Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu"— Zapis prezentacji:

1 Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu
dr Sonia Huderek-Glapska Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Rynek lotniczy w Polsce
Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie © S. Huderek-Glapska

3 Rynek lotniczy w Polsce – momenty przełomowe
Przekształcenia przedsiębiorstw w spółki prawa handlowego Rozwój rynku lotniczego Upadek gospodarki centralnie zarządzanej Akcesja do UE 1920 1989 2004 Czas © S. Huderek-Glapska

4 Rynek lotniczy w Polsce
Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu © S. Huderek-Glapska

5 Mało latamy w porównaniu do przeciętnego mieszkańca Europy Zachodniej
Liczba pasażerów w ruchu lotniczym ogółem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w krajach europejskich w 2010 r. Źródło: EUROSTAT 2,5 0,7 © S. Huderek-Glapska

6 Czy mamy dużo portów lotniczych ?
Gęstość lotnisk w Polsce jest ponad 6-krotnie niższa w porównaniu do innych krajów europejskich. W Polsce jeden port lotniczy przypada na km2, podczas gdy (EU 15) wynosi km2. Wskaźnik gęstości portów lotniczych liczony jest jako stosunek liczby lotnisk komunikacyjnych obsługujących powyżej pasażerów rocznie w przeliczeniu na km2 powierzchni kraju. © S. Huderek-Glapska

7 Rynek lotniczy w Polsce
Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu Wyposażenie infrastrukturalne poniżej średniej europejskiej (uwaga: Hiszpania, Grecja..Radom) Rynek lotniczy staje się rynkiem przewoźników lotniczych © S. Huderek-Glapska

8 Przewaga konkurencyjna przewoźników
Duża penetracja rynku przez agresywnych przewoźników niskokosztowych Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi Nacisk na niskie opłaty (konieczność szukania przychodów pozalotniczych) Konieczność wsparcia marketingowego połączeń Realna groźba odejścia linii lotniczej z portu lotniczego © S. Huderek-Glapska

9 © S. Huderek-Glapska

10 Rynek lotniczy w Polsce
Jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków lotniczych na świecie Rynek nadal niedojrzały i z perspektywami wzrostu Wyposażenie infrastrukturalne poniżej średniej europejskiej (uwaga: Hiszpania, Grecja..Radom) Rynek lotniczy staje się rynkiem przewoźników lotniczych Przyszłość narodowego przewoźnika? © S. Huderek-Glapska

11 Czy warto wspierać inwestycje w infrastrukturę lotniskową?
Port lotniczy – infrastruktura czy przedsiębiorstwo? © S. Huderek-Glapska

12 Transport lotniczy ma wpływ na całą gospodarkę
Analiza nakładów i wyników najstarszym i najbardziej popularnym narzędziem mierzenia wpływu portu lotniczego na gospodarkę regionu i kraju © S. Huderek-Glapska

13 17-18 września 2015, Poznań Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku na rozwój miasta i regionu Analiza społeczno- ekonomiczna wpływu, na region Mazowsza, proponowanych do funkcjonowania lotnisk w ramach „Strategia rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu” © S. Huderek-Glapska

14 Znacznie ekonomiczne portów lotniczych w Polsce
Poznań Gdańsk Katowice Liczba pasażerów (2009) Liczba przedsiębiorstw w porcie lotniczym 82 57 58 Zatrudnienie (bezpośrednie) 1076 1214 1954 Struktura zatrudnienia: Operator portu lotniczego 24,7% 15,6% 19,8% Handling 31,6% 29,7% 23,8% Linie lotnicze 3,1% 6,3% 7,4% Służby bezpieczeństwa 14,4% 16,1% 17,7% Handel 11,0% 12,4% 12,2% Spedycja i logistyka 12,1% 15,7% Wypożyczalnia samochodów 3,2% 3,9% 3,5% Wpływ całkowity Zatrudnienie 2205 2149 2832 Dochód (M PLN) 184,1 231,1 Wpływ na 1 pax ( PLN) 153,4 97 100,5 © S. Huderek-Glapska

15 Znacznie ekonomiczne portów lotniczych w Polsce
Wielkość wpływu ekonomicznego rośnie wraz z rozwojem działalności portu lotniczego Wpływ bezpośredni (w mln PLN) KTW 2009 GDA 2009 POZ 2009 KTW 2006 GDA 2005 POZ 2004 Liczba pasażerów (mln) © S. Huderek-Glapska

16 Czy warto płacić przewoźnikom za promocję regionu?
pasażerów, a więc tyle ile przeciętnie przewozi linia lotnicza na jednej trasie w ciągu roku przyczynia się do generowania około 8,7 mln PLN wartości dodanej w ciągu roku Uwaga! – czy dane te obowiązują także dla mniejszych portów ? © S. Huderek-Glapska

17 Efekty społeczno-ekonomiczne Efekty w zakresie bezpieczeństwa
Istotne jest aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mieć na uwadze wszystkie efekty Efekty ekonomiczne Efekty społeczno-ekonomiczne Efekty środowiskowe Efekty w zakresie bezpieczeństwa koszty budowy , utrzymania, eksploatacji i remontów infrastruktury koszty zakupu i eksploatacji środków transportu przychody z opłat za korzystanie z infrastruktury Korzyści użytkownika zmiana czasu podróży zmiana kosztów eksploatacyjnych pojazdów Efekty sieci transportowych kreowanie nowych przewozów międzygałęziowe przesunięcia popytu poprawa niezawodności transportu zmiana jakości usługi transportowej zmiany dostępności transportowej regionu zmiany w zatrudnieniu i w dochodzie w regionie redystrybucja zatrudnienia i dochodu między regionami i grupami społeczno-ekonomicznymi wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany realizacją przedsięwzięcia zmiany efektywności i produkcji migracje czynników produkcji zmiany w integracji społecznej zmiany wartości nieruchomości wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz na hałas wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego wpływ na florę i faunę zmiana zagospodarowania przestrzennego wpływ na bezpieczeństwo na drogach transportowych © S. Huderek-Glapska Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kamińska, M. Rusak, Kryteria społecznoekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 3, s. 16; OECD, Impact of Infrastructure Investment on Regional Development, OECD, Paryż, 2002, s. 21

18 Dziękuję za uwagę dr Sonia Huderek-Glapska
Zespół Badawczy Rynku Lotniczego w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Pobierz ppt "Znacznie portu lotniczego dla rozwoju regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google