Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota wychowania Istotą wychowania jest relacja pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota wychowania Istotą wychowania jest relacja pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą"— Zapis prezentacji:

1

2 Istota wychowania Istotą wychowania jest relacja pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą wybranej formy kontaktu.

3 Ideał wychowania człowiek wypoczynku homo ludens człowiek pracy homo faber twórca homo kreator ekonomista homo economicus

4 Pseudowychowanie Wychowanie nieadekwatne Wychowanie fikcyjne Wychowanie wyobcowane Wychowanie zawładające

5 Idea podmiotowości a wychowanie intencjonalne Przyczynowość osobista – siła motywacji inspirująca jednostkę do działania, której źródło tkwi w samej jednostce Poczucie sprawstwa – wychowanek winien sam decydować o sposobach zachowania się czy reagowania w określonych sytuacjach (samodzielność w decydowaniu i odpowiedzialność)

6 Podmiotowość w wychowaniu Wychowanie podmiotowe sytuacja wychowawcza jako sytuacja dwupodmiotowa równowaga aktywności wychowawcy i wychowanka wychowawca godzi się na ograniczenie swej podmiotowości Cel wychowania działania wychowawcze zmierzają do ukształtowania cech, dzięki którym wychowanek ma poczucie podmiotowości, co warunkuje tworzenie się tożsamości autonomicznej

7 Wychowanie podmiotowe Podmiot w wychowaniu: pełni rolę społeczną, kieruje swoimi stanami psychicznymi i aktywnością, ma wpływ na zdarzenia, rozszerza zakres swej podmiotowości, ułatwia realizację celów drugiemu człowiekowi

8 Cel wychowania Generatywność Optymizm Zaufanie do siebie Selektywność Poszukiwanie przyczynowości

9 Błędy wychowawcze Błędy wychowawcze to takie zaburzające przebieg interakcji wychowawczej zachowania wychowawcy, które mają niekorzystny wpływ na doraźne funkcjonowanie i (lub) rozwój wychowanka bądź też mimo pozornie niezaburzonej interakcji mają niekorzystny wpływ na dalszy rozwój dziecka.

10 RODZAJ BŁĘDUCIEPŁO - CHŁÓD EMOCJONALNY WYKONYWANE PRZEZ DZIECKO ZADANIE Rygoryzmchłódprzecenianie Agresjachłódprzecenianie Hamowanie aktywnościchłódniedocenianie Obojętnośćchłódniedocenianie Eksponowanie siebie-niedocenianie Uleganie - bezradnośćciepłoniedocenianie Zastępowanie - wyręczanie ciepłoprzecenianie Idealizacjaciepłoprzecenianie Niekonsekwencjaprzemienność

11 RODZAJ BŁĘDUDZIAŁANIE WYCHOWAWCY KONSEKWENCJE U WYCHOWANKA Rygoryzmbezwzględne egzekwowanie poleceń, brak swobody, kontrola bierność, niesamodzielność, niska samoocena, podporządkowanie Agresjaatak słowny, fizycznylękliwość, poczucie wstydu, nieśmiałość Hamowanie aktywnościPrzerywanie bądź zakazywanie aktywności utrata zainteresowań, ograniczona samodzielność i motywacja ObojętnośćDystans, brak zainteresowania obniżona samoocena

12 RODZAJ BŁĘDUDZIAŁANIE WYCHOWAWCY KONSEKWENCJE U WYCHOWANKA Eksponowanie siebiekoncentracja na walorach wychowawcy, chęć imponowania, wyróżniania się brak autentyczności Uleganie - bezradnośćrezygnowanie z wymagań, spełnianie zachcianek niesamodzielność, poczucie, że wszystko mi się należy Zastępowanie - wyręczanie przejmowanie zadań bez oczekiwania na wyniki brak samodzielności, niezaradność, oczekiwanie pomocy Idealizacjaciągłe zajmowanie się wychowankiem, ochrona przed niebezpieczeństwem bezkrytycyzm, przekonanie o własnej doskonałości Niekonsekwencjaprzemienność zachowań błędnych z różnych kategorii, zmienność wymagań zniechęcenie, niska motywacja, poczucie zagubienia

13 Bibliografia Gurycka A. (1990), Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa. Hejnicka – Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Konarzewski K. (1991), Sztuka nauczania – Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa.


Pobierz ppt "Istota wychowania Istotą wychowania jest relacja pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google