Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UE A TRWAŁOŚĆ ROZWOJU W WARUNKACH GLOBALNEJ NIEPEWNOŚCI Elżbieta Mączyńska PTE,SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UE A TRWAŁOŚĆ ROZWOJU W WARUNKACH GLOBALNEJ NIEPEWNOŚCI Elżbieta Mączyńska PTE,SGH."— Zapis prezentacji:

1 UE A TRWAŁOŚĆ ROZWOJU W WARUNKACH GLOBALNEJ NIEPEWNOŚCI Elżbieta Mączyńska PTE,SGH

2 Priorytety Strategii Europa 2020 wzrost inteligentny, zrównoważony wzrost aktywności zawodowej ludności do 75 % zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni do 40 % - liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10% zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 3%. PKB, zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie z 80 do 60 mln. zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej i zwiększenie efektywności energetycznej

3 Europa 2020 Młodzież – kształcenie- mobilność studentów Europejska agenda cyfrowa – Do 2013 r. wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego. Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej Polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem –

4 FMS Polonia Quo Vadis? Trzy historyczne wyzwania : 1. wyzwanie wkroczenia Polski w wielobiegunowy swiat gospodarki, 2. wyzwanie szybkiej ekspansji polskiego potencjału w zakresie gospodarki opartej na wiedzy. (wykorzystać fundusze strukturalne Unii Europejskiej w celu stworzenia wielkiej i efektywnej infrastruktury dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy) 3.wyzwanie, aby wykorzystać wielkie strumienie środków endo i egzogenicznych dla wielkiej misji przesunięcia Polski ze świata europejskich peryferii do świata europejskiego centrum.

5 Polonia Quo Vadis? - PTE FMS Zagrożenia: 1) kontynuacja paraliżu systemu myślenia strategicznego w Polsce. 2) pokusa marnowania znacznej części środków przyznanych Polsce przez Unie Europejska. Widmo doświadczeń Grecji i Południowych Włoch, to groźne memento dla Polski 3) rosnąca dualizacja polskiej gospodarki, polskiego społeczenstwa,polskiego państwa, polskiej kultury i polskiej sceny regionalnej.

6 Thurow L.C. Naruszenie równowagi Wywoływane j przez równoczesne tektoniczne ruchy pięciu płyt ekonomicznych, podskórnych sił przemian: upadek komunizmu, co m.in. (zgodnie z koncepcją wahadła) dało podłoże do bezkrytycznej wiary w doktrynę neoliberalizmu; gospodarka bazująca na kapitale intelektualnym, na wiedzy; demografia, w tym gwałtowny przyrost ludności w najbiedniejszych krajach, wzrost mobilności i starzenie się społeczeństw; postępująca globalizacja i związana z nią rosnąca złożoność i nieprzejrzystość powiązań gospodarczych; świat bez dominującego mocarstwa, co przejawia się w stopniowej utracie przez USA mocarstwowej hegemonii

7 John C. Bogle: ENOUGH. True Measures of Money, Business, and Life PIENIĄDZE 1 Za dużo kosztów – za mało wartości (Too Much Cost, Not Enough Value) 2 Za dużo spekulacji – za mało inwestowania (Too Much Speculation, Not Enough Investment ) 3 Za dużo złożoności – za mało prostoty (Too Much Complexity, Not Enough Simplicity) BIZNES 4 Za dużo wyrachowania – za mało zaufania (Too Much Counting, Not Enough Trust) 5.Za dużo komercji – za mało profesjonalizmu (Too Much Business Conduct, Not Enough Professional Conduct) 6 Za dużo kupczenia - za mało obsługi (Too Much Salesmanship, Not Enough Stewardship) 7 Za dużo menedżeryzmu - za mało przywództwa (Too Much Management, Not Enough Leadership) ŻYCIE 8 Za dużo koncentracji na rzeczach – za mało odpowiedzialności (Too Much Focus on Things, Not Enough Focus on Commitment) 9 Za dużo wartości XXI wieku – za mało wartości z XVIII wieku (Too Much Emphasis on 21st Century Values, Not Enough Emphasis on 18th Century Values) 10 Za dużo sukcesu – za mało charakteru (Too Much Success, Not Enough Character)

8 Daniel Cohen, Trzy użyteczne utopie – polityczna, technologiczna, antropologiczna: 1. Że uda się wprowadzić, gwarantujące równowagę całego globu - regulacje zachowań narodów 2. utopia o zapewnieniu wzrostu na zielono dzięki rewolucji technologicznej 3. utopia że nastąpi przelom antropologiczny, czyli zamiana w zachowaniach ludzi (refleksja nad niepotrzebnymi elementami cywilizacji materialnej, którą Zachód wyeksportował na cały świat Przesuwanie się władzy z Zachodu na wschód Bogactwo świata - ubóstwo narodów (?)

9 STIGLITZ FREEFALL An excellent overview of what caused the crisis and what reforms should be enacted…. I can only hope Obama makes room for it on his nightstand. (James Pressley - BusinessWeek )

10 Czy wspólne znaczy niczyje? Nobel z ekonomii 2009 dla Elinor Ostrom wyzwanie wobec klasycznej teorii przekonaniom, że wspólna własność jest zawsze źle zarządzana, a jedynym wyjściem jest alternatywa: prywatyzacja lub centralizacja. własność wspólna jest często znacznie lepiej zarządzana niż to wynikało z dotychczasowych teorii. Okazuje się, że ludzie potrafią się skutecznie w tym celu samoorganizować. Ostrom zdiagnozowała i opisała szereg sprzyjających samoorganizacji czynników, jak zaufanie, zaangażowanie we wspólne tworzenie reguł, przejrzysta informacja, komunikacja. W ludziach drzemią olbrzymie możliwości i talenty, a nam się zawsze wydawało, że to dotyczy tylko rządzących - podsumowuje Noblistka. (ALK)

11 Jacques Attali Krótka historia przyszłości Zbliżające się trzy fale przyszłości (hiperimperium, hiperkonflikt i hiperdemokracja), Całkowita metamorfoza obecnego porządku świata może doprowadzić ludzkość albo do ostatecznego upadku, albo przeciwnie do niespotykanego dotychczas dobrobytu i harmonii. A wszystko to zależy od wyboru, jaki podejmiemy, obserwując zmieniającą się rzeczywistość.

12 Naruszona równowaga a ustrój gospodarczy. Charakterystyczna dla współczesnego świata i naruszona równowaga zmusza do poszukiwania nowych, przyszłościowych koncepcji teoretycznych i rozwiązań ukierunkowanych na symbiozę postępu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Wskazuje to na wagę działań ukierunkowanych na wdrażanie modelu ustroju gospodarczego przeciwdziałającego głębokim nierównowagom. Cechy tak rozumianego ustroju równowagi ma model społecznej gospodarki rynkowej, bazujący na idei ordo Jednakże i ten model nie jest pozbawiony wad i wymaga dostosowań do wymogów współczesności.

13 Toffler obecnie wszyscy czują się odcięci od możliwości wpływu na kierunki i tempo zmian. potrzebę dysponowania czułym systemem wskaźników stopnia realizacji celów społecznych i kulturowych, zintegrowanych ze wskaźnikami ekonomicznymi, co sprzyjałoby humanizacji prognozowania[ tworzenie na różnych szczeblach ośrodków imaginacyjnych, ukierunkowanych na interdyscyplinarne uaktywnianie mózgów. poszerzenie koncepcje możliwych wersji przeszłości, potrzebę wielorakich wizji, marzeń – obrazów potencjalnego jutra. Producent szkła poszukuje autora powieści fantastyczno- naukowych, aby wyimaginował mu możliwe formy działalności korporacji w przyszłości Przedsiebiorstwa zwracają się do tych bujających w obłokach i niebieskich ptaków nie tyle w celu uzyskania naukowych prognoz na temat tego co prawdopodobne, ile daleko wybiegających myślą spekulacji dotyczących tego, co możliwe.

14 Peter Sloterdijk prawdziwym bohaterem neoliberalizmu jest Harry Potter. Wizja świata pozbawionego realnych granic. Odkryj w sobie czarodzieja. Potter = garncarz, rzemieślnik wytwarzający puste naczynia. Dziś tylko nieudacznicy wierzą jeszcze w pracę, pozostali uprawiają garncarską magię i puszczają w ruch swe produkty pochodne Rzesze ludzi chciały wyrwać się z realnego świata, w którym za 40 godzin pracy tygodniowo uzyskuje się zaledwie przeciętne wynagrodzenie, podczas gdy dzięki kilku godzinom magii można dołączyć do grona arcybogatych. Wynaleźliśmy niebezpieczne rachunki. Miejsce prozaicznych równań zajęła cudaczna arytmetyka. Rujnuje to poczucie adekwatności. Nasze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zostało tak samo zniszczone jak poczucie proporcji[ P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2009,

15 Globalizacja Zaufanie Komunikacja Kultura zaufania, stanowi smar dla biznesu (sprzężenia zwrotne). Globalizacja niszczy zaufanie (?).. Podważa lub osłabia wszystkie czynniki sprzyjające wytwarzaniu się silnego i rozpowszechnionego zaufania społecznego: utrudnia kalkulacje, ocenę wiarygodności osób, ról społecznych, organizacji i instytucji oraz przeszkadza wytwarzaniu się klimatu zaufania, kultury zaufania P. Sztompka,

16 Pytania (FMS - Kukliński) Polsko dokąd idziesz? Polsko przed kim idziesz? Polsko za kim idziesz? Jak można oceniać transformację Polski w latach 1990–2010? Czy możliwy jest skok w rozwoju cywilizacyjnym Polski w latach 2010– 2020 - 2030? Czy Polska będzie twórczym członkiem Unii Europejskiej XXI wieku pomnażającym siłę Unii i siłę własnego kraju? Czy Polska znajdzie swoją rolę w wielocywilizacyjnym świecie XXI wieku? Czy możliwa jest integracja historycznej i przyszłościowej tożsamości Polski w sercach i umysłach młodzieży?


Pobierz ppt "UE A TRWAŁOŚĆ ROZWOJU W WARUNKACH GLOBALNEJ NIEPEWNOŚCI Elżbieta Mączyńska PTE,SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google