Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZA WIEDZA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ okres realizacji projektu 01 styczeń 2011r. – 30 grudzień 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZA WIEDZA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ okres realizacji projektu 01 styczeń 2011r. – 30 grudzień 2012r."— Zapis prezentacji:

1 NASZA WIEDZA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ okres realizacji projektu 01 styczeń 2011r. – 30 grudzień 2012r.

2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 ZASIĘG PROJEKTU 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Łużna Szkoła Podstawowa w Biesnej Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieśniku Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Mszance Zespół Szkół w Łużnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej Szkoła Podstawowa nr 2 w Łużnej Zespół Szkół w Szalowej - Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego w Woli Łużańskiej

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Podniesienie szans edukacyjnych 207 dziewcząt i 243 chłopców z 7 szkół podstawowych w Gminie Łużna poprzez realizację programów rozwojowych

5 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Wsparciem zostaną objęci uczniowie posiadający trudności dydaktyczne, uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo, wymagający pomocy psychologicznej, logopedycznej oraz uczniowie uzdolnieni i utalentowani chcący poszerzać zakres swojej wiedzy i umiejętności. Rekrutacja uczniów odbywa się w odparciu o regulamin rekrutacji uczestników projektu.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE podniesienie jakości i dostępu oferty edukacyjnej, poprawa umiejętności i wyrównanie braków dydaktycznych u uczniów mających problemy z nauką, poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami o szczególnych problemach edukacyjnych a uczniami osiągającymi wysokie wyniki w nauce, rozwój umiejętności kluczowych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, wzrost aspiracji edukacyjnych i społecznych ucz. oraz wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania.

7 PRODUKTY liczba szkół, które zrealizowały program rozwojowy - 7 liczba programów zajęć – 8 liczba wsparcia specjalistycznego - 2 liczba godz. wsparcia w projekcie - 5628 liczba przedstawień teatralnych –14, w tym 7 dla społeczności lokalnej liczba prezentacji /animacji/ - 28 przygotowanych na zajęciach informatycznych liczba pokazów rytmicznych – 14, w tym 7 dla społeczności lokalnej

8 W RAMACH PROJEKTU PROPONUJEMY Wsparcie dydaktyczno-wyrównawcze: zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. IV-VI, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI, zajęcia wyrównawcze na basenie kl. I-VI.

9 Ciekawe zajęcia dodatkowe: Bliżej świata /rozwijanie zdolności posługiwania i komunikowania się w języku angielskim/, I Ty możesz zostać Pitagorasem /rozwijanie logicznego i twórczego myślenia z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania/, Dbamy o czystość języka /poznawanie i redagowanie różnych form publicystycznych/ Tańczę i śpiewam /obcowanie uczniów z muzyką, ruchem, tańcem/,

10 Klub miłośników teatru /rozwój umiejętności ekspresji kulturalnej, poznanie – poprzez działanie – tworzywa teatru/, Z komputerem za pan brat /rozwój kompetencji informatycznych/. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia logopedyczne /likwidacja wad wymowy, usprawnienie procesu komunikacji/, zajęcia indywidualne z psychologiem /poradnictwo psychologiczne dostosowane do potrzeb poszczególnych uczniów, ich aktualnych problemów/.

11 Udział we wszystkich zajęciach, formach wsparcia, wyjazdach na basen jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne: na stronie internetowej: www.naszawiedza.iap.pl w siedzibie biura projektu: Zespół Szkół w Łużnej, 38-322 Łużna, tel/fax. 18 354 33 90, e-mail: naszawiedza.projekt@wp.plnaszawiedza.projekt@wp.pl u szkolnych koordynatorów w poszczególnych szkołach.


Pobierz ppt "NASZA WIEDZA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ okres realizacji projektu 01 styczeń 2011r. – 30 grudzień 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google