Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chcę pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces w szkole Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chcę pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces w szkole Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Chcę pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces w szkole Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2009/2010 Autorzy innowacji: mgr Barbara Seget mgr Sylwia Jezierska mgr Iwona Witaszczyk mgr Agnieszka Matysik

2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu S P I S T R E Ś C I P R E Z E N T A C J I 1. Wprowadzenie 2. Cele projektu 3. Harmonogram projektu 4. Zakładane rezultaty realizacji innowacji 5. Ewaluacja

3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 1. Wprowadzenie Przesłanki, które skłoniły autorów do przygotowania projektu na terenie gminy Zbrosławice w żadnej placówce przedszkolnej i szkolnej nie ma opieki psychologicznej i logopedycznej a zaledwie w kilku istnieje stała opieka pedagoga szkolnego, świadomość i wiedza rodziców w zakresie potrzeb związanych z dynamicznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (tzw. norma rozwojowa) jest niewielka,

4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 1. Wprowadzenie Przesłanki, które skłoniły autorów do przygotowania projektu u wielu rodziców wciąż pokutuje przekonanie, że problemy dotyczą nie mojego dziecka, rodzice nie potrafią zauważyć u swych dzieci symptomów wskazujących, że potrzebują one profesjonalnej pomocy, korzystanie z pomocy psychologa czy pedagoga często postrzegane jest jako coś wstydliwego i ostatecznego, co często sprowadza się do tego, że dzieci uzyskują pomoc zdecydowanie za późno.

5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 2. Cele projektu Innowacja będąca przedmiotem wniosku ma być swego rodzaju poradnikiem uświadamiającym rodziców w zakresie: prawidłowości rozwoju psychologiczno-pedagogiczno- lingwistycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sposobów stymulacji rozwoju dziecka, możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy w przypadku występowania deficytów rozwojowych,

6 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 2. Cele projektu Innowacja będąca przedmiotem wniosku ma być swego rodzaju poradnikiem uświadamiającym rodziców w zakresie: przełamywania barier związanych ze źle pojętym wstydem związanym ze zwróceniem się o profesjonalną pomoc, zwłaszcza terapeutyczną czy psychologiczną, specyfiki uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym,

7 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 3. Harmonogram projektu MiesiącTematProwadzący IX.2009Norma rozwojowa mowy dziecka Logopeda mgr Sylwia Jezierska X.2009Techniki efektywnego uczenia się Psycholog mgr Barbara Seget XI.2009 Kształtowanie pojęć matematycznych Pedagog mgr Agnieszka Matysik XII. 2009 Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu Nauczyciel terapii pedagogicznej mgr Iwona Witaszczyk I.2010Pochwały i kary w wychowaniu Psycholog mgr Barbara Seget II.2010 Jak zapobiegać powstawaniu wad wymowy Logopeda mgr Sylwia Jezierska III.2010 Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych Logopeda mgr Sylwia Jezierska IV.2010 Jak odczytywać rysunki swojego dziecka Nauczyciel terapii pedagogicznej mgr Iwona Witaszczyk V.2010Ortografia na wesoło Pedagog mgr Agnieszka Matysik VI.2010 Jak zachęcać dziecko do samodzielności Psycholog mgr Barbara Seget

8 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 4. Zakładane rezultaty realizacji innowacji W rezultacie realizacji innowacji przewiduje się, że rodzic: wie, jak przebiega rozwój psychologiczno-pedagogiczno-lingwistyczny, potrafi stymulować rozwój dziecka, potrafi zauważyć występujące u dziecka deficyty i wie z jakiej fachowej pomocy może skorzystać,

9 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 4. Zakładane rezultaty realizacji innowacji W rezultacie realizacji innowacji przewiduje się, że rodzic: wie, jak zwiększyć efektywność uczenia się swego dziecka, wspiera dziecko w dążeniu do samodzielności, rozumie potrzebę i korzyści wynikające ze ścisłej współpracy ze szkołą, potrafi umiejętnie motywować dziecko stosując system pochwał i kar.

10 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 4. Zakładane rezultaty realizacji innowacji Dzięki wczesnej diagnozie, odpowiednio poprowadzonej terapii oraz świadomym działaniom wspomagającym ze strony rodziców uczeń: nie będzie miał trudności z adaptacją w środowisku szkolnym, będzie mógł łatwiej osiągnąć sukces w szkole, nauczy się samodzielności w wykonywanych działaniach, poprzez opanowanie właściwej wymowy wszystkich głosek, znacznie szybciej opanuje umiejętność czytania i pisania.

11 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu 5. Ewaluacja Badanie efektów prowadzonych działań odbywać się będzie po zakończeniu każdego warsztatu. Przewiduje się wykorzystanie następujących technik i narzędzi ewaluacji: analiza frekwencji uczestniczących w warsztatach rodziców, ankiety i kwestionariusze dla rodziców, sprawozdanie z przebiegu innowacji. Wyniki realizacji innowacji zostaną przedstawione na specjalnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz spotkaniu z rodzicami, biorącymi udział w innowacji. Ponadto na stronie WWW szkoły opublikowany zostanie artykuł w formie Poradnika dla rodzica.

12 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu opracowała mgr Sylwia Jezierska


Pobierz ppt "Chcę pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces w szkole Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google