Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 1."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 1

2 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 2 Zarządzanie należnościami a maksymalizacja zysku w firmie Andrzej Kozak – Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Atradius Polska Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure, Poznań, ul. Roosevelta 20

3 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 3 n Polisa ubezpieczenia wierzytelności handlowych zabezpiecza dostawcę przed stratami wynikającymi z braku otrzymania zapłaty za dostarczony towar lub usługę na warunkach odroczonego terminu płatności. n Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko utraty wierzytelności: krótkoterminowego kredytu kupieckiego (do 180 dni) za towary wysłane lub usługi wykonane w Okresie Obowiązywania Polisy w handlu krajowym i/lub eksporcie Ubezpieczenie Wierzytelności Handlowych

4 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 4 Umowa Ubezpieczenia – pokryte ryzka Polisa ubezpieczenia wierzytelności gwarantuje ochronę w wyniku zaistnienia następujących Ubezpieczonych Zdarzeń Szkodowych – tzw Ryzyka Handlowe: n Niewypłacalność: Upadłość obejmująca likwidację oraz oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości na skutek braku majątku lub pełnego zabezpieczenia majątku Upadłość z możliwością zawarcia układu Bezskuteczność egzekucji Zawarcie pozasądowej ugody Brak ekonomicznego uzasanienia do prowadzenia prawnej windykacji należności Dla należności eksportowych – tożsame z w/w zdarzeniami n Przewlekła zwłoka: Przewlekła zwłoka dłużnika w spłacie należności ( zdarzenie szkodowe następuje po upłynięciu, tzw.: okresu oczekiwania; liczony może być albo od terminu zgłoszenia lub od pierwotnego terminu płatności faktury)

5 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 5 Umowa Ubezpieczenia – pokryte ryzka Polisa ubezpieczenia wierzytelności gwarantuje ochronę w wyniku zaistnienia następujących Ubezpieczonych Zdarzeń Szkodowych – tzw Ryzyka Polityczne i Katastrofalne: n Moratorim płatnicze; n Utrudnienia w transferze płatnośi za granicę; n Wojna n Klęski żywiołowe (cyklon powódź, trzesięzienie ziemi, erupacja wulkanu, fale wodne i inne formy klęsk żywiołowych); n Udaremnienie kontraktu (działania zagranicznego rządu uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży); n Zwłoka Odbiorcy Publicznego

6 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 6 Przewlekła zwłoka w spłacie wierzytelności:

7 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 7 Czy warto jest zwiększać sprzedaż kosztem straconych należności? założenia wyściowe wzrost sprzedażywynik końcowy n sprzedaż 10.000.000 PLN (100%)1.000.000 (100%) 11.000.000 (100%) n koszty stałe 5.000.000 PLN (50%) 0 (0%) 5.000.000 (45,45%) n koszty zmienne 4.500.000 PLN (45%) 450.000 (45%) 4.950.000 (45%) n koszt dodatkowego zwiększenia sprzedaży 10% 0 PLN (0%) 100.000 (10%) 100.000 (0.91%) n zysk brutto 500.000 PLN ( 5%) 450.000 (45%) 950.000 (8,64 %) założenia: firma posiada wolne moce produkcyjne – brak zwiększenia kosztów stałych zwiększenie sprzedaży jest możliwe dzięki wydłużeniu terminów płatności, zdobyciu nowych odbiorców – w wyniku czego pojawiają się koszty w postaci należności straconych na poziomie 10% dodatkowej sprzedazy

8 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 8 Dodatkowa sprzedaż niezbędna do pokrycia strat w należnościach Rentowność sprzedaży 5% 4%3%2%1% Należ ności strac one Dodatkowa sprzedaż niezbędna do pokrycia strat w należnościach 25 000500 000625 000823 5001 250 0002 500 000 10 000200 000250 000333 300500 0001 000 000 4 00080 000100 000133 200200 000400 000 2 00040 00050 00066 666100 000200 000 1 00020 00025 00033 30050 000100 000

9 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 9 Dlaczego odbiorcy nie płacą ? n 80 % respondentów twierdzi, iż najczęstszym błędem jest zły adres lub przesyłanie faktur do niewłaściwych osób; n 67% odbiorców twierdzi, iż jedna faktura na dziesięć zawiera błędy; n 18% kontrahentów otrzymuje od 10% do 25% błędnych faktur; n 42% respondentów uważa, iż otrzymanie błędnej faktury może opóźnić płatność nawet do 30 dni; n natomiast 15% uważa, że płatność może być opóźniona o ponad 30 dni.

10 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 10 Co zrobić aby odbiorcy płacili o czasie ? n Sprawdź kiedy odbiorca reguluje płatności i zadbaj o to aby faktury przyszły odpowiednio wcześnie tak aby faktura nie czekała w kolejce na następny termin płatności; n Dopilnuj aby na fakturze nie było błędów; n Upewnij się, ze na fakturze nie brakuje istotnych dla Twojego odbiorcy danych (numer zamówienia, twój numer jako dostawcy; n Wysyłaj okresowe (miesięczne, dwutygodniowe, tygodniowe) zestawienie płatności dla swoich odbiorców.

11 Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 11


Pobierz ppt "Regionalne Forum Biznesu 11 kwietnia 2006 r. Hotel Mercure - Strona 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google