Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA Optyka geometryczna i falowa Prezentacja do wykładu 4. Dr Dorota Wierzuchowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA Optyka geometryczna i falowa Prezentacja do wykładu 4. Dr Dorota Wierzuchowska."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA Optyka geometryczna i falowa Prezentacja do wykładu 4. Dr Dorota Wierzuchowska

2 Piorun

3 Tęcza

4 Zorza polarna

5 der.htm der.htm Atmosferyczne_zjawiska_optyczne Atmosferyczne_zjawiska_optyczne m.php?Id=71&Pg=227 m.php?Id=71&Pg=227

6 Przejście światła przez pryzmat I.Newton Nowa teoria światła białego i barw 1672 r

7 Światło białe możemy uzyskać składając trzy barwy podstawowe składając

8 Światło jest falą elektromagnetyczną falą elektromagnetycznąfalą elektromagnetyczną

9 Względna czułość ludzkiego oka na fale elektromagnetyczne Światło jest falą elektromagnetycz ną, której długość zawarta jest w zakresie czułości przeciętnego oka ludzkiego nm. Jest to niewielki wycinek z całego widma fal elektromagnetycznyc h. Światło jest falą elektromagnetycz ną, której długość zawarta jest w zakresie czułości przeciętnego oka ludzkiego nm. Jest to niewielki wycinek z całego widma fal elektromagnetycznyc h. Światłofalą elektromagnetycz nąwidma fal elektromagnetycznyc h Światłofalą elektromagnetycz nąwidma fal elektromagnetycznyc h

10 Krzywe wrażliwości widmowej w widzeniu --skotopowym i __ fotopowym.

11 Prawo odbicia światła Promień padający, promień odbity i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie Promień padający, promień odbity i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie

12 Prawo załamania światła Promień padający, promień załamany i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie Promień padający, promień załamany i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie

13

14

15 Bezwzględne współczynniki załamania światła n=c/v Ośrodek bezwzględny współczynnik załamania n prędkość światła w ośrodku v [m/s] diament2,42 ok lód1,31 ok sól kamienna 1,54 ok szkło (różne rodzaje) szkło (różne rodzaje) od 1,4 do 1,9 średnio 1, woda1, etanol1, powietrze1, próżnia1 c =

16 Współczynnik załamania n zależy od długości fali

17 Rozszczepienie światła w pryzmacie pryzmacie

18 Bieg promieni w pryzmacie

19 Symetryczny bieg promieni w pryzmacie Dla symetrycznego biegu promieni w pryzmacie promień wewnątrz pryzmatu biegnie prostopadle do dwusiecznej kąta łamiącego,a kąt odchylenia ma wartość najmniejszą. Dla symetrycznego biegu promieni w pryzmacie promień wewnątrz pryzmatu biegnie prostopadle do dwusiecznej kąta łamiącego,a kąt odchylenia ma wartość najmniejszą.

20 ZałamanieZałamanie i całkowite wewnętrzne odbicie światła całkowite wewnętrzne odbicie światła Załamaniecałkowite wewnętrzne odbicie światła

21

22 Powstawanie tęczy Powstawanie tęczy

23 Zwierciadło płaskie

24 Soczewki i zwierciadła kuliste Równanie soczewki: Równanie soczewki: Soczewka skupiająca Soczewka skupiającaSoczewka skupiającaSoczewka skupiająca Soczewka rozpraszająca Soczewka rozpraszającaSoczewka rozpraszającaSoczewka rozpraszająca Równanie zwierciadła: Równanie zwierciadła: zw. kuliste wypukłe zw. kuliste wypukłezw. kuliste wypukłezw. kuliste wypukłe x-odległość przedmiotu y- odległość obrazu f- ogniskowa soczewki R- promień zwierciadła

25 Konstrukcja obrazów powstających w soczewkach

26 Budowa oka

27 Obraz przedmiotu powstający na siatkówce.

28 Bieg promieni świetlnych w oku prawidłowym

29 Bieg promieni w oku krótkowzrocznym.

30 . Bieg promieni świetlnych w oku nadwzrocznym.

31 Lupa

32 Mikroskop

33 Bieg promieni w mikroskopie

34 Powiększenie LUPA LUPA MIKROSKOP MIKROSKOP d- odległość dobrego widzenia 25cm s- długość tubusa mikroskopu

35 Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu

36 Optyka falowa O falowej naturze światła świadczą następujące zjawiska: O falowej naturze światła świadczą następujące zjawiska: Dyspersja (rozszczepienie) Dyspersja (rozszczepienie) Dyfrakcja Dyfrakcja Interferencja Interferencja Polaryzacja Polaryzacja

37 Współczynnik załamania n zależy od długości fali

38 Zasada Huygensa Zasada Huygensa Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej cząstkowej fali kulistej. Fale te interferują ze sobą, a powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych tworzy wypadkową powierzchnię falową fali rozchodzącej się w ośrodku. Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej cząstkowej fali kulistej. Fale te interferują ze sobą, a powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych tworzy wypadkową powierzchnię falową fali rozchodzącej się w ośrodku.

39 Dyfrakcja Dyfrakcja to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali.

40 DyfrakcjaDyfrakcja na szczelinie szczelinie Dyfrakcjaszczelinie

41 Interferencja

42 Interferencja Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których mogą rozchodzić się dane fale. Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których mogą rozchodzić się dane fale.

43 DoświadczenieDoświadczenie Younga Younga DoświadczenieYounga

44

45 dsin n

46 Siatka dyfrakcyjna

47 Interferencja w cienkich warstwach

48 PolaryzacjaPolaryzacja- uporządkowanie kierunku drgań fali (poprzecznej) Polaryzacja

49 Sposoby polaryzacji światła Odbicie od dielektryków Odbicie od dielektryków Wielokrotne załamanie Wielokrotne załamanie Rozproszenie Rozproszenie Przejście przez kryształy dwójłomne Przejście przez kryształy dwójłomne Polaryzatory Polaryzatory

50 s.htm s.htm s.htm s.htm =812 =812 =812 =812 %82%C3%B3wna %82%C3%B3wna %82%C3%B3wna %82%C3%B3wna yka_geometryczna yka_geometryczna yka_geometryczna yka_geometryczna a%20liceum/start.htm a%20liceum/start.htm a%20liceum/start.htm a%20liceum/start.htm pomoce_dydaktyczne pomoce_dydaktyczne pomoce_dydaktyczne pomoce_dydaktyczne

51


Pobierz ppt "FIZYKA Optyka geometryczna i falowa Prezentacja do wykładu 4. Dr Dorota Wierzuchowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google