Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów."— Zapis prezentacji:

1 1

2 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów

3 Nowe regulacje obowiązujące od 1 maja 2004r. dopuszczenie do obrotu giełdowego przez Zarząd Giełdy 2 rynki giełdowe: podstawowy –kryteria dopuszczeniowe z rozporządzenia Rady Ministrów równoległy – kryteria z Regulaminu Giełdy 2 segmenty jakościowe w ramach rynków Plus – na rynku podstawowym Prim – na rynku równoległym

4 rynek podstawowy:rynek podstawowy: Kryteria dopuszczeniowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca: dopuszczenie do publicznego obrotu dopuszczenie do publicznego obrotu brak ograniczeń zbywalności brak ograniczeń zbywalności 1 mln Euro – wartość akcji albo kapitałów własnych 1 mln Euro – wartość akcji albo kapitałów własnych rozproszenie akcji: rozproszenie akcji: - przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach drobnych akcjonariuszy, lub akcji o wartości 17 mln Euro w rękach drobnych akcjonariuszy, publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych obrotowych Warunki dopuszczenia akcji

5 Plus - segment rynku podstawowego Kryteria kwalifikacji określone w Regulaminie Giełdy: 3 mln Euro – minimalna wartość akcji w rękach drobnych akcjonariuszy, przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach drobnych akcjonariuszy lub co najmniej 500 tys. akcji o wart 14 mln Euro zobowiązanie się przez emitenta do: sporządzania raportów bieżących i okresowych w języku angielskim (od ) zorganizowania min 2 spotkań z inwestorami i analitykami w roku publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych publikacji raportów na stronie internetowej stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego (oprócz zasady nr 20 zawieszonej do końca 2004) zawarcia umowy z animatorem (oprócz spółek z WIG20)

6 rynek równoległy: Kryteria dopuszczeniowe określone w Regulaminie: dopuszczenie do publicznego obrotu brak ograniczeń zbywalności brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec emitenta brak minimalnych wymogów wartościowych Warunki dopuszczenia akcji

7 Prim – segment rynku równoległego Kryteria kwalifikacji określone w Regulaminie: zobowiązanie się przez emitenta do: zorganizowania min. 2 spotkań z inwestorami i analitykami w roku publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych publikacji raportów na stronie internetowej publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych

8 8 Postępowanie dopuszczeniowe Giełda rozpatruje wniosek uwzględniając: sytuację finansową emitenta i jej prognozęsytuację finansową emitenta i jej prognozę perspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowaniaperspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowania doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczejdoświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczej warunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowegowarunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowegointeres i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego

9 9 Zróżnicowanie rynków procedura dopuszczeniowa prospekt emisyjny obowiązki informacyjne

10 10 Zestawienie wartości publicznych emisji Spółek, które zadebiutowały na GPW w 2004 r. L.p.Spółka Pierwsze notowanie akcji Wartość emisji (zł) 1ATM GRUPA PLAST BOX BETACOM DGA GTC TECHMEX INTER CARS bez emisji 8JC AUTO ARTMAN HYGIENIKA SM - MEDIA CERAMIKA NOWA GALA BROKER FM ELSTAR OILS PBG CAPITAL PARTNERS bez emisji 17COMP RZESZÓW ATM SA Razem:

11 11 Dziękuję tel. (0-22)


Pobierz ppt "1. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google