Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowa obsługa bankowa dla MSP Nowy Pakiet dla MSP Pakiet dla MSP w dwóch wersjach: - EFEKT - EFEKT Plus Zalety w stosunku do standardowej oferty:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowa obsługa bankowa dla MSP Nowy Pakiet dla MSP Pakiet dla MSP w dwóch wersjach: - EFEKT - EFEKT Plus Zalety w stosunku do standardowej oferty:"— Zapis prezentacji:

1

2 Kompleksowa obsługa bankowa dla MSP

3 Nowy Pakiet dla MSP Pakiet dla MSP w dwóch wersjach: - EFEKT - EFEKT Plus Zalety w stosunku do standardowej oferty: - obniżone opłaty - zwiększone limity dotyczące finansowania - nowoczesne produkty bankowe - promocje

4 Nowy Pakiet dla MSP Możliwości efektywnego gospodarowania środkami pieniężnymi: - rachunek bieżący - Automatyczna Lokata Jednodniowa - lokaty - karty płatnicze - papiery dłużne Źródła finansowania: – kredyt w rachunku bieżącym do 200 000 PLN - uproszczona procedura - decyzja max 7 dni - zabezpieczenie: weksel własny in blanco - kalkulator zdolności kredytowej

5 Nowoczesne systemy Internetowe - interBRESOK Elektroniczne - BRESOK Informacja o saldach i obrotach Przelewy: - krajowe złotowe, - dewizowe, - zagraniczne - do US Składki ZUS Przekazy pocztowe Lokaty Wiadomości do Banku w tym (MT940)

6 Nowy Pakiet dla MSP Wpłaty Gotówki: - 24 h wrzutnia bankowa - obniżona stawka za wpłaty Obrót bezgotówkowy - karty: -VISA Business -Mastercard Business -VISA Business Electron

7 Nowy Pakiet dla MSP Transakcje wymiany walut: - negocjowanie kursu od 10 000 EURO lub równowartości Zarządzanie należnościami: - faktoring Środki transportu: - szybki leasing w 48h

8 EFEKT rachunek bieżący, progresywne oprocentowanie, bezpłatne subkonta interBRESOK VISA Business, Mastercard Business, Visa Business Electron lokaty terminowe transakcje wymiany walut wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

9 EFEKT Plus kredyt w rachunku bieżącym BRESOK Automatyczna Lokata Jednodniowa rachunek powierniczy usługi obrotu bonami skarbowymi i obligacjami Skarbu Państwa faktoring i leasing

10 WKP działanie 2.3 Jeżeli kwota wsparcia przekracza 50 tys. PLN - 50% wartości wsparcia kredyt bankowy -procedura oceny wniosku i wydania promesy przez BRE Bank trwa maksimum 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w Banku -Wsparcie Konsultantów Funduszy Europejskich

11 BRE – UNIA Przedsięwzięcia inwestycyjne beneficjenci końcowi to zarówno MŚP, jak i duże firmy działanie 2.3 dla firm, które: - zatrudniają średniorocznie min. 10 pracowników lub wykonują działalność gospodarczą min. 3 lata - podejmą działalność opartą na zaawansowanych technologiach - są bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie i wdrożenie projektu - nie naruszyli umów w okresie ostatnich 3 lat z instytucją wdrażającą - nie znajdują się w likwidacji i nie są pod zarządem komisarycznym - posiadają środki umożliwiające płynną i terminową realizację projektu - złożą w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami - nie posiadają zaległości publiczno prawnych (opłaty ZUS, US)

12 BRE – UNIA Koszt całkowity inwestycji Kredyt inwestycyjny BRE-UNIA (60% - 75%) Wymagany wkład własny (40% - 25%) Część pomostowa (kwota dotacji) Część inwestycyjna Wymagany wkład własny Stawka kredytu inwestycyjnego > Stawka kredytu pomostowego

13 Europa w zasięgu ręki 6 weekendowych wycieczek do europejskich stolic dla 2 osób 1000 przewodników Pascal przygotowanych W Europie jak w domu

14 Working in Europe Przewodnik po funduszach dla małych i średnich przedsiębiorstw: katalog możliwych programów finansowych konkretne zasoby UE Fundusze na poziomie krajowym lokalnym Przewodnik po Programach Wymianowych i Szkoleniowych

15 Working in Europe Najnowsze wersji oprogramowanie antywirusowe –dostęp do Internetowego Centrum ochrony w systemie online –wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów spowodowanych przez wirusy komputerowe Rabaty u sieci parterów programu

16 Pakiet dla MSP – www.brebank.com.pl wniosek o pakiet kalkulator zdolności kredytowej subskrypcje

17 Dziękujemy za uwagę BRE Bank SA Barbara Ziebura Tel.: (0 32) 200 65 12 Kom.: 0 608 083 980 www.brebank.com.pl efekt@brebank.com.pl


Pobierz ppt "Kompleksowa obsługa bankowa dla MSP Nowy Pakiet dla MSP Pakiet dla MSP w dwóch wersjach: - EFEKT - EFEKT Plus Zalety w stosunku do standardowej oferty:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google