Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia

2 CHROŃ ZAGROŻONE GATUNKI!
Ochrona przyrody to zachowanie bioróżnorodności, ale także ogół działań zmierzających do ocalenia zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, oraz zachowania naturalnych ekosystemów.

3 Dziś coraz więcej ekosystemów jest przekształconych, a zachwianie delikatnej równowagi świata przyrody skutkuje tym, że więcej zwierząt może bezpowrotnie zniknąć z naszej planety. Na szczęście wraz z rozwojem świadomości powoli zmienia się nastawienie ludzi do zwierząt, w efekcie coraz częściej słyszymy o zakładaniu nowego rezerwatu, czy powołaniu fundacji ratującej zagrożony gatunek.

4 Chroń ekosystem Ochrona siedlisk jest dopełnieniem ochrony gatunkowej, nie da się skutecznie chronić zwierząt bez zachowania i ochrony całych ekosystemów, a więc także ich naturalnych miejsc bytowania. Potrzebę ochrony przyrody dostrzegano już w czasach historycznych, chociaż początkowo odpowiednie przepisy określały raczej przywileje władzy niż troskę o dobro zwierząt. W Polsce już za czasów Bolesława Chrobrego wydano przepisy chroniące bobry, a kolejni królowie wydawali dekrety dotyczące innych zwierząt.

5 Typy ochrony obszarowej
Parki narodowe Rezerwaty przyrody Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Obszary Natura 2000 Użytki ekologiczne Wielka Rafa Koralowa - park narodowy Park Narodowy Shiretoko Park Narodowy Krugera

6 Ochrona środowiska Ochrona środowiska w praktyce sprowadza się do przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń, jak i do przywracania właściwego stanu zniszczonym elementom środowiska naturalnego. To także gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XIX wieku doprowadziła do budowy przemysłu w formie jaką znamy obecnie, w następstwie czego dokonał się ogromny postęp cywilizacyjny. Ubocznym skutkiem tego procesu było i w znacznym stopniu jest nadal postępujące przekształcanie środowiska naturalnego. Niestety wkrótce okazało się, że cena jaką płacimy za postęp jest dość słona: postępujące zanieczyszczenie środowiska nie tylko oddziałuje na nasze bezpośrednie otoczenie ale i na nas samych. Na szczęście panująca ostatnio moda na ekologię, przyczyniła się także do wzrostu świadomości ekologicznej, a co za tym idzie do dużej dbałości o stan środowiska naturalnego.

7 W Polsce wraz ze zmianą ustroju można obserwować inwestowanie coraz większych sum w ochronę środowiska, przeznaczonych zarówno na nowe, przyjazne technologię jak i na likwidację szkód i przywracanie środowiska do właściwego stanu. Z pewnością przyczynił się do tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) współfinansujący wiele takich inwestycji, jak i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i idąca za tym możliwość korzystania z różnych funduszy unijnych. W efekcie wraz z oddawaniem do użytku różnych inwestycji proekologicznych wydatnie poprawia się stan środowiska naturalnego, chociaż wciąż jest on daleki od oczekiwań. Elektrownia słoneczna wytwarza prąd bez emisji zanieczyszczeń Oczyszczalnia ścieków

8 Recykling Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.

9

10 Zagrożenia lasów równikowych
Przyczyną niszczenia lasów równikowych jest między innymi zachłanność ludzi. Tropikalne pnie drzew pozyskiwane są m.in. do robienia cennych mebli. Wokół tych drzew rosną także setki innych drzew, które są niszczone wycinką innych. Jednak i transport wyciętych drzew okazuje się szkodliwy. Samochody niszczą delikatną warstwę ziemi. Większe zagrożenia niesie rozwój rolnictwa. Ludzie wycinają lasy, aby uzyskać obszar pod uprawę roślin. Przy pracach tym pracują maszyny które wytwarzają groźne spaliny, które są wchłaniane do atmosfery.

11 Znaki ekologiczne Na produktach

12 Demeter Znak ekologiczny przyznawany przez Stowarzyszenie Demeter produktom pochodzącym z upraw biologiczno- dynamicznych. Należą do nich głównie żywność, naturalne kosmetyki, a także wyroby z bawełny i wełny.

13 Bezpieczny dla ozonu Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.

14 Belgijski Symbol EcoGarantie
znak ekologiczny dla środków do prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała.

15 Euroliść znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

16 Na opakowaniach

17 Możliwość ponownego wykorzystania - znak ekologiczny ten pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku.

18 Opakowanie nadające się do recyklingu
- znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu

19 Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza
Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki zanieczyszcza środowisko!

20 Opakowania biodegradowalne
znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji.

21 Organizacje Ekologiczne - przykłady
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego Fundacja WWF Centrum Prawa Ekologicznego Greenpeace Polski Klub Ekologiczny Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

22 KONIEC Autorstwo: Karolina Kubalska Blanka Zwolińska Klasa 3A


Pobierz ppt "Ekologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google