Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Gimnazjum w Gołkowicach. Rok szkolny 2000/2001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Gimnazjum w Gołkowicach. Rok szkolny 2000/2001."— Zapis prezentacji:

1 Historia Gimnazjum w Gołkowicach

2 Rok szkolny 2000/2001

3 Wrzesień 2000r. Drugi rok swojej działalności rozpoczynało Gimnazjum w Gołkowicach z pewnym znakiem zapytania: Co będzie dalej?, bo jak dotąd wszystko szło znakomicie. Najpierw kadra. Niby ta sama, a jednak pewne uzupełnienia, może nawet zmiany. Dyrektor –Janusz Pietruszewski Marcjanna Bodziony – matematyka Renata Burchel –język polski Urszula Gawron – biologia, chemia Aleksandra Janisz – fizyka, informatyka Zbigniew Jasiński – wychowanie fizyczne Marek Kanik - muzyka Czesław Litak – religia Marek Macko – historia, wos Kinga Wojtakowska – język angielski Krystyna Wójcik – geografia, biblioteka

4 Rok rozpoczyna się tradycyjnie od Rajdu o Puchar dyrektora Gimnazjum. Droga dla wszystkich uczestników jest trudna, pełna niespodzianek i jak mówi ballada pełno zbójców na drodze. Finał, jak zwykle pełen humoru, ma miejsce na Podgrzybku, gdzie komisja ma ręce pełne (jedzenia) roboty, a uczestnicy organizmy pełne radości! Zwycięża klasa II a dowodzona przez niezastąpioną mgr Marcjannę Bodziony.

5 Październik 2000r. Październik to jak zwykle Święto Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. Tym razem flagę wnoszą już starsi uczniowie: Marcin Jurek, Beata Grabska, Anna Bober. Rotę ślubowania odczytała Agnieszka Waligóra.

6 Dyrektor w swoim prze- mówieniu mówił przede wszystkim o odpowiedzia- lności za słowa przysięgi, starał się, by każdy zro- zumiał, że nie można żyć w konflikcie słów, deklaracji z czynami. Czy jednak każdy zrozumie tę myśl?

7 Grudzień 2000 We wrześniu 2000roku wydawało się, że będzie to rok spokojny, czas ocze- kiwania na pierwszy egza- min gimnazjalny, który przyjdzie za rok, tymcza- sem … w grudniu ogłoszo- no wyniki konkursu Moja droga do gimnazjum za- początkowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i Centrum Mło- dzieży w Krakowie.

8 Ku zaskoczeniu wszystkich nagrodę specjalną otrzyma- ła prowadzona jeszcze wó- wczas przez mgr. Janusza Pietruszewskiego Beata Ko- łodziej za wiersz Gimnaz- jum moich marzeń, który został opublikowany w 2001r.

9 Czerwiec 2001r. W czerwcu 2001 roku klasy drugie wyruszyły na wycieczkę do War- szawy, bo po wizycie w gabinecie Marszałka Andrzeja Chronowskiego w roku 2000 stolica, a szczególnie gmachy na Wiejskiej przy-padły naszym uczniom do gustu. Jako, że w pewnych miejscach lepiej żeby opatrzność nad nami czuwała, wzię- liśmy ze sobą księdza proboszcza Cz. Litaka, ale ponieważ w Sejmie więk- szość miała mieć wkrótce lewica, ro- biliśmy sobie, jako wytrawni poli- tycy, zdjęcia również z posłem Sa- sem. Lewica rzeczywiście wkrótce wygrała, ale na rozbudowę szkoły szans jeszcze nie ma.

10 Kiedy przychodzi podsumować rok szkolny 2000/2001 okazuje się, że gimnazjum w Gołkowicach mimo wielu kłopotów lokalowych i kadrowych stara się utrzymywać w pierwszym szeregu. Rok szkolny kończymy z nowymi szatniami, mamy już 4 sale lekcyjne i pracownię komputerową, a nasi uczniowie walczą o swoje.


Pobierz ppt "Historia Gimnazjum w Gołkowicach. Rok szkolny 2000/2001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google