Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja zimowa 2013 ostatnia sesja egzaminu dojrzałości

2 wyłącznie absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych (starego typu), którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości w sesji zimowej 2011 i nie zdali egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów. Do egzaminu dojrzałości w sesji zimowej w 2013 r. ostatniej sesji egzaminu dojrzałości mogą przystąpić

3 przesłane podanie absolwenta (spełniającego warunki przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej 2013) wraz z deklaracją, kserokopią świadectwa ukończenia szkoły, kserokopią dowodu osobistego - do dnia 21 grudnia 2012 r., informacje o skierowaniu absolwent otrzymuje – na adres do korespondencji wskazany w podaniu. Podstawą do skierowania absolwenta do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty jest:

4 protokół egzaminu dojrzałości danego absolwenta z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się komisji powołanej przy kuratorze oświaty, w dokumentacji pozostawia się kopię protokołu, komisja powołana przy kuratorze oświaty dołącza do przesłanego protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości. świadectwo dojrzałości wydaje kurator oświaty. Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości:

5 Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją egzaminu dojrzałości w sesji zimowej w roku szkolnym 2012/2013 w województwie dolnośląskim terminczynnośćosoby odpowiedzialne najpóźniej do 12 października 2012 r. Powołanie Przewodniczącego PKE powołanej przy DKO.Kurator Oświaty najpóźniej do 21 grudnia 2012 r. Składanie oświadczeń o woli przystąpienia do egzaminu dojrzałości w styczniu 2013 r. absolwenci najpóźniej do 04 stycznia 2013 r. Składanie zapotrzebowania na tematy pisemnego egzaminu dojrzałości do Kuratorium Oświaty. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO 14 stycznia 2013 r.Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Ogłoszenie zdającym i przekazanie do Kuratorium Oświaty harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO 15 stycznia 2013 r.Pisemny egzamin dojrzałości z drugiego przedmiotuPrzewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 16 stycznia 2013 r. Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 17 stycznia 2013 r. Wyznaczenie terminu pisemnej części egzaminu dojrzałości dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Kurator Oświaty najpóźniej do 18 stycznia 2013 r. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości, ustalenie listy osób przystępujących do egzaminu poprawkowego. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 18 stycznia 2013 r. Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 31 stycznia 2013 r. Zakończenie części ustnej egzaminu dojrzałości.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 31 stycznia 2013 r. Wyznaczenie terminu egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu lutego 2013 r.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 01 lutego 2013 r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty wyników egzaminów pisemnych i ustnych.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 01 marca 2013 r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty wyników egzaminów dojrzałości w sesji zimowej 2013 r. po egzaminach poprawkowych. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO


Pobierz ppt "Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google