Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów."— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów Treści kształcenia Realizacja programu

3 Cele programu Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, którzy przejawiają problemy wychowawcze i osobowościowe. Obniżenie zachowań agresywnych i patologicznych u tych uczniów.

4 Sposoby realizacji celów Motywowanie uczniów do działań na rzecz świata bez agresji. Uświadamianie zagrożeń związanych z przemocą, uzależnieniami i patologią. Zachęcanie do empatii społecznej. Dostarczanie przykładów zdrowego stylu życia. Uczenie pracy nad sobą.

5 Zadania programu Rozbudzenie zainteresowania światem. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Wspieranie w pokonywaniu trudności szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych). Budowanie poczucia własnej wartości. Profilaktyka uzależnień. Nawiązywanie dobrych relacji z drugim człowiekiem.

6 Treści kształcenia – 7 bloków tematycznych Blok zajęć indywidualnych diagnozujących sytuację szkolną ucznia. Blok zajęć wspierających ucznia z trudnościami w uczeniu się. Blok zajęć terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, treningu umiejętności interpersonalnych i zachowań przeciwdziałających agresji.

7 Blok zajęć warsztatowych uczących efektywnego uczenia się. Blok zajęć realizowanych na dwóch 3-dniowych wyjazdach terapeutycznych pod hasłem JA i GRUPA oraz RADZIMY SOBIE Z PROBLEMAMI. Blok zajęć wychowawczo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Treści kształcenia – 7 bloków tematycznych

8 Realizatorzy programu Pedagodzy szkolni. Nauczyciele z co najmniej 3-letnim stażem pracy w szkole. Psycholodzy lub terapeuci. Inni nauczyciele promujący zdrowy styl życia.

9 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego Szczecin tel

10 Dziękujemy za uwagę Krystyna Sirota Marzena Ukraińska


Pobierz ppt "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google