Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA MULTIMEDIALNA SZKOŁY

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl SPIS ZAWARTOŚCI:

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl ODDZIAŁY WCZORAJ I DZIŚ: LPKLASAROZSZERZENIE KLASYPRZEDMIOTY ROZSZERZONE 11AMatematyczno-informatycznaj. angielski, matematyka, informatyka 21BArtystyczno-kulturalnaj. angielski, historia, j. polski 31CBiologiczno-chemicznaj. angielski, biologia, chemia 41DEuropejsko-medialnaj. angielski, j. polski, wos LPKLASAROZSZERZENIE KLASYPRZEDMIOTY ROZSZERZONE 11AMatematyczno-informatycznaj. angielski, matematyka, informatyka 21B Artystyczno-kulturalna j. angielski, historia, j. polski 31CBiologiczno-chemicznaj. angielski, biologia, chemia 41DMatematyczno-przyrodniczaj. angielski, matematyka, geografia 51EMedialno-językowaj. angielski, j. niemiecki, wos LICEUM-TAK BYŁO: LICEUM-TAK BĘDZIE:

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW: Terytorium Rok szkolny 2007/2008Rok szkolny 2008/2009Rok szkolny 2009/2010 Szkoła100% Województwo90,91 %91,34%90,21% Kraj89%90%91%

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl ZDAWALNOŚĆ MATURY W LO, W LATACH 2008 DO 2010 W % Miejsce Rok szkolny 2007/2008Rok szkolny 2008/2009Rok szkolny 2009/2010 Szkoła100 Województwo90,9191,3490,21 Kraj899091

6 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl BAZA DYDAKTYCZNA: 1.Modernizacja sal:203, 207, 113, 204, 210 ze środków wypracowanych przez szkołę (wynajem sal, boisk, miejsc na reklamy itp.) oraz funduszy pozyskanych od sponsorów. 2.Modernizacja korytarza przy wejściu głównym ze środków własnych. 3.Przystosowanie sali do ćwiczeń gimnastycznych ze środków wypracowanych. 4.Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej - dofinansowanie z miasta. 5.Wymiana okien i drzwi wejściowych - dofinansowanie z miasta. 6.Pierwsza w Rudzie Śląskiej komputerowa pracownia terminalowa ze środków własnych.

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLAS LICEALNYCH

8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNYM 1.ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z NASTĘPUJACYCH PRZEMIOTÓW: matematyka, informatyka, język angielski. 2.SYLWETKA KANDYDATA: Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu matematyczno-przyrodniczym powinna: interesować się przedmiotami ścisłymi (matematyka, fizyka, chemia), rozwiązywać problemy techniczno-logiczne, pasjonować się nowinkami technicznymi nie tylko z dziedzin informatyki. Mile widziana także: kreatywność, ambicja, wytrwałość, ciekawość świata.

9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNYM 3. CZEGO MOŻECIE OCZEKIWAĆ: sukcesów w konkursach przedmiotowych, kontaktów z wyższymi uczelniami, dobrze zdanej matury ! dostania się na wymarzone kierunki studiów, udział w dodatkowych zajęciach z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, udział w projektach unijnych związanych z poszerzeniem wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych. 4. PODSUMOWUJĄC : Uczniowie mają możliwość rozwijania swojej wiedzy i zainteresowań w zakresie realizowanego profilu. Uczniowie uczęszczający do klasy o profilu matematyczno- informatycznym osiągają znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdają maturę z bardzo dobrymi wynikami, dostają się na wybrane kierunki studiów i kończą je z sukcesami. PRZYJDŹ BO WARTO !

10 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM OSOBLIWOŚCI ŚWIATA NAUKI-SPOTKANIA Z WYKŁADOWCAMI WYŻSZYCH UCZELNI

11 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM TYDZIEŃ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

12 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM 1.ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z NASTĘPUJACYCH PRZEMIOTÓW: język polski, historia, język angielski. 2.SYLWETKA KANDYDATA: Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu artystyczno-kulturalnym powinna: interesować się literaturą, teatrem, filmem, muzyką i sztuką (lub przynajmniej chcieć pogłębić swoją wiedzę z tych dziedzin), lubić występy sceniczne, umieć pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Mile widziana także: ciekawość świata, dyspozycyjność, gotowość do poświęceń (nie odmawiamy czasu, nawet tego pozalekcyjnego, temu, co kochamy), kreatywność, ambicja.

13 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl 3. OCZEKIWANIA UCZNIÓW O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM (ZEBRANE NA PODSTAWIE ANKIET UCZNIOWSKICH ): aktywny udział w życiu kulturalnym regionu i kraju (wyjścia do teatrów, kin, na wystawy), zajęcia warsztatowe (z gry aktorskiej, tańca, śpiewu itp.), udział w zajęciach typu: lekcje muzealne, w Centrum Scenografii, Szkoła Teatru, wykłady (np. z historii teatru, filmu), przygotowanie do egzaminów na uczelnie humanistyczne, do szkół artystycznych (dodatkowe kółka dla maturzystów), zimowiska i letniska teatralne, wycieczki przedmiotowe. 4.PROPONOWANE FORMY REALIZACJI OCZEKIWAŃ UCZNIÓW : wykłady prowadzone przez teatrologów, filmoznawców, lekcje muzealne oraz w Centrum Scenografii, warsztaty prowadzone przez specjalistów (np. z gry aktorskiej, podstaw choreogorafii, tworzenia scenografii, śpiewu), zajęcia z logopedą, akademia filmowa połączona z panelem dyskusyjnym, PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM

14 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach, itp., organizowanie Dni Humanistyki, wyjazdy na zimowiska i letniska teatralne, zaangażowanie w działanie kółka teatralnego, prezentacja nabytych umiejętności podczas imprez szkolnych i różnego rodzaju konkursów, przeglądów, organizacja Święta Teatru. PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM 5.NASZE SUKCESY : Uczestnictwo i zwycięstwa w różnego rodzaju konkursach i przeglądach (np. konkursach recytatorskich-,,O Laur Zielonej Róży, OKR, Szkolnym Przeglądzie Jasełkowym. 6.PODSUMOWUJĄC : Uczeń uczęszczający do klasy o profilu artystyczno-kulturalnym, oprócz realizacji obowiązkowej siatki godzin, uczestniczy także w dodatkowych zajęciach z zakresu edukacji teatralnej, jak również zdobywa wiedzę o filmie i sztuce. Staje się dzięki temu świadomym odbiorcą tekstów kultury, ale i również (poprzez własną aktywność artystyczną) je tworzy.

15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM ŚWIĘTO TEATRU-KONKURS TAŃCA

16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM ŚWIĘTO TEATRU-FESTIWAL KLASOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

17 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNO-KULTURALNYM ŚWIĘTO TEATRU-KONKURS PIOSENKI

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM 1.ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z NASTĘPUJACYCH PRZEMIOTÓW: biologia, chemia, język angielski. 2.SYLWETKA KANDYDATA: Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu biologiczno -chemicznym powinna: interesować się naukami przyrodniczymi, być ciekawa świata, dociekliwa, systematyczna, umieć pracować indywidualnie i w grupie.

19 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl 3. CZEGO MOŻECIE OCZEKIWAĆ: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, koła zainteresowań, prace badawcze, projekty edukacyjne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe, organizowanie Tygodnia Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. 4.PODSUMOWUJĄC: Uczniowie tej klasy mogą liczyć na rzetelną wiedzę, kółka przedmiotowe, pracę w dobrze wyposażonych pracowniach oraz rozwijanie swych pasji i zainteresowań. Opuszczając mury naszej szkoły uczniowie mogą pochwalić się wysokimi wynikami egzaminu maturalnego z biologii i chemii. PRZYJDŹ BO WARTO ! PREZENTACJA KLASY O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

20 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM CIEKAWE ZAJĘCIA LABORATORYJNE

21 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM CIEKAWE ZAJĘCIA LABORATORYJNE

22 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM 1.ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z NASTĘPUJACYCH PRZEMIOTÓW: matematyka, biologia, geografia, język angielski. 2.SYLWETKA KANDYDATA: Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu przyrodniczo-pedagogicznym powinna: interesować się przedmiotami ścisłymi, mieć ogólne pojęcie na temat geografii Polski (tzn. nie szuka gór na górze mapy;)) lubić pracę zespołową, nie mieć awersji do zajęć terenowych :), mile widziana pasja turystyczna – gdzie można połączyć wiele z elementów realizowanego programu klasy o ww. profilu. Mile widziana także: kreatywność, ambicja, własna pomysłowość, chęć poznawania rzeczy nieznanych, a interesujących.

23 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM 3. CZEGO MOŻECIE OCZEKIWAĆ: zajęcia terenowe, chęć poszerzania wiedzy z zakresu matematyki, udział w wykładach na Uczelniach Wyższych, udział w Dniach Otwartych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 4.PROPONOWANE FORMY REALIZACJI : obozy naukowe – Sól Kiczora, Zawoja, wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu i Politechniki Śląskiej. udział w Tygodniu Nauk Ścisłych, udział w Olimpiadach i konkursach przedmiotowych (np. Kangur), udział w Święcie liczby Pi. PRZYJDŹ BO WARTO !

24 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM OBOZY NAUKOWE W SOLI

25 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MEDIALNO-JĘZYKOWYM 1.ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z NASTĘPUJACYCH PRZEMIOTÓW: WOS, język angielski, język niemiecki. 2.SYLWETKA KANDYDATA: Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu medialno-językowym powinna: interesować się wydarzeniami z dziedziny kultury, sportu, polityki, być ciekawa świata, posiadać takie cechy jak: otwartość, kreatywność, ambicja, umiejętność pracy w grupie oraz pracy indywidualnej, asertywność, dysponować zdolnościami językowymi. Mile widziana także: chęć rozwijania zdolności literackich, dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, chęć podejmowania coraz to nowych wyzwań, umiejętność posługiwania się w stopniu podstawowym technologią informacyjną.

27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MEDIALNO-JĘZYKOWYM 3. CZEGO MOŻECIE OCZEKIWAĆ: rzetelnego przygotowania do matury i na uczelnie o kierunkach humanistycznych, aktywnego udziału w życiu szkoły, miasta i regionu, możliwości uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, współpracy z lokalnymi mediami, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek przedmiotowych, wykładów o ciekawej tematyce, prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, udziału w edukacji filmowej i teatralnej, możliwości udziału w wymianie polsko-niemieckiej, udziału w redagowaniu szkolnego qmama czyli gazetki internetowej,,Izolator, współtworzenia szkolnego radia GUSTAW, współorganizowania szkolnych imprez – m.in. Dni Humanistyki, Święta Teatru itp., wyjazdów na letniska i zimowiska teatralne, realizacji waszych własnych pomysłów ! PRZYJDŹ BO WARTO !

28 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MEDIALNO-JĘZYKOWA 5.PODSUMOWUJĄC: Uczeń uczęszczający do klasy medialno-językowej ma szansę na wszechstronny rozwój, realizowanie swoich pasji, kształcenie nowych umiejętności i odkrywanie swoich zdolności. Oprócz solidnego przygotowania do egzaminów maturalnych gwarantujemy wiele nowych wrażeń i dużo dobrej zabawy ! PRZYJDŹ BO WARTO !

29 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MEDIALNO-JĘZYKOWYM FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

30 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PREZENTACJA KLASY O PROFILU MEDIALNO-JĘZYKOWYM NASZE SZKOLNE PODRÓŻE

31 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PROGRAMY EUROPEJSKIE W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY Program Comenius 2008-2010 Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy Polska Turcja Hiszpania Włochy (Palermo, Sora)

32 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Zrealizowany projekt został uznany przez Agencję Narodową w Warszawie za jeden z najlepszych w Polsce. Cele: nabywanie umiejętności pokonywania wszelkich stereotypów i budowania dialogu interkulturowego. Wzbogacanie wiedzy o kulturze, historii, religii, obyczajach zarówno własnego regionu i kraju, jak i krajów partnerskich. Kształcenie umiejętności lingwistycznych (język ojczysty, język angielski, języki krajów partnerskich), komunikacyjnych, artystycznych, działania w grupie, kreatywności, znajomości nowych technologii itd. Poznawanie krajów partnerskich i ich mieszkańców, nawiązywanie przyjaźni poprzez wspólne spotkania w kraju i za granicą.

33 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Zwiedzanie zabytków na Sycylii –świątynia w Segeście Wizyta w Hiszpanii Katedra w Santiago del Compostella

34 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Program Comenius 2010 -2012 Ponad granicami. Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Polska – Hiszpania – Grecja Szkoła koordynująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej Cele: uczenie się budowania porozumienia ponad granicami, doskonalenie umiejętności językowych, literackich, artystycznych, informatycznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, kreatywności, wiedzy z zakresu kultury, historii, obyczajów, muzyki, tańca, kulinariów zarówno kraju własnego, jak i krajów partnerskich. Wizyta robocza listopad 2010 – zajęcia integracyjne

35 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl PROGRAMY EUROPEJSKI E W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY W dniu 15 stycznia 2009 odbyła się konferencja inaugurująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy w nauce w którym jako szkoła bierzemy udział przez trzy lata.

36 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Dla szkoły udział w projekcie to wspaniała okazja do: prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe), nawiązania stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, otrzymania zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć, nawiązania współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie), uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne materiały Edukacyjne, wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań dydaktycznych. Głównym celem projektu jest kształtowanie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości. Oferta projektu skierowana jest do 80 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.

37 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Obóz naukowy – Zawoja 2010 Osobliwości świata fizyki 2010

38 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl REDAGUJEMY DWIE MULTIMEDIALNE GAZETKI SZKOLNE, KTÓRE PUBLIKUJEMY NA SZKOLNEJ WITRYNIE TYTUŁ WYDANIA IZOLATOR -> http://redakcja.mam.media.pl/izolatorhttp://redakcja.mam.media.pl/izolator

39 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl REDAGUJEMY DWIE MULTIMEDIALNE GAZETKI SZKOLNE, KTÓRE PUBLIKUJEMY NA SZKOLNEJ WITRYNIE TYTUŁ WYDANIA OMG -> http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/omgomorcinkowagazetka/10/10/1/26/ http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/omgomorcinkowagazetka/10/10/1/26/

40 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl LOKALIZACJA NASZEJ SZKOŁY Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G.Morcinka Adres szkoły: ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska Telefon:(032)2420125 Adres WWW:http://lo2ruda.edupage.org E-mail szkoły:zso_2@interia.pl

41 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org zso_1@interia.pl Serdecznie zapraszamy !


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka ul. Jankowskiego 22 41-710 Ruda Śląska tel /fax (032)2420125 lo2ruda.edupage.org"

Podobne prezentacje


Reklamy Google