Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Omdlenie- wrażenie zagrażającej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Omdlenie- wrażenie zagrażającej."— Zapis prezentacji:

1 Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Zaburzenia równowagi Zaburzenia równowagi Zawroty głowy nieokreślone- obawa przed upadkiem, poczucie pustki w głowie Zawroty głowy nieokreślone- obawa przed upadkiem, poczucie pustki w głowie

2 Anatomiczne podstawy równowagi 1.Układ przedsionkowy przedsionek, nerw przedsionkowy przedsionek, nerw przedsionkowy połączenia jąder przedsionka z jądrami nerwów gałkoruchowych połączenia jąder przedsionka z jądrami nerwów gałkoruchowych odruchy przedsionkowo-oczne odruchy przedsionkowo-oczne połączenia między jądrami przedsionka połączenia między jądrami przedsionka połączenia jąder przedsionka z tworem siatkowatym połączenia jąder przedsionka z tworem siatkowatym drogi przedsionkowo-rdzeniowe i rdzeniowo- drogi przedsionkowo-rdzeniowe i rdzeniowo- przedsionkowe przedsionkowe drogi przedsionkowo- móżdżkowe i móżdżkowo- przedsionkowe drogi przedsionkowo- móżdżkowe i móżdżkowo- przedsionkowe korowe pole przedsionkowe korowe pole przedsionkowe1.

3 Anatomiczne podstawy równowagi c.d. 2. Drogi czucia głębokiego 3. Móżdżek 4. Wzrok 5. Słuch

4 Badanie pacjenta z zawrotami głowy 1. Wywiad 2. Próby wywołujące zawroty głowy: Próba ortostatyczna Próba ortostatyczna Manewr Valsalvy Manewr Valsalvy Ucisk zatoki szyjnej Ucisk zatoki szyjnej Skręt szyi Skręt szyi Hyperwentylacja Hyperwentylacja Próba Nylen-Baranyego Próba Nylen-Baranyego 3. Badanie neurologiczne

5 Badanie pacjenta z zawrotami głowy 4. Próby przedsionkowe próba Hallpike próba Hallpike badanie ruchów gałek ocznych badanie ruchów gałek ocznych ocena oczopląsu przy różnych ułożeniach głowy ocena oczopląsu przy różnych ułożeniach głowy próba kaloryczna próba kaloryczna 5. Elektronystagmografia 6. Badanie słuchu 7. Badanie równowagi

6 Najczęstsze przyczyny zawrotów głowy Choroby ucha wewnętrznego Choroby układu nerwowego Choroby ogólnoustrojo we 1. Zapalenie błędnika 2. Zaburzenia przepływu w naczyniach błędnika 3. Uszkodzenia toksyczne 4. Uraz 5. Przewlekłe narażenia na hałas 6. Choroba lokomocyjna 7. Łagodne położeniowe zawroty głowy 1. Choroby naczyń mózgowych 2. Guzy 3. Stwardnienie rozsiane 4. Padaczka 5. Migrena 1. Nadcisnienie 2. Zaburzenia rytmu serca 3. Miażdżyca 4. Hipoglikemia 5. Menopauza

7 Neuronitis vestibularis dorośli 35-55 rż. Przyczyna nieznana (infekcja wirusowa, zaburzenia przepływu) Obraz kliniczny: nagłe przedłużające się ataki zawrotów głowy nagłe przedłużające się ataki zawrotów głowy nudności nudności wymioty wymioty zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi lęk lęk nasilenie dolegliwości podczas ruchów głowy nasilenie dolegliwości podczas ruchów głowy czas trwania objawów 2-3 tygodnie czas trwania objawów 2-3 tygodnie oczopląs z fazą wolną w kierunku zajętego błędnika oczopląs z fazą wolną w kierunku zajętego błędnika

8 Neuronitis vestibularis Badania dodatkowe: brak objawów uszkodzenia CUN brak objawów uszkodzenia CUN brak zaburzeń słuchu brak zaburzeń słuchu zniesiona lub zmniejszona pobudliwość chorego przedsionka w próbie kalorycznej zniesiona lub zmniejszona pobudliwość chorego przedsionka w próbie kalorycznej CT – bz CT – bz PMR- bz PMR- bz Diagnostyka różnicowa choroba Meniera choroba Meniera przemijające niedokrwienie pnia mózgu przemijające niedokrwienie pnia mózgu stwardnienie rozsiane stwardnienie rozsiane zatrucie pokarmowe zatrucie pokarmowe

9 Neuronitis vestibularis Leczenie: leki antyhistaminowe leki antyhistaminowe leki antycholinergiczne leki antycholinergiczne przeciwwymiotne przeciwwymiotne uspokajające uspokajające

10 Łagodne położeniowe zawroty głowy Chorują głównie osoby w wieku średnim Obraz kliniczny: ataki zawrotów głowy prowokowanych zmianą ułożenia ataki zawrotów głowy prowokowanych zmianą ułożenia zawroty trwają rzadko dłużej niż kilka minut zawroty trwają rzadko dłużej niż kilka minut czasem między napadami pacjent może skarżyć się na niespecyficzne zawroty głowy czasem między napadami pacjent może skarżyć się na niespecyficzne zawroty głowy przebieg często przewlekły przebieg często przewlekły Etiologia = cupulolithiasis Badania diagnostyczne- próba Nylen- Baranyego (Dix-Hallpike) Leczenie- manewr Epleya

11 Choroba Meniera Wodniak endolimfatyczny Początek- 3- 4 dekada zycia Obraz kliniczny: nasilone i upośledzające funkcjonowanie ataki zawrotów głowy nasilone i upośledzające funkcjonowanie ataki zawrotów głowy nudności i wymioty nudności i wymioty wrażenie pełności w uchu wrażenie pełności w uchu szum w uchu szum w uchu zmienne zaburzenia słuchu (niskie tony) zmienne zaburzenia słuchu (niskie tony) przewlekłe zaburzenia równowagi między napadami przewlekłe zaburzenia równowagi między napadami po wielu atakach postępujące upośledzenie słuchu po wielu atakach postępujące upośledzenie słuchu

12 Choroba Meniera Etiologia- rozdęcie i zwiększenie objętości woreczka endolimfatycznego, zmniejszeni przestrzeni okołolimfatycznej, najprawdopodobniej zaburzenia wchłaniania endolimfy, proces autoimmunologiczny, zaburzony metabolizm glikoprotein Badania diagnostyczne: badanie audiologiczne Próby pobudliwości przedsionka CHOROBA MENIERA- IDIOPATYCZNY WODNIAK ENDOLIMFATYCZNY Inne przyczyny wodniaka- uraz akustyczny, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, wrodzona głuchota, białaczka, wstrząśnienie błędnika,

13 Choroba Meniera Leczenie: leczenie spoczynkowe leczenie spoczynkowe leczenie objawowe leczenie objawowe ograniczenie podaży sodu i leki diuretyczne ograniczenie podaży sodu i leki diuretyczne leki poprawiające ukrwienie leki poprawiające ukrwienie chlorowodorek betahistyny chlorowodorek betahistyny

14 Pourazowe zawroty głowy 1. Ostre pourazowe zawroty głowy zawroty głowy, często oczopląs zawroty głowy, często oczopląs nasilenie objawów podczas ruchów głowy nasilenie objawów podczas ruchów głowy zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi 2. Pourazowe położeniowe zawroty głowy objawy pojawiają się kilka dni do kilku tygodni po urazie objawy pojawiają się kilka dni do kilku tygodni po urazie objawy identyczne z objawami łagodnych położeniowych zawrotów głowy objawy identyczne z objawami łagodnych położeniowych zawrotów głowy

15 Choroby infekcyjne Zapalnie błędnika Etiologia bakteryjna, wirusowa (EBV, grypa, różyczka, świnka, HSV) Obraz kliniczny: zawroty głowy zawroty głowy nudności nudności gorączka gorączka ból ucha, głowy ból ucha, głowy utrata słuchu utrata słuchu Leczenie: antybiotyki

16 Choroby infekcyjne Półpasiec uszny (zespół Ramsey- Hunta) porażenie zwoju kolanka Obraz kliniczny: zawroty głowy zawroty głowy utrata słuchu utrata słuchu porażenie n. VII porażenie n. VII ból ucha ból ucha zajęcie nn. V, IX i X zajęcie nn. V, IX i X zmiany skórne (przewód słuchowy zewnętrzny, tylna powierzchnia małżowiny) zmiany skórne (przewód słuchowy zewnętrzny, tylna powierzchnia małżowiny) mogą być zaburzenia smaku,wydzielania łez mogą być zaburzenia smaku,wydzielania łezLeczenie: leki przeciwbólowe, objawowe leki przeciwbólowe, objawowe leki przeciwwirusowe leki przeciwwirusowe immunoglobuliny immunoglobuliny

17 Fizjologiczne zawroty głowy Choroba lokomocyjna Choroba lokomocyjna Zawroty głowy a wysokości Zawroty głowy a wysokości

18 Zaburzenia krążenia krwi Przejściowa ataki niedokrwienne pnia mózgu Obraz kliniczny: zawroty głowy zawroty głowy zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi podwójne widzenie podwójne widzenie dyzartria, dysfagia dyzartria, dysfagia parestezje twarzy lub kończyn parestezje twarzy lub kończyn ataksja ataksja zespoły naprzemienne zespoły naprzemienne Brak objawów między napadami

19 Zaburzenia krążenia krwi Zespół Wallenberga Etiologia- zamkniecie t. tylnej dolnej móżdżku Obraz kliniczny: nagły silny atak zawrotów głowy, oraz po stronie uszkodzenia: nagły silny atak zawrotów głowy, oraz po stronie uszkodzenia: dysfagia (IX, X) dysfagia (IX, X) ataksja ataksja objaw Hornera objaw Hornera uszkodzenie n. V (niedoczulica twarzy) uszkodzenie n. V (niedoczulica twarzy) po stronie przeciwnej niedoczulica połowicza niedoczulica połowicza niedowład połowiczy niedowład połowiczy

20 Zaburzenia krążenia krwi Zawał i krwotok móżdżku Obraz kliniczny silne zawroty głowy silne zawroty głowy nudności, wymioty nudności, wymioty zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi dyzartria dyzartria objawy uszkodzenia móżdżku objawy uszkodzenia móżdżku Zespół podkradania t. podobojczykowej Choroby naczyniowe błędnika zakrzep t. błędnika, krwawienia do błędnika zakrzep t. błędnika, krwawienia do błędnika zespół Lermoyeza zespół Lermoyeza

21 Inne przyczyny zawrotów głowy Stwardnienie rozsiane ostre zawroty głowy sa pierwszym objawem od 3-7% pacjentów ostre zawroty głowy sa pierwszym objawem od 3-7% pacjentów bardzo często zaburzenia równowagi bardzo często zaburzenia równowagi oczopląs patologiczny 18-63% chorych, zarówno poziomy jaki pionowy oczopląs patologiczny 18-63% chorych, zarówno poziomy jaki pionowyMigrena większy odsetek pacjentów z migreną i skarży się na zawroty głowy i chorobę lokomocyjną Etiologia- ataki zawrotów głowy trwające od2 minut do kilku godzin i czasowo związane z bólem głowy - skurcz naczyń, dłuższe zawroty głowy i choroba lokomocyjna- uwalniania neuropeptydów do ośrodkowych i obwodowych części układu przedsionkowego

22 Inne przyczyny zawrotów głowy Migrena podstawna Objawy jak przy migrenie z aurą oraz dodatkowo występuja co najmniej 2 z poniższych objawów: zawroty głowy zawroty głowy niedowidzenie połowicze jednoimienne niedowidzenie połowicze jednoimienne dyzartria dyzartria szum w uszach lub upośledzenie słuchu szum w uszach lub upośledzenie słuchu podwójne widzenie podwójne widzenie ataksja ataksja parestezje kończyn parestezje kończyn niedowłady kończyn niedowłady kończyn Zaburzenia świadomości Zaburzenia świadomości

23 Inne przyczyny zawrotów głowy Padaczka z zawrotami głowy zawroty głowy jako dominujący objaw izolowany lub jako cześć aury poprzedzającej napad uogólniony uszkodzenie pola przedsionkowe- w zakręcie zaśrodkowym – płat ciemieniowy objawy towarzyszące- szum w uszach, oczopląs, parestezje po przeciwnej stronie ciała

24 Inne przyczyny zawrotów głowy Guzy kąta mostowo- móżdżkowego osłoniaki (n.VIII), oponiaki Obraz kliniczny: utrata słuchu jednostronna utrata słuchu jednostronna zaburzenia rozróżniania dźwieków mowy zaburzenia rozróżniania dźwieków mowy szum w uchu szum w uchu raczej zaburzenia równowagi niż zawroty głowy raczej zaburzenia równowagi niż zawroty głowy zaburzenia koordynacji zaburzenia koordynacji uszkodzenie innych nerwów czaszkowych (V, VII) uszkodzenie innych nerwów czaszkowych (V, VII) bóle głowy bóle głowy objawy wzmożonego ciśnienia sródczaszkowego objawy wzmożonego ciśnienia sródczaszkowego Badania diagnostyczne: audiometria, badanie potencjałów słuchowych pnia mózgu, MRI

25 Zaburzenia równowagi 1. Choroby móżdżku guzy guzy uszkodzenia toksyczne uszkodzenia toksyczne ataksje rdzeniowo- móżdżkowe ataksje rdzeniowo- móżdżkowe 2. Zaburzenia czucia głębokiego neuropatie neuropatie niedobór witaminy B12 niedobór witaminy B12 mielopatie mielopatie tabes dorsalis tabes dorsalis 3. Upośledzenie słuchu i wzroku

26 Zaburzenia równowagi 4. Choroby układu pozapiramidowego 5. Apraksja chodu 6. Uszkodzenia toksyczne leki przeciwdrgawkowe – oczopląs, zawroty głowy, ataksja leki przeciwdrgawkowe – oczopląs, zawroty głowy, ataksja salicylany- szum w uszach, zaburzenia słuchu salicylany- szum w uszach, zaburzenia słuchu aminoglikozydy- upośledzenie słuchu aminoglikozydy- upośledzenie słuchu alkohol- objawy móżdżkowe alkohol- objawy móżdżkowe

27 Psychogenne zawroty głowy Hiperwentylacja, nerwice Słabo określone zawroty głowy, lek przed upadkiem, „pustka w głowie”, zaburzenia koncentracji, Objawy towarzyszące: lęk lęk napady paniki napady paniki parestezje parestezje uczucie braku powietrza uczucie braku powietrza pocenie się pocenie się drżenia drżenia kołatania serca kołatania serca

28 Omdlenie 1. omdlenie wazowagalne 2. omdlenie mikcyjne, kaszlowe 3. nadwrażliwość zatoki szyjnej 4. hipotensja ortostatyczna pierwotne zaburzenia układu autonomicznego pierwotne zaburzenia układu autonomicznego wtórna hipotensja ortostatyczna-( neuropatie autonomiczne, leki, długotrwałe leżenie w łózku, hipowolemia) wtórna hipotensja ortostatyczna-( neuropatie autonomiczne, leki, długotrwałe leżenie w łózku, hipowolemia) 5. omdlenia w chorobach serca Objawy towarzyszące: nudności, bladość, pocenie się, zamazanie widzenia, lęk

29 Badania dodatkowe 1. ENG 2. Audiometria 3. MRI, CT 4. Rtg kręgosłupa szyjnego 5. EKG, Holter 6. EEG 7. Badanie PMR 8. Test tolerancji glukozy

30 Leczenie Neuroleptyki Torecan, Chlorpernazyna, Promazyna Leki uspokajające Leki przeciwhistaminowe Aviomarin, Diphergan Leki poprawiające przepływ Nicergolina, pentoksyfilina Blokery kanałów wapniowych Inne Betaserc, Bilobil


Pobierz ppt "Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Zawroty - złudzenie ruchu wirowego Omdlenie- wrażenie zagrażającej utraty przytomności Omdlenie- wrażenie zagrażającej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google