Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na dzieje Tarnobrzega wpłynęły przede wszystkim dwie okoliczności: -założenie miasta przez ród Tarnowskich oraz odkrycie i eksploatacja złóż siarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na dzieje Tarnobrzega wpłynęły przede wszystkim dwie okoliczności: -założenie miasta przez ród Tarnowskich oraz odkrycie i eksploatacja złóż siarki."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Na dzieje Tarnobrzega wpłynęły przede wszystkim dwie okoliczności: -założenie miasta przez ród Tarnowskich oraz odkrycie i eksploatacja złóż siarki w drugiej połowie XX wieku. Powstanie kombinatu siarkowego odmieniło niewielkie miasteczko, które w ciągu 30 lat kilkakrotnie zwiększyło swój obszar i liczbę mieszkańców, awansując w roku 1975 do rangi stolicy województwa tarnobrzeskiego Odkrycia siarki w naszym regionie dokonał profesor Stanisław Pawłowski w 1953 roku, kiedy to zostały wykonane pierwsze odwierty w Mokrzyszowie, co dziś upamiętnia szyb wiertniczy w tamtym regionie. Sam Stanisław Pawłowski doczekał się pomnika, wybudowanego w latach 2010-2011 nieopodal głównej krzyżówki ulic Warszawskiej i Sienkiewicza przy czerwonym banku PKO.

4 Popyt na siarkę, obserwowany na świecie od lat 20. XX wieku przyczynił się do ponad dziesięciokrotnego rozrostu ludności miasta i znacznej rozbudowy jego infrastruktury. Nowo powstałe kopalnie, najpierw w Piasecznie, potem w Machowie i Jeziórku spowodowały zniszczenie tych starych wsi ale dały wiele miejsc pracy i spowodowały niebywały rozrost miasta i okolic. W tamtych latach powstały nowe osiedla bloków mieszkalnych takie jak: Skalna Góra, Serbinów, Wielopole, Osiedle Młodych, czy Siarkowiec. Do Tarnobrzega włączono wkrótce okoliczne wioski: Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Mokrzyszów, Miechocin, Ocice, Sobów oraz Nagnajów. W ten sposób liczba ludności osiągnęła ponad 50 tysięcy.

5 Wynikiem rozwoju przemysłu Siarkowego na skalę Europejską – w 1975 roku, w wyniku przemian administracyjnych, Tarnobrzeg stał się miastem wojewódzkim. Wynikiem tego, był dalszy rozwój regionu a wojewoda urzędujący w naszym mieście, dbał o należyty przypływ dofinansowań pieniężnych ze skarbu państwa. Województwo cechowało się czystym charakterem przemysłowo – ekonomicznym. Zostało utworzone z części północnej dawnego województwa rzeszowskiego, południowo- wschodniej dawnego części województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

6 Tarnobrzeg był centrum wydobywania i przetwarzania siarki, lecz zamknięto wszystkie kopalnie siarki, kiedy stało się to ekonomicznie nieopłacalne. Najpierw została zamknięta kopalnia w Piasecznie, następnie kopalnia Machów (po 40 latach wydobywania siarki – kopalnia Machów była największą odkrywkową kopalnią siarki w Europie), a na końcu, w latach dziewięćdziesiątych, kopalnia Jeziórko. Ta ostatnia była eksploatowana nieco dłużej, gdyż stosowano tam nowocześniejsze metody wydobycia siarki, co ograniczało liczbę potrzebnych ludzi do pracy i skutkowało przez długi czas rentownością produkcji.

7 Ponowny podział administracyjny na terytorium Polski został dokonany w 1999 roku. W jego wyniku, Tarnobrzeg przestał być stolicą województwa, i wszedł w zasięg województwa podkarpackiego. Pozostałe ziemie po dawnym województwie, zostały podzielone pod inne strefy administracyjne. Na tym etapie kończy się barwna historia i dynamiczny rozwój naszego regionu. Następne dziesięciolecie, to okres spokoju i braku gwałtownych przemian w naszym regionie.

8

9 Dzięki współpracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, kopalni siarki "Machów" S.A. i lokalnego samorządu mieszkańcy Tarnobrzega mogą korzystać ze zbiornika wodnego po byłym wyrobisku górniczym. Akwen zrekultywowany przez zakład górniczy ma 500 ha powierzchni. Zalew Machowski jest dowodem na to, że górnictwo odkrywkowe nie musi wcale oznaczać dewastacji środowiska naturalnego, lecz - w wyniku przemyślanych działań - może przynieść wręcz poprawę stanu tego środowiska i polepszyć jakość życia jego mieszkańców.

10 Na terenach dawnej kopalni siarki Machów, oprócz Jeziora Tarnobrzeskiego, przy ulicy Zakładowej rozwinęła się Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W znaczący sposób zmienił się dotychczasowy wizerunek pierwotnych terenów strefy. Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zlecił wybudowanie kompleksu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem dla inwestorów, a także modernizację obiektów produkcyjnych i administracyjnych w strefie.

11 Po trzech latach od pamiętnej powodzi w 2010 roku, wykonano ogrom zabezpieczeń. Zabudowano kilkanaście wyrw w wałach na Trześniówce i Łęgu w gminie Gorzyce. Został zabezpieczony ekranem betonowym prawy wał na Łęgu. Trwają przygotowania do modernizacji prawego wału wiślanego na długości 24 kilometrów od Baranowa Sandomierskiego aż po województwo lubelskie oraz prawego i lewego wału Sanu. Na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwo podkarpackie przeznaczy 28 mln złotych w bieżącym roku

12 Czternaście budynków użyteczności publicznej w Tarnobrzegu zostanie wyposażonych w systemy fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną przeznaczoną na własne potrzeby. W systemy fotowoltaiczne wyposażone zostaną budynki, w których działają placówki oświatowe, jak również siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wartość zadania to prawie 1 milion 700 tysięcy złotych, z czego 85 procent wydatków pokryje dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

13 W mieście Tarnobrzeg realizowany jest program kompleksowej poprawy gospodarki wodnej współfinansowany z unijnego Funduszu Spójności na rzecz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji ujęcia wody.

14

15 Czy Pani/Pan planuje na przyszłość pozostać w Tarnobrzegu?

16 Czy Pani/Pan segreguje / chciałby segregować śmieci?

17 Czy Pani/Pana zdaniem Tarnobrzeg jest miastem ekologicznym?

18 Czy Pana/Pani zdaniem w Tarnobrzegu dostatecznie dużo robi się na rzecz ekologii?

19 Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu ostatnich kilku lat dużo zmieniło się w kwestii ekologii w naszym mieście?

20 Czy Pani/Panu przeszkadza nadmierny hałas w mieście?

21 Czy w okolicy Pani/Pana miejsca zamieszkania znajdują się śmietniki do segregacji śmieci?

22


Pobierz ppt "Na dzieje Tarnobrzega wpłynęły przede wszystkim dwie okoliczności: -założenie miasta przez ród Tarnowskich oraz odkrycie i eksploatacja złóż siarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google