Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD KOMENDANTÓW HUFCÓW: WSPARCIE SZCZEPOWYCH Autor badania: pwd Katarzyna Wiśniewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD KOMENDANTÓW HUFCÓW: WSPARCIE SZCZEPOWYCH Autor badania: pwd Katarzyna Wiśniewska."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD KOMENDANTÓW HUFCÓW: WSPARCIE SZCZEPOWYCH
Autor badania: pwd Katarzyna Wiśniewska

2 CEL BADANIA: Jako, że powstał pomysł, aby w naszej Chorągwi stworzyć zespół ds. szczepowych, uznano za niezbędne dowiedzenie się, co na ten temat sądzą komendanci hufców bezpośrednio stykający się z nimi w codziennej pracy. Chcieliśmy dowiedzieć się jakie są ich ewentualne problemy w pracy ze szczepami, jakie są obszary, w których my – jako Chorągiew, możemy im pomóc. Wyniki ułatwią nam ukierunkowanie naszych działań podczas pierwszych spotkań z komendantami i komendami szczepów. W części pierwszej, celem było sprawdzenie zdania komendantów na temat szczepów w hufcach – jaka jest ich rola, czy są one potrzebne. W drugiej części, pytaliśmy o konkretny stosunek hufca do szczepów znajdujących się w ich hufcach. Chcieliśmy sprawdzić, jakie są ich relacje czy współpraca jest poprawna. Ostatnia część była związania z działaniami chorągwi, jakie powinna ona podjąć w stosunku do szczepowych, komend szczepów. Spytaliśmy czy komendanci hufców mają na to jakieś pomysły.

3 METODOLOGIA, NARZĘDZIA
Zgodnie z definicją kwestionariusz jest metodą zbierania danych ilościowych, polegającą na zorganizowanym zadawaniu pytań  osobom badanym, zamieszczonych w kwestionariuszu. Pytanie wraz z wariantami odpowiedzi stanowi pozycję kwestionariusza. W tym badaniu narzędziem do badania był kwestionariusz składający się z 3 części. Uznaliśmy, że kwestionariusz jest najszybszą metodą na zebranie danych, opinii komendantów hufców na temat „ich” szczepów. Kwestionariusz był anonimowy, co zapewniało nas o szczerości odpowiedzi. Taką ankietę również później najłatwiej jest nam zanalizować i szybko przejść do konkretnych działań.

4 METODOLOGIA, NARZĘDZIA
Większość pytań była pytaniami zamkniętymi. Najczęstsze proponowane odpowiedzi to: „nie zgadzam się”, „raczej się nie zgadzam”, „nie wiem”, „raczej się zgadzam”, „zgadzam się”. Większość odpowiedzi – „zgadzam się” i „raczej się zgadzam” traktowaliśmy wspólnie w trakcie analizy, w celu ułatwienia szybszego zrozumienia analizy. Oczywiście na diagramie widać rozróżnienie.

5 PRÓBA: Badanie zostało przeprowadzone podczas spotkania komendantów hufców, na którym było 17 komendantów. Jedną z ankiet wypełniała osoba nie posiadająca w swoim hufcu szczepów, więc wypełniła tylko pierwszą część ankiety.

6 CZĘŚĆ 1 Pytanie 1 Widzimy, że większość ankietowanych uważa, że sprawnie działający hufiec składa się ze szczepów. Uznajemy odpowiedzi raczej się zgadzam i zgadzam się w podobny sposób w tym pytaniu.

7 CZĘŚĆ 1 Pytanie 2 Wszyscy ankietowani uważają, ze szczepy zapewniają ciąg wychowawczy w hufcu. Podkreśla to ich bardzo ważną rolę.

8 CZĘŚĆ 1 Pytanie 3 Tutaj również ankietowani byli raczej zgodni. Większość wskazała, że praca szczepami może wesprzeć pracę z kadrą w swoim hufcu i uczynić ją skuteczniejszą.

9 CZĘŚĆ 1 Pytanie 4 W tym pytania prawie 60 % badanych zgadza
się ze stwierdzeniem, że to właśnie szczepowi mogą zapewnić lepszy przepływ informacji z hufca do drużyn. Ok. 40% nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

10 CZĘŚĆ 2 Pytanie 1 Po lewej stronie widzimy, ile osób zgodziło się z podanym stwierdzeniem (50 %). Oznacza to, że w połowie hufców w naszej Chorągwi są sprawnie działające szczepy, jak i słabe szczepy. Druga połowa nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Jednak nie dlatego, że w ich hufcach nie ma szczepów – te osoby w swoich hufcach mają szczepy – jednak nie takie, jakie określiliśmy w tym zdaniu.

11 CZĘŚĆ 2 Pytanie 2 Pytanie to sprawiło niektórym pewne problemy – brak odpowiedzi u 3 osób. Sądzę, że pytanie mogło być zbyt zawiłe  Jednak 54% zgodziła się z tym, że nie ma rozdziału między pracą z drużynowymi w szczepach a namiestnictwami. Trochę mniej, bo 31% nie zgodziła się z tym zdaniem.

12 CZĘŚĆ 2 Pytanie 3 Po tym pytaniu wiemy, że szczepowi to raczej osoby powyżej 25 roku życia. Aż 75 % zaznaczyła, że szczepowi w ich hufcu mają więcej niż 25 lat.

13 CZĘŚĆ 2 Pytanie 4 94% badanych zaznaczyło, że w ich hufcach szczepowi mają lub zdobywają stopień podharcmistrza. Oczywiście zakładamy, że osoby, które zaznaczyły „raczej się zgadzam” mogły mieć sytuację, gdzie np. w dwóch szczepach komendanci mają phm, a w jednym nie lub inaczej. W każdym razie widać, że raczej z tym obszarem nie ma problemu w naszej Chorągwi.

14 CZĘŚĆ 2 Pytanie 5 87% ankietowanych potwierdziła stwierdzenie, że pozycja szczepów w ich hufcu jest istotna.

15 CZĘŚĆ 2 Pytanie 6 49 % badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że szczepowi pełnią funkcję bardzo długo i nie wychowują następców. Może oznaczać to, że szczepowi są to osoby starsze (po 25 roku życia) jak wiemy z poprzedniego pytania, ale nie pełnią tych funkcji zbyt długo. Widać jednak, że 38% osób zgodziło się z naszym stwierdzeniem i warto zająć się tym tematem – szczególne w kwestii wychowywania następców. To pytanie było złożone i odpowiedzi „raczej się nie zgadzam” mogły tyczyć się jednej kwestii a drugiej nie. Więc możliwe, że brak następców jest większym problemem.

16 CZĘŚĆ 2 Pytanie 7 W tym pytaniu, zdania są podzielone. 40% badanych zgadza się z tym, że szczepy to małe państwa, nie otwarte na hufiec. Jednak 57 % nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Nie ma tu całkowitej zależności, jednak 40 % to i tak sporo.

17 CZĘŚĆ 2 Pytanie 8 W tym pytaniu, widzimy, że szczepy w większości korzystają z propozycji kształceniowych hufców.

18 CZĘŚĆ 2 Pytanie 9 Całkowita zgoda! 100% badanych uważa, że ma raczej dobry lub dobry kontakt z komendantami szczepów w swoim hufcu.

19 CZĘŚĆ 2 Pytanie 10 Widać, że kadra szczepów, wg badanych, bierze taki sam udział w imprezach hufcowych, co kadra drużyn samodzielnych – to aż75 % badanych. Wystąpiły inne odpowiedzi – jak „trudno powiedzieć”.

20 CZĘŚĆ 2 Pytanie 11 50% badanych zaznaczyła, że spotkania z komendantami szczepów odbywają się raz w miesiącu. 19 %, że nie odbywają się w ogóle. 25% były to odpowiedzi inne, które znajdują się poniżej: - spotkania na odprawach całej kadry, w tym wszystkich drużynowych; - odbywają się okazyjnie, gdy jest taka potrzeba; - raczej komendy jednooosobowe - są spotkania instruktorskie; - raz na kwartał

21 CZĘŚĆ 3 Pytanie 1 75% badanych raczej lub zgadza się ze zdaniem, że potrzeba jest lepszego szkolenia szczepowych. Jedna osoba zasugerowała, że przydałyby się takie szkolenie również dla następców szczepowych.

22 CZĘŚĆ 3 W jaki sposób Chorągiew mogłaby wesprzeć szczepowych?
Pytanie 2 W jaki sposób Chorągiew mogłaby wesprzeć szczepowych? Otwartość na hufiec, szczepy często zamykają się jak wspomniane małe państwa, gdzie szczepowi są ich królami Warsztaty dla komendantów szczepów, skarbników oraz kwatermistrzów Hufiec nie potrzebuje wsparcia w tym zakresie Kurs komendantów (wiemy że teraz będzie, możliwość wymiany doświadczeń, spotkania, internetowy serwis Warsztaty, szkolenia

23 Spotkania o tym jak pracować z drużynowymi, w jaki sposób szczepowy może wspierać drużynowych
Zaproponowanie szczepowym cyklu spotkań (np.. w formie warsztatów), które odpowiadałyby na ich potrzeby (motywowanie kadry w szczepie) podział i opis funkcji i inne Wymiana doświadczeń, krótkie, częste systematyczne warsztaty tematyczne Nie wiem, wydaje mi się, że hufiec ich wspiera Kurs szczepowych, propozycje programowe do szczepów Kursy komendantów szczepów/warsztaty Kolejny kurs dla komendantów szczepów, tak, aby mogli wziąć udział w nim studenci zaoczni - wieczorami w tygodniu

24 PODSUMOWANIE Widać, że w większości hufców w Chorągwi Stołecznej działają szczepy. Relacje między komendantami hufców a komendantami szczepów są dobre. Komendanci szczepów są to przeważnie osoby powyżej 25 roku życia ze stopniem podharcmistrza. Drużynowi ze szczepów zazwyczaj korzystają z propozycji programowych hufców. Jednak komendanci hufców zauważają potrzebę wsparcia komendantów szczepów czy komend ogólnie. Widzą potrzebę odbywania się spotkań, (nie koniecznie tylko kursów) podczas których będą mogli oni wymieniać się doświadczeniami oraz podpowiedzieć jak skutecznie współpracować z drużynowymi i wychowywać następców.


Pobierz ppt "ANALIZA BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD KOMENDANTÓW HUFCÓW: WSPARCIE SZCZEPOWYCH Autor badania: pwd Katarzyna Wiśniewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google