Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytania 1 Czy dziecko rodzi się jako jednostka wybitnie uzdolniona? Czym jest wrodzony potencjał intelektualny człowieka? Czym jest inteligencja - poziomy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytania 1 Czy dziecko rodzi się jako jednostka wybitnie uzdolniona? Czym jest wrodzony potencjał intelektualny człowieka? Czym jest inteligencja - poziomy."— Zapis prezentacji:

1 Pytania 1 Czy dziecko rodzi się jako jednostka wybitnie uzdolniona? Czym jest wrodzony potencjał intelektualny człowieka? Czym jest inteligencja - poziomy inteligencji - krzywa Gaussa i co stanowi jej neurobiologiczny fundament? Budowa i sposób tworzenia się sieci neuronalnej mózgu w okresie prenatalnymi i pierwszych trzech lat życia dziecka, struktura sieci neuronalnej mózgu odpowiedzialna za poznawcze i emocjonalne procesy mózgu, zewnętrzna, racjonalna i systemowa stymulacja jako warunek wyzwolenia i rozwoju poznawczego dziecka. Określenie racjonalnych metod przekazywania wiedzy, kształtowanie się gotowej matrycy intelektualnej jako biologiczna podstawa efektywnego i kreatywnego przetwarzania informacji, czyli sprawnego umysłu jako dojrzałej jednostki.

2 Pytania 2 Jak przebiega proces nauki jako przechodzenie od stanu niewiedzy do stanu wiedzy i jakie czynniki mają wpływ na efekt i trwałość zapisu pozyskanej wiedzy w długotrwałej pamięci uczącego się dziecka? Proces racjonalnej nauki, jego uwarunkowania czynnikami natury psychologicznej i kulturowej dziecka. Czy istnieje naturalny konflikt między rozwojem emocjonalnym i intelektualnym dziecka? Intelektualne możliwości i emocjonalne potrzeby, skorelowanie przekazywanej informacji z posiadaną już przez dziecko wiedzą i uaktywnienie odpowiedniej sieci neuronalnej mózgu dziecka i jego wewnętrznych mechanizmów motywujących mózg uczącego się. Hierarchiczny przekaz informacji i rozróżnienie informacji ważnych od nieważnych, forma zadawania pytań zawierających w sobie potencjał poszukiwanego rozwiązania przedłożonego zadania jako metoda rozwijająca potencjał poznawczy dziecka.

3 Pytania 3 Jaką rolę i funkcję powinien spełniać nauczyciel lub rodzic w procesie poznawczego rozwoju ucznia/dziecka intelektualnie uzdolnionego? Czy proces wyzwalania talentu dziecka jest ograniczony czasem? Czy ten czas jest wartością stałą dla każdego podlegającemu rozwojowi dziecka? Jakie czynniki są odpowiedzialne za tempo zdobywania wiedzy i umiejętności przez dziecko ? Czy w procesie nauki dziecka istnieje zależność między rodzajem przekazywanej wiedzy, metodą jej przekazywania, a efektem rozwoju poznawczego uczącego się dziecka? Dlaczego rozwój intelektualny człowieka nie jest podporządkowany stałemu planowi?


Pobierz ppt "Pytania 1 Czy dziecko rodzi się jako jednostka wybitnie uzdolniona? Czym jest wrodzony potencjał intelektualny człowieka? Czym jest inteligencja - poziomy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google