Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów."— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów Treści kształcenia Realizacja programu

3 Cele programu Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, którzy przejawiają problemy wychowawcze i osobowościowe. Obniżenie zachowań agresywnych i patologicznych u tych uczniów.

4 Sposoby realizacji celów Motywowanie uczniów do działań na rzecz świata bez agresji. Uświadamianie zagrożeń związanych z przemocą, uzależnieniami i patologią. Zachęcanie do empatii społecznej. Dostarczanie przykładów zdrowego stylu życia. Uczenie pracy nad sobą.

5 Zadania programu Rozbudzenie zainteresowania światem. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Wspieranie w pokonywaniu trudności szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych). Budowanie poczucia własnej wartości. Profilaktyka uzależnień. Nawiązywanie dobrych relacji z drugim człowiekiem.

6 Treści kształcenia – 7 bloków tematycznych Blok zajęć indywidualnych diagnozujących sytuację szkolną ucznia. Blok zajęć wspierających ucznia z trudnościami w uczeniu się. Blok zajęć terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, treningu umiejętności interpersonalnych i zachowań przeciwdziałających agresji.

7 Blok zajęć warsztatowych uczących efektywnego uczenia się. Blok zajęć realizowanych na dwóch 3-dniowych wyjazdach terapeutycznych pod hasłem JA i GRUPA oraz RADZIMY SOBIE Z PROBLEMAMI. Blok zajęć wychowawczo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Treści kształcenia – 7 bloków tematycznych

8 Realizatorzy programu Pedagodzy szkolni. Nauczyciele z co najmniej 3-letnim stażem pracy w szkole. Psycholodzy lub terapeuci. Inni nauczyciele promujący zdrowy styl życia.

9 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin tel. 91 435 06 29 e-mail: szkola@zcdn.edu.pl www.szkola.zcdn.edu.pl

10 Dziękujemy za uwagę Krystyna Sirota Marzena Ukraińska


Pobierz ppt "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Plan wystąpienia Cele programu zajęć doradczych i psychologiczno-pedagogicznych Sposoby realizacji celów Zadania programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google