Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu sonia.huderek@ue.poznan.pl

2 © S. Huderek-Glapska Rynek lotniczy w Polsce Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie

3 © S. Huderek-Glapska Rynek lotniczy w Polsce – momenty przełomowe Rozwój rynku lotniczego Czas 1920 1989 2004 Upadek gospodarki centralnie zarządzanej Przekształcenia przedsiębiorstw w spółki prawa handlowego Akcesja do UE

4 © S. Huderek-Glapska Rynek lotniczy w Polsce Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu

5 © S. Huderek-Glapska Mało latamy w porównaniu do przeciętnego mieszkańca Europy Zachodniej Liczba pasażerów w ruchu lotniczym ogółem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w krajach europejskich w 2010 r. Źródło: EUROSTAT 0,7 2,5

6 © S. Huderek-Glapska Czy mamy dużo portów lotniczych ? Gęstość lotnisk w Polsce jest ponad 6-krotnie niższa w porównaniu do innych krajów europejskich. W Polsce jeden port lotniczy przypada na 26 881 km 2, podczas gdy (EU 15) wynosi 4 309 km 2. Wskaźnik gęstości portów lotniczych liczony jest jako stosunek liczby lotnisk komunikacyjnych obsługujących powyżej 50 000 pasażerów rocznie w przeliczeniu na 100 000 km 2 powierzchni kraju.

7 © S. Huderek-Glapska Rynek lotniczy w Polsce Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu Wyposażenie infrastrukturalne poniżej średniej europejskiej (uwaga: Hiszpania, Grecja..Radom) Rynek lotniczy staje się rynkiem przewoźników lotniczych

8 © S. Huderek-Glapska Duża penetracja rynku przez agresywnych przewoźników niskokosztowych Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi Nacisk na niskie opłaty (konieczność szukania przychodów pozalotniczych) Konieczność wsparcia marketingowego połączeń Realna groźba odejścia linii lotniczej z portu lotniczego Przewaga konkurencyjna przewoźników

9 © S. Huderek-Glapska

10 Rynek lotniczy w Polsce Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu Wyposażenie infrastrukturalne poniżej średniej europejskiej (uwaga: Hiszpania, Grecja..Radom) Rynek lotniczy staje się rynkiem przewoźników lotniczych Przyszłość narodowego przewoźnika?

11 © S. Huderek-Glapska Czy warto wspierać inwestycje w infrastrukturę lotniskową? Port lotniczy – infrastruktura czy przedsiębiorstwo?

12 © S. Huderek-Glapska Analiza nakładów i wyników najstarszym i najbardziej popularnym narzędziem mierzenia wpływu portu lotniczego na gospodarkę regionu i kraju Transport lotniczy ma wpływ na całą gospodarkę

13 17-18 września 2015, Poznań © S. Huderek-Glapska Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku na rozwój miasta i regionu Analiza społeczno- ekonomiczna wpływu, na region Mazowsza, proponowanych do funkcjonowania lotnisk -w ramach „Strategia rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu”

14 © S. Huderek-Glapska PoznańGdańskKatowice Liczba pasażerów (2009) 1 235 9421 890 2632 301 161 Liczba przedsiębiorstw w porcie lotniczym 825758 Zatrudnienie (bezpośrednie)107612141954 Struktura zatrudnienia: Operator portu lotniczego24,7%15,6%19,8% Handling31,6%29,7%23,8% Linie lotnicze3,1%6,3%7,4% Służby bezpieczeństwa14,4%16,1%17,7% Handel11,0%12,4%12,2% Spedycja i logistyka12,1%16,1%15,7% Wypożyczalnia samochodów3,2%3,9%3,5% Wpływ całkowity Zatrudnienie220521492832 Dochód (M PLN)184,1 231,1 Wpływ na 1 pax ( PLN)153,497100,5 Znacznie ekonomiczne portów lotniczych w Polsce

15 © S. Huderek-Glapska Wielkość wpływu ekonomicznego rośnie wraz z rozwojem działalności portu lotniczego POZ 2004 GDA 2005 POZ 2009 KTW 2006 GDA 2009 KTW 2009 Znacznie ekonomiczne portów lotniczych w Polsce Liczba pasażerów (mln ) Wpływ bezpośredni (w mln PLN)

16 © S. Huderek-Glapska Czy warto płacić przewoźnikom za promocję regionu? 75 000 pasażerów, a więc tyle ile przeciętnie przewozi linia lotnicza na jednej trasie w ciągu roku przyczynia się do generowania około 8,7 mln PLN wartości dodanej w ciągu roku Uwaga! – czy dane te obowiązują także dla mniejszych portów ?

17 © S. Huderek-Glapska Efekty ekonomiczneEfekty społeczno-ekonomiczneEfekty środowiskoweEfekty w zakresie bezpieczeństwa - koszty budowy, utrzymania, eksploatacji i remontów infrastruktury - koszty zakupu i eksploatacji środków transportu - przychody z opłat za korzystanie z infrastruktury Korzyści użytkownika - zmiana czasu podróży - zmiana kosztów eksploatacyjnych pojazdów Efekty sieci transportowych - kreowanie nowych przewozów - międzygałęziowe przesunięcia popytu - poprawa niezawodności transportu - zmiana jakości usługi transportowej - zmiany dostępności transportowej regionu - zmiany w zatrudnieniu i w dochodzie w regionie - redystrybucja zatrudnienia i dochodu między regionami i grupami społeczno- ekonomicznymi - wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany realizacją przedsięwzięcia - zmiany efektywności i produkcji - migracje czynników produkcji - zmiany w integracji społecznej - zmiany wartości nieruchomości - wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz na hałas - wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego - wpływ na florę i faunę - zmiana zagospodarowania przestrzennego - wpływ na bezpieczeństwo na drogach transportowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kamińska, M. Rusak, Kryteria społecznoekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 3, s. 16; OECD, Impact of Infrastructure Investment on Regional Development, OECD, Paryż, 2002, s. 21 Istotne jest aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mieć na uwadze wszystkie efekty

18 Dziękuję za uwagę dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu sonia.huderek@ue.poznan.pl


Pobierz ppt "Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google