Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK, BÓG I KOSMOS Teozofia zaprezentowana w graficznej formie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK, BÓG I KOSMOS Teozofia zaprezentowana w graficznej formie"— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK, BÓG I KOSMOS Teozofia zaprezentowana w graficznej formie
Stworzone przez Anand Gholap ze slajdów PowerPoint’a utworzonych przez Dr. KVK. Nehru. Oryginał: Tłumaczenie dla: Some Works Referred: Barborka G., The Divine Plan, TPH, 1964 Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960 Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971 Leadbeater C.W., The Masters and the Path, TPH, 1973 Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964 Powell A.E., The Solar System, TPH, 1971

2 Przejawiony i Nieprzejawiony
E L E K T R Y C Z N O Ś Ć N I E S K O Ń C Z O N O Ś Ć POZYTYWNY DUCH POTENTIAL NEGATYWNY Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 3, p. 20 By the analogy of electricity the slide depicts the Manifestation coming out of the Unmanifest. From the stage of Non-dual to that of the dual does not yet produce manifestation. Only the Triplicity, with the third link being the relation of the two poles, brings about Manifestation. MATERIA ŚWIADOMOŚĆ ILUMINACJA

3 Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 35, p. 90
Trzy twórcze kanały Żródło-Materia BOSKA TRÓJCA Żródło-Duch 1 Fala 3 Fala Boska świadomość 2 Fala ENERGIA MATERIA DUCHDUSZA ŻYCIE ROZWÓJ Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 35, p. 90 The slide depicts that the Emanations from each of the three Divine Aspects are dual in nature and take on a seven-fold expression. Siedem Klas Materii Siedem Promieni Siedem Królestw Życia MATERIALNA Ewolucja DUCHOWA Ewolucja BIOLOGICZNA Ewolucja

4 Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate III
„SOLAR LOGOS” PIERWSZY ASPEKT DRUGI ASPEKT TRZECI ASPEKT BOSKA SFERA lub ADI ZASADY JOGI: MONADYCZNA SFERA lub ANUPADAKA TRZECIA FALA NIRWANICZNA SFERA lub ATMA SATYA TAPAH DRUGA FALA PIERWSZA FALA BUDDHI SFERA JANAH MENTALNA SFERA MAHAH Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate III The Trinities of Various Religions RELIGION TRINITY Christian Father Son Holy Ghost Druidic Taulec Fan Mollec Egyptian Amun-Ra Horus Osiris-Isis Hebrew Kepher Binah Chochmah Hindu Shiva Vishnu Brahma Phoenician Anu Ea Bel Scandinavian Odin Thor Freya Zoroastrian Asha- Vohuman Ahura Mazda Vahishta [Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 34, p. 88] SUVAH ASTRALNA SFERA BHUVAH FIZYCZNA SFERA BHUH TRZY FALE

5 Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 36, p. 93
SIEDEM KRÓLESTW ATMICZNA Esencja Monadyczna Nad-Człowiek ... BUDDHICZNA 1 Elementalna Esencja LUDZKIE KRÓLESTWO 1 ELE KRÓLESTWO MENTALNA 2 Elementalna Esencja 2 ELE KRÓLESTWO ZWIERZĘCE KRÓLESTWO 3 Elementalna Esencja ASTRALNA Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 36, p. 93 The Hierarchical Ladder of Life [Barborka G., The Divine Plan, TPH, 1964, p. 59] In descending order of loftiness... 1. Class I of the Dhyani-Chohanic Kingdom 2. Class II of the Dhyani-Chohanic Kingdom 3. Class III of the Dhyani-Chohanic Kingdom 4. The Human Kingdom (manifests on the physical plane) 5. The Animal Kingdom (manifests on the physical plane) 6. The Plant Kingdom (manifests on the physical plane) 7. The Mineral Kingdom (manifests on the physical plane) 8. Class I of the Elemental Kingdom 9. Class II of the Elemental Kingdom 10. Class III of the Elemental Kingdom (See also The Theosophical Glossary, p. 112) 3 ELEMENTALNE KRÓLESTWO ROŚLINNE KRÓLESTWO FIZYCZNA MINERALNE KRÓLESTWO

6 EWOLUCJA ŻYCIA EWOLUCJA FORMY ROŚLINNE KRÓLESTWO ZWIERZĘCE KRÓLESTWO
ZINDYWIDUALIZOWANE DUSZE ZWIERZĘCA DUSZA-GRUPOWA MENTALNA SFERA ROŚLINNA DUSZA-GRUPOWA MINERALNA DUSZA-GRUPOWA ELEMENTALNA ESENCJA Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 7, p. 19 It is a patent fact that, given only the material universe, the emergence and evolution of LIFE is inexplicable. Theosophy teaches that there is a concomitant evolution of Life and Consciousness, which, in fact, is the driving force behind the evolution of Forms. The more evolved the Forms are, more of the potentialities of the in-dwelling Consciousness are manifested through them. ROŚLINNE KRÓLESTWO CZŁOWIEK FIZYCZNA SFERA BEZKRĘGOWCE KRĘGOWCE ZWIERZĘCE KRÓLESTWO EWOLUCJA FORMY

7 Budowa istoty ludzkiej - ciała
MONADA (TURIYÂTMA) JAŹŃ (ÂTMA -- BUDDHI -- MANAS) Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 55, p. 166 (See also Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate II) The Monad (Turîyâtma), existing on the Anupâdaka Plane, puts forth a reflection of itself and acquires vehicles on the lower Planes for the sake of gaining experience. The Permanent Atoms and Principles get attached to the Monad with the help of the seven Creative Hierarchies. The four lower Principles constitute the perishable Personality, which is renewed every incarnation. The real Individual, the Self (Jîvâtma) continues in the Causal Body, lasts throughout the Human stage. PRZYCZYNOWE (KÂRANA) ASTRALNO-MENTALNE (KÂMA) OSOBOWOŚĆ ETERYCZNE (PRÂNAMAYA) FIZYCZNE (STHÛLA)

8 MINERALNA DUSZA GRUPOWA ROŚLINNA DUSZA GRUPOWA ZWIERZĘCA DUSZA GRUPOWA
DUSZE GRUPOWE MONADA MINERALNA DUSZA GRUPOWA ROŚLINNA DUSZA GRUPOWA ÂTMA-BUDDHI-MANAS ZWIERZĘCA DUSZA GRUPOWA MENTALNA OTOCZKA CIAŁO MENTALNE Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 45, p. 122 The genesis of the Group-souls is depicted. The triple Monad acquires the Âtmic, Buddhic and the Higher Manasic permanent atoms. The latter over-shadow the lower Triad, which is nurtured in Envelopes of Mental, Astral and Etheric matter. What could not be depicted in the slide is that a single set of Envelopes nurtures myriads of such Triads in the earlier stages. Gradually, through eons, the Etheric permanent atom acquires a somewhat organized body: and eventually the Etheric Envelope disappears, having been restructured as the Etheric bodies pertaining to the millions of lower Triads. At this stage it is referred to as the Mineral Group-soul. Successive acquisition of organized Astral and Mental bodies marks the stages known as the Plant and the Animal Group-souls respectively. ASTRALNA OTOCZKA NIŻSZA TRÓJCA ASTRALNE CIAŁO ETERYCZNA OTOCZKA ETERYCZNE CIAŁO

9 Różnorodność Dusz Grupowych
NIŻSZE TRÓJCE Specialized experience of a group of animals gradually introduces a difference into the originally uniform Group Soul and eventually produces a separate Group Soul ensouling these individuals. Thus gradually more of the Group Souls keep forming, each with less and less number of individuals. The process goes on till a single individual remains in the envelope. This is the stage at which it becomes possible for a real human individual to form, given the necessary further conditions depicted in the next slide. FIZYCZNE CIAŁA

10 INDYWIDUALIZACJA ADI ANUPADAKA ATMICZNA BUDDHI W.MENTALNA N.MENTALNA
MONADA ANUPADAKA ATMICZNA DUCH ATMA BUDDHI INTUICJA BUDDHI JAŹŃ (JEEVATMA) MANAS W.MENTALNA Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 59, p. 187 This slide depicts how the Fohatic connection between the lower Triad of a single animal and the over-shadowing Âtma-Buddhi-Manas turns into a permanent one, marking the beginning of the human Individual. How the lower mental envelope disintegrates and the Causal body forms is shown in the third Stage. N.MENTALNA CIAŁO PRZYCZYNOWE DUSZA GRUPOWA DUSZA GRUPOWA FIZYCZNA Fafik (Pies) Fafik (Pies) Prymitywny Człowiek PIERWSZY ETAP DRUGI ETAP TRZECI ETAP

11 Poprzez Śmierć do Ponownych Narodzin
Przyczynowa Mentalna Powłoka Astralna This slide depicts how Death is a process of successive withdrawal from the Physical Plane ‘upwards.’ The discarded Astral and Mental bodies linger as Shells and gradually disintegrate. The respective permanent atoms become dormant. All the gains from the experiences are stored in the Causal body (shown here as a change of color of the Causal body). After a time of recluse in the Causal, when time comes for the next incarnation, the Mental, Astral and the physical permanent atoms get re-activated successively, in that order, each acquiring matter of their respective Planes, conducive to the new incarnation and gradually building them into bodies. Permanentny Atom, aktywny Eteryczna & Fizyczna

12 Pragnienia & Aspiracje Bolesne Doświadczenia
Prawo Karmy PRZESZŁE ŻYCIE PRZYSZŁE ŻYCIE Pomocne działania tworzą Dobre Środowisko Szkodliwe działania tworzą Złe Środowisko Pragnienia & Aspiracje tworzą Możliwości Trwałe Myśli Charakter tworzą Sukces tworzy Entuzjasm Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 44, p. 115 “Karma” = Activity This slide brings forth that there is a Cause-and-Effect Law behind the evolution of the human individual. Doświadczenia tworzą Mądrość Bolesne Doświadczenia tworzą Sumienie Chęć Służenia Duchowość tworzy

13 Zablokowanie Czynniki
Działanie Prawa Karmy Sanchita Władcy Karmy (Lipikas) Archetyp Przeszłe Myśli, Uczucia, Działania STRONA ŻYCIA Prârabda “Nerwy” Męskość Muzyczne Ucho Matematyczny Umysł Temperament Zablokowanie Czynniki itd. Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 43, p. 110 Sanchita is the accrued Karma--good and evil. Prârabda is that portion of Sanchita that is more or less assigned for working out in the forth-coming incarnation. The Lords of Karma, Lipikas, assist the individual in the process of coming into a new incarnation by deciding the various parameters, with an objective to enable one to grow steadily towards the Archetype set by the Logos. STRONA FORMY

14 Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 36, p. 93
SIEDEM KRÓLESTW ATMICZNA Esencja Monadyczna Nad-Człowiek ... BUDDHICZNA LUDZKIE KRÓLESTWO 1 ELE. KRÓLESTWO MENTALNA 2 ELE. KRÓLESTWO ZWIERZĘCE KRÓLESTWO Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 36, p. 93 We repeat this slide, with some nomenclature omitted. It shows how the Mental and the Astral bodies of man are composed of the living matter of the lower Mental Plane and the Astral Plane respectively. The downward nature of the evolution of these kinds of matter, as against the upward nature of the evolution of the Ego---giving rise to the ‘temptations’---should be understood. ASTRALNA 3 ELEMENTALNE KRÓLESTWO ROŚLINNE KRÓLESTWO MINERALNE KRÓLESTWO FIZYCZNA

15 KONTROLA CIAŁ PRZEZ JAŹŃ
JAŹŃ (JEEVATMA), poprzez Ciało Przyczynowe powinna kontrolować Mentalne i Astrale Ciała--- pociągając je ku Górze Esencja elementalna jest przyjęta i następnie wydalona przez Mentalne i Astralne Ciała---tak jak Fizyczne Ciało używa jedzenia CIAŁO PRZYCZYNOWE Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 58, p. 161 This slide is to help show that all the bodies have their own elemental intelligence and that the direction of their evolution is on the ‘downward arc,’ while the direction of the evolution of the in-dwelling Soul is on the ‘upward arc.’ Therefore it is important to realize that the temptations, drives, feelings and likes of the elementals should not be mistaken for those of the Soul. CIAŁO MENTALNE CIAŁO ASTRALNE One będą pociągane ku Dołowi ,jeśli Elementalom pozwoli się przejąć kontrolę---zamiast JAŹNI

16 Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 55, p. 149
Czakry CIAŁO PRZYCZYNOWE DUCHOWE SIŁY 7. KORONOWA 7 MÓZG 6. MIĘDZYBRWIOWA ABSTRAKCYJNY UMYSŁ MENTALNE CIAŁA KONKRETNE MYŚLENIE 6 5. GARDŁOWA 5 MÓZG BRZUCH 4. SERCOWA WYŻSZE EMOCJE ASTRALNE CIAŁO NIŻSZE EMOCJE 4 3. PĘPKOWA Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 55, p. 149 This slide introduces the seven principal Chakras (force-centers) of the Etheric Double and their functions, depicts the various Prânic flows. The structure of the Chakra as a rotating vortex with a stem extending to the corresponding center in the spinal column is shown at the top. Vitality Globules are shown being absorbed. 3 PRANA FIZYCZNE CIAŁO KUNDALINI 2 2. ŚLEDZIONOWA 1. PODSTAWOWA 1 SYSTEM NERWOWY ORGANY SEKSUALNE KREW

17 OKRESY W INKARNACJI 35 35 28 42 21 49 14 56 7 63 1 70 ATMICZNA BUDDHI
Fizyczne Ciało jest odnawiane całkowicie w ciągu każdego 7 letniego okresu; Astralne i Mentalne ciała w krótszych okresach. Aktywacja Czakr : 0 -7 lat, Korzenia i Śledziony; 7-14 lat, Pępka i Serca; lat, Gardła i Czoła; Korony w późniejszym czasie. 35 35 OKRES NAJWIĘKSZEGO MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA ATMICZNA 28 42 MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSTWO BRATERSTWO LUB ODDZIELENIE BUDDHI 21 49 PRACA UMYSŁOWA MĄDROŚĆ LUB „ZAMKNIĘTY” UMYSŁ MENTALNA Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 76, p. 198 This slide gives the stages at which the various Chakras come into prominence. The periodic shift of emphasis on the level of consciousness as the incarnation progresses is depicted. 14 56 EMOCJE RELIGIJNE WSPÓŁCZUCIE LUB EMOCJONALNA SUROWOŚĆ ASTRALNA 7 63 ZAPOWIEDŹ ŻYWOTNOŚCI WSPOMINANIE LUB 2 DZIECIŃSTWO ETERYCZNA 1 70 1 Okres -- Zasiew Okres -- Testowanie

18 ‘EWOLUCJA’ ŚWIADOMOŚCI
ATMICZNA BUDDHI MENTALNA Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate IV The unfolding of the dormant consciousness to the various levels, and to various degrees, as the evolution of the Form aspect progresses from Kingdom to Kingdom, is depicted. The advanced Mineral has a touch of Feeling (Astral). The advanced Animal has a touch of Mentality. The advanced Human Being has a touch of Buddhic Consciousness . The shift in the emphasis, in the case of the spiritually developed Man, from the lower levels to the Higher Mental and the Buddhic levels of Consciousness is shown. ASTRALNA FIZYCZNA MINERAŁ ROŚLINA ZWIERZĘ CZŁOWIEK IST. DUCHOWA

19 Typy Ludzkiego Temperamentu
Zniewalający WYKONAWCA Dramatyczny Syntetyczny Analityczny FILOZOFICZNY Artystyczny Humanitarny Dramatyzujący-Aktor Nabożny-Męczennik DRAMATYCZNY Filozoficzny-Dramaturg Władczy-Wojownik Teoretyczny Eksperymentalny NAUKOWY Pełen Szacunku Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 11, p. 31 The seven principal human temperaments and their sub-types are listed in this slide. Efektowny RYTUALNY Symboliczny Ceremonialny Wprost do Boga NABOŻNY Bezpośredni Mediator Silna miłość do istot KOCHAJĄCY Dobroczynny

20 Stadia na Ścieżce WTAJEMNICZONY “SYN MISTRZA” ZAAKCEPTOWANY UCZEŃ
PRÓBNY UCZEŃ Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 119, p. 337 The four stages preceding Discipleship are depicted. Knowledge of these should help worldly people find purpose and sense in Life if they are looking for these. CZŁOWIEK IDEAŁÓW

21 Warunki do Wtajemniczenia
PRAGNIENIE ROZEZNANIE TOLERANCJA POGODA OPANOWANIE UMYSŁU OPANOWANIE W DZIAŁANIIU „JEDNOPOKOJOWY” UFNOŚĆ MIŁOŚĆ SHATSAMPATHI Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 120, p. 340 This slide lists the qualifications to be acquired to tread the Path of Discipleship, as given by the ancient Teacher Šri Šankarâchârya in His Vivêka Chûdâmani. Warunki do Wtajemniczenia

22 (wkraczający na ścieżkę)
Stadia na Ścieżce ASÉKHA (Mistrz) ARHAT (Szanowny) ANÂGÂMI (Nie powracający) Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 121, p. 347 Correspondences of the Five Stages on the Path Hinduism Christian Festivals Parivrâjaka the Virgin Birth Kuteechaka the Baptism Hamsa the Transfiguration Paramahamsa Crucifixion and Resurrection Jeevanmukta Ascension and Descent of the Holy Ghost SAKADÂGAMI (Powracający raz) (wkraczający na ścieżkę) SOTAPANNA

23 Człowiek i ponad człowiekiem...
SIEDEM WSPANIAŁYCH DUSZ DHYANI-CHOHAN’i 10. „THE SILENT WATCHER” 9. WŁADCA ŚWIATA 8. BUDDHA (PRATYEKA BUDDHA) 7. MAHA CHOHAN (MANU, BODHISATTVA) 6. CHOHANI Leadbeater C.W., The Masters and the Path, TPH, 1973, Diag. 9, p. 257 The Higher Initiations and those beyond the Earth, reaching up to the Great Sapta Rishis and the Solar Logos Himself, are depicted in this slide. Człowiek i ponad człowiekiem...


Pobierz ppt "CZŁOWIEK, BÓG I KOSMOS Teozofia zaprezentowana w graficznej formie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google