zespół Ramsey- Hunta) porażenie zwoju kolanka Obraz kliniczny: zawroty głowy utrata słuchu porażenie n. VII ból ucha zajęcie nn. V, IX i X zmiany skórne (przewód słuchowy zewnętrzny, tylna powierzchnia małżowiny) mogą być zaburzenia smaku,wydzielania łez Leczenie: leki przeciwbólowe, objawowe leki przeciwwirusowe immunoglobuliny

17 Fizjologiczne zawroty głowy
Choroba lokomocyjna Zawroty głowy a wysokości

18 Zaburzenia krążenia krwi
Przejściowa ataki niedokrwienne pnia mózgu Obraz kliniczny: zawroty głowy zaburzenia równowagi podwójne widzenie dyzartria, dysfagia parestezje twarzy lub kończyn ataksja zespoły naprzemienne Brak objawów między napadami

19 Zaburzenia krążenia krwi
Zespół Wallenberga Etiologia- zamkniecie t. tylnej dolnej móżdżku Obraz kliniczny: nagły silny atak zawrotów głowy, oraz po stronie uszkodzenia: dysfagia (IX, X) ataksja objaw Hornera uszkodzenie n. V (niedoczulica twarzy) po stronie przeciwnej niedoczulica połowicza niedowład połowiczy

20 Zaburzenia krążenia krwi
Zawał i krwotok móżdżku Obraz kliniczny silne zawroty głowy nudności, wymioty zaburzenia równowagi dyzartria objawy uszkodzenia móżdżku Zespół podkradania t. podobojczykowej Choroby naczyniowe błędnika zakrzep t. błędnika, krwawienia do błędnika zespół Lermoyeza

21 Inne przyczyny zawrotów głowy
Stwardnienie rozsiane ostre zawroty głowy sa pierwszym objawem od 3-7% pacjentów bardzo często zaburzenia równowagi oczopląs patologiczny 18-63% chorych, zarówno poziomy jaki pionowy Migrena większy odsetek pacjentów z migreną i skarży się na zawroty głowy i chorobę lokomocyjną Etiologia- ataki zawrotów głowy trwające od2 minut do kilku godzin i czasowo związane z bólem głowy - skurcz naczyń, dłuższe zawroty głowy i choroba lokomocyjna- uwalniania neuropeptydów do ośrodkowych i obwodowych części układu przedsionkowego

22 Inne przyczyny zawrotów głowy
Migrena podstawna Objawy jak przy migrenie z aurą oraz dodatkowo występuja co najmniej 2 z poniższych objawów: zawroty głowy niedowidzenie połowicze jednoimienne dyzartria szum w uszach lub upośledzenie słuchu podwójne widzenie ataksja parestezje kończyn niedowłady kończyn Zaburzenia świadomości

23 Inne przyczyny zawrotów głowy
Padaczka z zawrotami głowy zawroty głowy jako dominujący objaw izolowany lub jako cześć aury poprzedzającej napad uogólniony uszkodzenie pola przedsionkowe- w zakręcie zaśrodkowym – płat ciemieniowy objawy towarzyszące- szum w uszach, oczopląs, parestezje po przeciwnej stronie ciała

24 Inne przyczyny zawrotów głowy
Guzy kąta mostowo- móżdżkowego osłoniaki (n.VIII), oponiaki Obraz kliniczny: utrata słuchu jednostronna zaburzenia rozróżniania dźwieków mowy szum w uchu raczej zaburzenia równowagi niż zawroty głowy zaburzenia koordynacji uszkodzenie innych nerwów czaszkowych (V, VII) bóle głowy objawy wzmożonego ciśnienia sródczaszkowego Badania diagnostyczne: audiometria, badanie potencjałów słuchowych pnia mózgu, MRI

25 Zaburzenia równowagi Choroby móżdżku guzy uszkodzenia toksyczne
ataksje rdzeniowo- móżdżkowe 2. Zaburzenia czucia głębokiego neuropatie niedobór witaminy B12 mielopatie tabes dorsalis 3. Upośledzenie słuchu i wzroku

26 Zaburzenia równowagi 4. Choroby układu pozapiramidowego
5. Apraksja chodu 6. Uszkodzenia toksyczne leki przeciwdrgawkowe – oczopląs, zawroty głowy, ataksja salicylany- szum w uszach, zaburzenia słuchu aminoglikozydy- upośledzenie słuchu alkohol- objawy móżdżkowe

27 Psychogenne zawroty głowy
Hiperwentylacja, nerwice Słabo określone zawroty głowy, lek przed upadkiem, „pustka w głowie”, zaburzenia koncentracji, Objawy towarzyszące: lęk napady paniki parestezje uczucie braku powietrza pocenie się drżenia kołatania serca

28 Omdlenie omdlenie wazowagalne omdlenie mikcyjne, kaszlowe
nadwrażliwość zatoki szyjnej hipotensja ortostatyczna pierwotne zaburzenia układu autonomicznego wtórna hipotensja ortostatyczna-( neuropatie autonomiczne, leki, długotrwałe leżenie w łózku, hipowolemia) omdlenia w chorobach serca Objawy towarzyszące: nudności, bladość, pocenie się, zamazanie widzenia, lęk

29 Badania dodatkowe ENG Audiometria MRI, CT Rtg kręgosłupa szyjnego
EKG, Holter EEG Badanie PMR Test tolerancji glukozy

30 Leczenie Neuroleptyki Torecan, Chlorpernazyna, Promazyna
Leki uspokajające Leki przeciwhistaminowe Aviomarin, Diphergan Leki poprawiające przepływ Nicergolina, pentoksyfilina Blokery kanałów wapniowych Inne Betaserc, Bilobil


Pobierz ppt "Zawroty - złudzenie ruchu wirowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google