Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie."— Zapis prezentacji:

1 LOCJA

2 SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie morskiego szlaku wodnego ( System IALA )

3 Locja – dział wiedzy zajmujący się badaniem i opisem akwenów oraz ich oznakowaniem Locja – podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych, przepisach portowych itp.

4 Drogi wodne naturalne rzeki nieuregulowane uregulowane jeziora sztuczne kanały DROGI WODNE:

5 RZEKA NIEUREGULOWANA: 1.Ławica 2.Linia nurtu 3.Przemiał 4.Odsypisko 5.Przymulisko 7. Ploso ( głębia ) 8. Przykosa

6 PRZYKOSA: Przekrój przez przykosę Kierunek prądu

7 CZYTANIE WODY: 1.Blizna 2.Warkocz 3.Wir 4.Zwara 5.Bystrze 6. Wir powierzchniowy

8 RZEKA UREGULOWANA: 1.Opaska 2.Linia nurtu 3.Ostroga 4.Wał przeciwpowodziowy 5.Odsypisko 6. Tama równoległa 7. Teren zalewowy

9 BUDOWLE HYDROTECHNICZNE: 1.Jaz 2.Śluza 3.Kanał żeglugowy

10 JAZ:

11 Przykład jazu:

12 ŚLUZA: Widok z góry Przekrój

13 Przykład śluzy: Guzianka

14 Śluza Guzianka:

15 KANAŁY ŻEGLUGOWE:

16 Kanał Łuczański:

17 OZNAKOWANIE DRÓG WODNYCH: Szlak wodny na rzeceSzlak wodny na jeziorze

18 OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO: Prawa strona szlaku żeglownego Lewa strona szlaku żeglownego Rozgałęzienie szlaku żeglownego Czerwony walec, lub wiecha Światło szczytowe: czerwone Zielony stożek, lub żerdź Światło szczytowe: zielone

19 Przykład zmiany oznakowania granic szlaku żeglownego przy przechodzeniu rzeki przez jezioro

20 Położenie szlaku żeglownego przy prawym brzegu Położenie szlaku żeglownego przy lewym brzegu OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO:

21 Położenie szlaku żeglownego przy prawym brzegu Położenie szlaku żeglownego przy lewym brzegu Przykład oznakowania szlaku:

22 Znak usytuowany na prawym brzegu wskazujący przejście z prawego na lewy brzeg Znak usytuowany na lewym brzegu wskazujący przejście z lewego na prawy brzeg OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO:

23 Znak usytuowany na prawym brzegu wskazujący przejście z prawego na lewy brzeg Znak usytuowany na lewym brzegu wskazujący przejście z lewego na prawy brzeg Przykład oznakowania szlaku:

24 OZNAKOWANIE WYJŚCIA Z JEZIORA LUB SZEROKIEJ DROGI WODNEJ : Znak ustawiony z prawej strony wyjścia Znak ustawiony z lewej strony wyjścia

25 Znaki stałe - na prawym brzegu- na środku drogi wodnej- na lewym brzegu OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA SZLAKU WODNYM:

26 Znaki pływające - przy prawym brzegu- przy lewym brzegu OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA SZLAKU WODNYM:

27 Prawy brzeg Lewy brzeg Przykład oznakowania szlaku:

28 OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POZA SZLAKIEM ŻEGLOWNYM: Znaki kardynalne

29 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz przejścia ( znaki zdublowane oznaczają długotrwały zakaz przejścia ) tablicaflagaświatło Zakaz wyprzedzania i mijania wszystkich statków Zakaz przejścia – przygotować się do przejścia lub wejścia Zakaz wszelkiego wyprzedzania statków ( światła )

30 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku ( w metrach począwszy od znaku) Zakaz cumowania do brzegu ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak ) Zakaz kotwiczenia ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak ) Zakaz wytwarzania fali Zakaz postoju (np. kotwiczenia lub cumowania) ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak )

31 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz ruchu statków żaglowych Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym Zakaz przejścia poza skrajnię oznaczoną tablicami

32 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji Zakaz zawracania Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

33 ZNAKI ZAKAZU: Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości Zakaz pływania na desce z żaglem Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg Zakaz ruchu skuterów wodnych

34 ZNAKI NAKAZU: Nakaz zatrzymania się Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę Nakaz zwiększenia uwagi Nakaz nadania sygnału dźwiękowego Nakaz nie przekraczania prędkości podanej na znaku ( w km/h)

35 ZNAKI OGRANICZENIA: Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody Ograniczona głębokość Inne ograniczenia Ograniczona szerokość przejścia lub szlaku żeglownego Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego brzegu ( w metrach )

36 ZNAKI WSKAZANIA: Zezwolenie przejścia światło tablica Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną Liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej; w metrach. Jaz w bliskiej odległości Zezwolenie na ruch statków żaglowych

37 ZNAKI WSKAZANIA: Prom przemieszczający się swobodnie Prom na uwięzi Miejsce, w którym zezwala się na cumowanie do brzegu Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość podana jest na znaku ( licząc od tablicy w metrach )

38 ZNAKI WSKAZANIA: Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów

39 ZNAKI WSKAZANIA: Wskazanie miejsca do zawracania Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

40 ZNAKI WSKAZANIA: Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia (obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego) Miejsce poboru wody pitnej Miejsce, w którym można skorzystać z telefonu

41 ZNAKI WSKAZANIA: Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

42 ZNAKI WSKAZANIA: Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą predkością Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

43 ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACYJNE: Prom na uwięzi w odległości 1000 m od znaku Nakaz zwiększenia uwagi, prom w pobliżu Nakaz zatrzymania statku dla przeprowadzenia odprawy celnej

44 ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACYJNE: Zezwolenie postoju na odcinku określonym strzałkami Zakaz postoju na odcinku określonym strzałkami

45 ZNAKI NIE OBOWIĄZUJĄCEGO ZALECENIA : Przejście w obu kierunkach W dzień W nocy

46 ZNAKI NIE OBOWIĄZUJĄCEGO ZALECENIA : Przejście w jednym kierunku W dzień W nocy

47 OZNAKOWANIE AKWENÓW ZAMKNIĘTYCH DLA RUCHU ŻEGLUGOWEGO :

48 System IALA - znaki boczne - znaki kardynalne ( analogicznie jak na śródlądziu ) - odosobnionego niebezpieczeństwa - bezpiecznej wody - znaki specjalne OZNAKOWANIE MORSKIEGO SZLAKU WODNEGO REGION A

49 Znaki boczne : Lewa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza) Prawa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza)

50 Znaki boczne : Lewa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza) Prawa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza)

51 Znak odosobnionego niebezpieczeństwa:

52 Znak bezpiecznej wody:

53 Znaki specjalne :


Pobierz ppt "LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google