Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolonializm w XIX-wiecznym świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolonializm w XIX-wiecznym świecie"— Zapis prezentacji:

1 Kolonializm w XIX-wiecznym świecie
The White Man’s Burden?

2 Podnieście brzemię białego człowieka
Wyślijcie kwiat swojego plemienia Nuże popędźcie synów na wygnanie By jeńców waszych spełniali marzenia. Niechaj tym ludom spłoszonym i dzikim Służą, swym jarzmem do ziemi przygięci, Tym, co pojmani dopiero, niechętni Co na wpół diabłem są, na wpół dziecięciem. Okrutne wojny o pokój wzniecajcie Głodu łakome napełnijcie usta Chorobom hasło do odwrotu dajcie. A gdy już kres tej drogi będzie bliski, Im wytyczony cel wam zajaśnieje, Patrzcie, jak szał pogański i lenistwo Do szczętu wasze niweczy nadzieje. Joseph Rudyard Kipling -1899r.

3 Słownik pojęć! kolonializm - polityka państw gospodarczo rozwiniętych, polegająca na opanowaniu i utrzymywaniu w zależności politycznej krajów słabo rozwiniętych (zwanych koloniami) kolonia – najczęściej zagraniczna posiadłość jakiegoś państwa, zamieszkiwana przez lokalną ludność, gdzie władzę sprawują przedstawiciele metropolii (państwa władającego kolonią) protektorat – a jego czele stoi lokalny władca dysponujący własną armią i administracją, ale rzeczywistą władzę polityczną sprawuje przedstawiciel metropolii (np. ambasador) zależność półkolonialna – formalnie suwerenne państwo, którego gospodarkę przejmowały państwa kolonialne. W tym typie zależności dochodzi do uzależnienia gospodarczego, które przechodzi praktycznie w polityczne

4 Cele tworzenia kolonii:
Korzyści ekonomiczne – kolonia miała być dla metropolii rynkiem zbytu, źródłem tanich surowców i niedrogiej siły roboczej Prestiż – państwo posiadające kolonie było lepiej postrzegane na arenie międzynarodowej; świadczyło to o jego mocarstwowości Względy strategiczne – w koloniach zakładano bazy wojskowe, które kontrolowały najważniejsze szlaki handlowe. Teoria o misji cywilizacyjnej białego człowieka – biały człowiek jako bardziej zaawansowany kulturowo, powinien edukować inne ludy nie patrząc na niebezpieczeństwa i przeciwności

5 Organizowanie wystaw kolonialnych
cieszyły się ogromną popularnością w latach 1877 – 1931 odbyło się ich prawie 40 organizowanie „Wiosek Murzynów” (ang. Negro Villiages) dzięki wystawom rosła wiedza mieszkańców metropolii o innych zakątkach globu

6 Im mniej inteligentny jest biały, tym bardziej jest przekonany o głupocie Afrykanina
Andre Gide

7 Darwinizm społeczny a kolonizacja
Darwinizm społeczny (socjodarwinizm) – pogląd w socjologii i myśli społecznej wedle którego życie społeczne opiera się na walce między jednostkami, rasami czy narodami w podobny sposób jak ujmuje to teoria ewolucji Darwina. Pod tą nazwą często rozumie się różnego typu poglądy w socjologii, zwłaszcza spotykane u różnych myślicieli w XIX wieku, którzy często opacznie interpretowali teorię ewolucji. Historia ukazuje mi jeden sposób i tylko jeden sposób, w jaki powstają wyższe cywilizacje, a mianowicie poprzez walkę ras oraz zdolność przeżycia ras lepiej dostosowanych pod względem fizycznym i umysłowym

8 Rola XIX-wiecznych podróżników
1888 pierwszy numer National Geographic (w Królestwie Polskim wydawano pismo „Wędrowiec”) organizowanie towarzystw, które fundowały wyprawy badawcze np. The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge

9 Wielcy podróżnicy – galeria osobowości
w młodości oficer wojsk brytyjskich działał w siłach zbrojnych Kompanii Wschodnioindyjskiej dużo podróżował, w związku z czym uczył się perskiego, afgani czy arabskiego jako pierwszy Brytyjczyk zobaczył Hadżar – święty kamień Islamu był kierownikiem ekspedycji naukowej zorganizowanej przez Brytyjskie Towarzystwo Geograficzne i ministerstwo spraw zagranicznych, której celem było odkrycie źródeł Nilu uważał, że jezioro Tanganika jest źródłem Nilu – jego towarzysz Speke odkrył jezioro nazwane „Jeziorem Wiktorii” spór między Burtonem a Spekem trwał do śmierci tego drugiego w 1864 r. Sir Richard Francis Burton ( )

10 Poradnik – jak zarządzać kolonią?
Model brytyjski: brak ingerencji w zastany system prawa zastanej ludności (chyba, że prawa miały być niezwykle brutalne np. ucinanie kończyn) wprowadzenie zmian w prawie, gdy uznano, że uniemożliwia to handel i eksplorację przeprowadzanie modernizacji w takim zakresie, jaki był niezbędny do sprawnej eksploracji i zarządzania nagradzanie najskuteczniejszych autochtonów, którzy współpracowali z Brytyjczykami szanowanie wierzeń religijnych i tradycji nowych poddanych Model francuski: zarządzanie terytoriami zamorskimi z Paryża uważanie kolonii za integralną część państwa rządy ściśle scentralizowane narzucanie francuskiego republikanizmu i prawodawstwa zwalczanie rdzennych obyczajów i systemów prawnych ścisłe ingerowanie w codzienność mieszkańców kolonii

11 Indie – perła w koronie brytyjskiej
- od początków odkrycia Indii (przełom XV/XVI w.) przez Vasco da Gamę rozpoczęły się liczne podróże do tego kraju (ogromne znaczenie towarów luksusowych – korzenie, przyprawy etc.) - Indie zachęcały do podboju, gdyż były bardzo rozdrobnione politycznie (rywalizacja między lokalnymi władcami) - do połowy XIX wieku dzięki wygranym bitwom, przekupstwom, fałszowaniu dokumentów i licznym intrygom Brytyjczycy opanowali ¾ Indii powstanie spipajów ( ) – bunt hinduskich i muzułmańskich żołnierzy służących w armii brytyjskiej. Pierwsze i ostatnie tak wielkie powstanie w koloniach brytyjskich w XIX wieku. Sipajowie chcieli powrotu do systemów kastowych i tradycji, które brytyjski rząd zaczął niwelować. KATALIZATOREM wybuchu była plotka wg której Brytyjczycy zaczęli produkować smary do karabinów z tłuszczu krowiego i wieprzowego

12 Literatura dla chętnych… Ktoś się odważy?
Bartnicki A., Konflikty kolonialne , Warszawa Bartnicki A., Zarys dziejów Afryki i Azji , historia konfliktów, Warszawa Czapiński M., Niemiecka polityka kolonialna, Warszawa Leśniewski M., Wojna burska – geneza , przebieg i uwarunkowania międzynarodowe, Warszawa Fierla D., Wojna burska , Warszawa Bartnicki A., Walka o Morze Czerwone , Warszawa 1993.


Pobierz ppt "Kolonializm w XIX-wiecznym świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google