Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska -walory kulturowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska -walory kulturowe"— Zapis prezentacji:

1 Polska -walory kulturowe

2 Zabytki UNESCO w Polsce
Kopalnia soli Wieliczka

3 Zabytki UNESCO w Polsce
Kazimierz w Krakowie

4 Zabytki UNESCO w Polsce
Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze

5 Zabytki UNESCO w Polsce
Puszcza Białowieska

6 Zabytki UNESCO w Polsce
Stare miasto w Krakowie

7 Zabytki UNESCO w Polsce
Starówka w Warszawie

8 Zabytki UNESCO w Polsce
Stare miasto w Zamościu

9 Zabytki UNESCO w Polsce
Wawel w Krakowie

10 Zabytki UNESCO w Polsce
Średniowieczny zespół miejski Torunia

11 Zabytki UNESCO w Polsce
Zamek w Malborku

12 Zabytki UNESCO w Polsce
Hala ludowa we Wrocławiu

13 Zabytki UNESCO w Polsce
Auschwitz Birkenau

14 Zabytki UNESCO w Polsce
Kalwaria Zebrzydowska

15 Folklor, Tradycje, Obrzędy

16 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor góralski- kultywowany jest na co dzień , nie tylko od święta. Centrum folkloru góralskiego jest Zakopane, gdzie na każdym kroku spotkać możemy takie elementy folkloru jak : stroje, gwara i kuchnia. Gwara góralska używana na co dzień. Charakterystycznym elementem folkloru jest taniec góralski- zbójnicki, krzesany, drobny. Kuchnia góralska to niepowtarzalny smak kwaśnicy, oscypków i bundzu. Dzięki swej odrębności i podtrzymaniu rodzinnych tradycji, folklor góralski jest ciekawą atrakcją turystyczną.

17 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor kaszubski - największym skarbem tej grupy jest ich język, ale także rozbudowane rzemiosło i piękny haft. Haft kaszubski- to przede wszystkim kolorystyka. Paleta barw to 7 głównych kolorów ( tezy odcienie niebieskiego, czerwony, żółty, zielony i czarny), zaś podstawowym motywem jest motyw roślinny.

18 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor krakowski: -taniec krakowski- Krakowiak -legendy Krakowskie- piękne baśnie opowiadania (o smoku wawelskim, legenda o Lajkoniku...) -sztuka krakowska- niezwykły lajkonik i piękne szopki Bożonarodzeniowe (tradycje) -stroje krakowskie

19 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor kurpiowski: -niezwykła sztuka i żywiołowe tańce -wycinanki i bursztyniarstwo -miodobranie i niedziela palmowa

20 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor łowiecki: -stroje łowieckie (bardzo kolorowe), -taniec łowicki -skoczne tańce weselne (oberek), -święta łowieckie -piękne procesje w Łowiczu (Boże ciało, zwyczaje weselne i Wielkanocne- Śmingus Dyngus), -rękodzieło łowieckie- niezwykłe wycinanki i pająki łowieckie,

21 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor wielkopolski : - tańce wielkopolskie- charakteryzują się powagą i dostojeństwem, -muzyka- dudy i kozioł, -stroje wielkopolskie - różnorodność strojów. Charakterystyczna jest kolorystyka, materiał a także precyzje kroju i szycia, -legendy wielkopolskie- baśnie o powstaniu Państwa Polskiego (legenda o Lechu, Czechu i Rusie; o królu Popielcu ; o Poznańskich koziołkach)

22 Folklor, Tradycje, Obrzędy
Folklor kujawski: -taniec kujawski (kujawiak), -muzyka kujawska, -haft kujawski (ściegi krótkie, sznureczek, ścieg atłasowy wypukły...), -stroje kujawskie- szlacheckie cechy; bogate

23 Wybitni Polacy

24 Wybitni Polacy Mikołaj Rej  ( ), polski poeta, prozaik, tłumacz, nazwany "ojcem piśmiennictwa polskiego". Uważany za jednego z czołowych przedstawicieli polskiego odrodzenia.

25 Wybitni Polacy Jan Kochanowski(   )– poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Eu ropie , najlepszego poetę słowiańskiego , który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.

26 Wybitni Polacy Krasicki Ignacy ( ), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. Uważa się go za najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia .

27 Wybitni Polacy Zygmunt Krasiński (1812—1859). Był wybitnym poetą, dramaturgiem, filozofem i epistolografem. Jeden z trójcy wieszczów, największych poetów   polskiego romantyzmu.

28 Wybitni Polacy Mickiewicz Adam - żył w latach Jeden z największych poetów polskich, uznawany za jednego z polskich wieszczów, działacz i publicysta polityczny. 

29 Wybitni Polacy Juliusz Słowacki( 1809 -1849 ) - jeden z najwybitniejszych poetów  polskich doby romantyzmu, dramaturg  i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasickiego określany jako jeden z  Wieszczów Narodowych. Twórca  filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela  polskiego romantyzmu.

30 Wybitni Polacy Cyprian Kamil Norwid ( ) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

31 Wybitni Polacy Henryk Sienkiewicz( )-polski nowelista , powieściopisarz i publicysta pochodzenia tatarskiego. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w za całokształt twórczości jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku.

32 Wybitni Polacy Bolesław Prus( ) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej.

33 Wybitni Polacy Eliza Orzeszkowa ( )- polska pisarka, publicystka. Jedna z najwybitniejszych polskich powieściopisarek, szczególnie w okresie pozytywizmu.

34 Wybitni Polacy Stefan Żeromski ( – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz. pierwszy prezes Polskiego PEN Klubu.

35 Wybitni Polacy Władysław Stanisław Reymont,( ) – polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Laureat nagrody Nobla za czterotomową "epopeję chłopską" pt. Chłopi.

36 Wybitni Polacy Józef Ignacy Kraszewski ( ) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej.

37 Wybitni Polacy Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska ( ) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

38 Wybitni Polacy Stanisław Wawrzyniec Staszic ( ) – polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz i publicysta, filozof i tłumacz, geograf i geolog, ksiądz katolicki Minister stanu Księstwa Warszawskiego od roku, radca stanu Księstwa Warszawskiego od roku, zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego w latach 1818–1824, minister stanu Królestwa Polskiego od roku.

39 Wybitni Polacy Józef Rufin Wybicki ( ) – polski pisarz i polityk, autor słów polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego.

40 Wybitni Polacy Stanisław Moniuszko ( ) – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper.

41 Wybitni Polacy Fryderyk Franciszek Chopin( ) – polski kompozytor i pianista . Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu.

42 Wybitni Polacy Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). Był nie tylko wybitnym polskim pianistą i kompozytorem, ale również znakomitym politykiem i działaczem społecznym.

43 Wybitni Polacy Wieniawski Henryk ( )- polski skrzypek i kompozytor, jeden z najwybitniejszych wirtuozów drugiej połowy XIX w.

44 Wybitni Polacy Mikołaj Kopernik( ) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium, przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.

45 Wybitni Polacy Maria Salomea Skłodowska-Curie( ) – pochodząca z Polski (z Królestwa Polskiego części Imperium Rosyjskiego) uczona polsko- francuska, fizyczka, chemiczka, dwukrotna noblistka.

46 Wybitni Polacy Tadeusz Bonawentura Kościuszko ( ) – polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator , uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.

47 Wybitni Polacy Józef Piłsudski ( ) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

48 Wybitni Polacy Czesław Miłosz ( )– polski prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz; laureat Neustadt International Prize for Literature i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda, kawaler Orderu Orła Białego, wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

49 Wybitni Polacy Wisława Szymborska ( ) – polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności ,laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, odznaczona Orderem Orła Białego.

50 Wybitni Polacy Jan Paweł II (właśc. Karol Józef Wojtyła ( ) – błogosławiony Kościoła katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264. papież i 6. suwerenny władca Państwa Watykańskiego, kawaler Orderu Orła Białego.Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

51 Wybitni Polacy Stefan Wyszyński ( )– polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od Zwany Prymasem Tysiąclecia, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

52 Bibliografia Wikipedia Ściąga.pl Encyklopedia Ksiązki
9.html

53 Dziękuje za uwagę JUSTYNA BERUŚ KL.2P


Pobierz ppt "Polska -walory kulturowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google