Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Janusza Korczaka ID grupy: 98/2_MF_G1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: Rok szkolny 2010 semestr I

3 Celem naszej prezentacji jest poznanie własności materii dotyczącej gęstości. Zapoznanie z badaczami gęstości materii. Poznanie i zrozumienie wzorów. Zrozumienie praktycznych zastosowań wiedzy i gęstości materii. muzyka:

4 G ęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. ρ= m/V m-masa ; V-objętość Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny– g/cm³ (w układzie CGS).

5 Ciało w kg/m³ AluminiumAluminium (glin)glin 2720 Magnez 1740 Antymon 6685 Mangan 7400 Arsen 5776 Marmur 2670 AzbestAzbest w tek Miedź 8933 Bakelit 1340 Bor 3300 BetonMosi ądz Naftalina 1150 Bizmut 9807 Nikiel Brąz Nikielina Celuloid 1380 Nowe srebro Chrom 6920 Nylon 1140 Chromoni kielina Molibden Parafina Cyna Cyna (biała) Piasek Piasek (suchy) Cynk Platyna Drewno Plexiglas – dąbdąb Porcelana – lipalipa Ołów Cegła Beryl Molibde n Parafina Cyna Cyna (biała) Piasek Piasek (suchy) Cynk Platyna Drewno Plexiglas – dąbdąb Porcelana – lipalipa Potas 870 Duralumi nium 2800 Saletra sodowa 2260 Mikanit Ebonit Siarka Siarka jednoskoś na 1960 Elektron Elektron (stop magnezu) magnezu Siarka Siarka rombowa 2067 Fosfor biały 1830 Skóra Skóra (sucha) 860 Gips Sód 980 Glina Glina (sucha) Grafit Stal Guma Guma (wyroby) Stal nierdzew na 7860 Gutaperk a Staliwo 7840 Mika Bar 3600 Kwarc Wosk Igelit 1350 Złoto LódLód przy 0 °C Tabela nr 1

6 Gęstość cieczy w (kg/m³) w 22 °Ccieczy acetonaceton – 790 alkohol etylowyalkohol etylowy – 790 alkohol metylowyalkohol metylowy – 790 benzenbenzen – 880 benzynabenzyna – 700 eter etylowyeter etylowy – 716 krewkrew ludzka – 1050 kwas azotowykwas azotowy – 1410 kwas octowykwas octowy – 1050 kwas siarkowykwas siarkowy – 1840 kwas solnykwas solny – 1190 mlekomleko – 1030 naftanafta – 810 oliwaoliwa – 920 olej rycynowyolej rycynowy – 950 rtęćrtęć – toluentoluen – 870 wodawoda – 998 Tabela nr 2

7 Gęstości gazów w (kg/m³) w 20 °C pod ciśnieniem normalnymgazówciśnieniem normalnym acetylenacetylen – 1,16 amoniakamoniak – 0,76 argonargon – 1,780 azotazot – 1,25 butanbutan – 2,703 chlorchlor – 3,21 chlorowodórchlorowodór – 1,64 deuterdeuter – 0,188 dwutlenek azotudwutlenek azotu – 2,05 dwutlenek siarkidwutlenek siarki – 2,83 dwutlenek węgladwutlenek węgla – 1,96 etanetan – 1,32 fluorfluor – 1,69 helhel – 0,178 metanmetan – 0,71 powietrzepowietrze – 1,29 propanpropan – 2,019 siarkowodórsiarkowodór – 1,529 tlentlen – 1,43 tlenek węglatlenek węgla – 1,25 wodórwodór – 0,08989 Tabela nr 3

8

9 W badaniach zajmował się problemami kosmologicznymi w ogólnej teorii względności, stał się także twórcą tzw. meteorologii dynamicznej, w ramach której badał głównie zagadnienia turbulencji w atmosferze i powstawania oraz fizyki wichrów. Był jednym z pierwszych astrofizyków postulujących model Wielkiego Wybuchu w ewolucji Wszechświata. Rosyjski matematyk, meteorolog, fizyk i kosmolog, profesor uniwersytetu w Permie. png&filetimestamp=

10 Jest amerykańskim fizykiem. Przeprowadzał badania na teori względności Einsteina. Bardziej konkretnie zajmował się fizyką fal grawitacyjnych. Bernard jest jednym z dyrektorów i szefów astrofizyki grupy Max Planck Institute for Physics w Poczdamie, Niemcy. Schutz jest również członkiem zespołu nauki koordynacji planowania i rozwoju na przestrzeni przenoszonych przez detektor fal grawitacyjnych LISA (Laser Interferometr Space Antenna) web.jpg

11 W 1955 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął na tej uczelni pracę naukową w Instytucie Fizyki Teoretycznej. W 1959 obronił doktorat, habilitację uzyskał w Od 1971 był profesorem nadzwyczajnym, od 1977 profesorem zwyczajnym. Kierował Zakładem Fizyki Teoretycznej Wielkich Energii. W 1985 został wybrany na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciechu Jaruzelskim. Gościnnie prowadził wykłady na uczelniach włoskich, niemieckich, radzieckich, amerykańskich, francuskich, szwajcarskich i innych. Polski fizyk, poeta i filozof, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, senator I kadencji senat.jpg&filetimestamp=

12 Ze zwykłych metali największą gęstość ma platyna (21000 kg/m 3 ). Metal ten jest więc ponad 21 razy cięższy od wody. Złoto też jest bardzo ciężkie - jego gęstość to ponad kg/m 3. Słynny z ciężkości ołów jest już tylko nieco ponad 11 razy cięższy od wody i prawie dwa razy lżejszy od platyny.

13 Prawdziwym laboratorium super wysokich ciśnień i gęstości jest Kosmos. Np. łyżka materii białego karła (takiej bardzo małej ale za to gorącej gwiazdy) może ważyć nawet ponad tonę. A gęstość materii gwiazd neutronowych jest jeszcze większa - przekracza biliony razy gęstość wody. Paproszek takiej materii neutronowej o wymiarach 1mm 3 miałby masę rzędu miliarda ton - tyle co ogromne jezioro!

14 W normalnych warunkach najlżejszym gazem jest wodór - 0,09kg/m 3 - kilkanaście razy mniej niż powietrze. Ta jego własność powoduje, że jest on doskonałym materiałem do wypełniania powłok balonów. Niestety ma też i jedną wadę - jest bardzo wybuchowy. Dlatego ostatnio częściej wypełnia się powłoki balonów helem - gazem 4 razy cięższym, ale za to całkowicie niepalnym.

15 DOŚWIADCZENIE Cel: wyznaczenie gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o regularnych kształtach KONIECZNE PRZEDMIOTY: Klocki wykonane z różnych substancji, Waga, Linijka; KOLEJNE CZYNNOŚCI, POMIARY I RACHUNKI: Każdy z członków zespołu waży klocek i zapisuje jego masę w gramach, Zespół oblicza średnią arytmetyczną wyników pomiarów masy klocka w gramach, Każdy z członków zespołu mierzy długość, szerokość i wysokość klocka, Zespół oblicza średnią arytmetyczną objętości klocka w centymetrach sześciennych, Dzielimy masę klocka przez objętość, a wynik zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku i podajemy w kilogramach na metr sześcienny, W tablicach odszukujemy substancję o gęstości najbliższej wyznaczonej przez nas (szkolne pomiary są mało dokładne!) Wniosek: Wyznaczona gęstość wskazuje, że klocek jest wykonana z następujących materiałów (odpowiedzi na to pytanie zawierają się w kolejnych zadaniach ):

16 Zad.1. Określ z jakiego materiału wykonany jest sześcian. Dane: m = 139g V= (2,5 cm) 3 Szukane: ρ= =8,896 ZAMIANA JEDNOSTEK: 8,896 =8,896 =8896 =8,896 Odp.: Sześcian wykonany jest z miedzi.

17 Zad.2.Określ z jakiego materiału wykonany jest sześcian. Dane: Szukane: m= 44 g ρ= V= =2,816=2,2,816=2816 2,816 ZAMIANA JKEDNOSTEK: Odp.: Sześcian wykonany jest z glinu.

18

19 Czarna dziura jest tworem grawitacji, której podlegają zarówno cząstki o małych, jak i o dużych masach, a nawet światło.. Największe i najjaśniejsze ciała mogą być niewidoczne, ponieważ przyciąganie jasnej gwiazdy o tej samej gęstości co Ziemia i średnicy 250 razy większej od Słońca, nie pozwoliłaby żadnemu promieniowi do nas dotrzeć. Prędkość ucieczki dla Ziemi wynosi 11,2 km/s, a zależy ona rozmiarów i masy obiektu, który ciało chce opuścić. Najgęstsze twory, mające tak silną grawitację, że nic - nawet światło, nie może wydostać się spod ich wpływu.

20 Ogólna teoria względności Einsteina opisuje grawitację jako zakrzywienie czasoprzestrzeni, spowodowane obecnością skupionej materii. Niewielka krzywizna pozwala obserwować otaczający nasz świat, stosując powszechne prawo grawitacji Newtona. Na przykład niezmienny ruch planet. Bardziej masywne i gęstsze obiekty wytwarzają silniejszą siłę grawitacji. Najgęstsze twory, mające tak silną grawitację, że nic - nawet światło, nie może wydostać się spod ich wpływu, przewidziane przez teorię względności, noszą nazwę czarnych dziur. Czarne dziury powstają w wyniku kolapsu grawitacyjnego (zapadania się) gwiazd lub innych masywnych obiektów, formując tzw. osobliwość - twór o nieskończonej gęstości.

21 Termin czarna dziura powstał bardzo niedawno. Wprowadził go w 1969 roku amerykański uczony John Wheeler. Idea czarnych dziur pojawiła się ponad 200 lat wcześniej i jako pierwszy dopuścił ich istnienie w roku 1783 John Michell i prawie jednocześnie Pierre Simone de Laplace. Wykazali oni, że gwiazda o dostatecznie dużej masie i gęstości wytwarzałaby tak silne pole grawitacyjne, iż światło nie mogłoby się oddalić. Chociaż nie widzielibyśmy ich świata moglibyśmy je wykryć dzięki ich przyciąganiu grawitacyjnemu. Dla nich czarne dziury były jedynie nie świecącymi gwiazdami. Nie wiedzieli oni, że nic nie może się poruszać szybciej niż światło.

22 http ://www.mathsisgoodforyou.com/images/ people/Archimedes_3.jpg

23 Archimedes ( p.n.e.) był jednym z najwybitniejszych naukowców w dziejach. Był genialnym matematykiem, odkrywcą wielu ważnych praw i zależności geometrycznych, fizykiem, wprowadził także wiele wynalazków: wielokrążek, machiny wojenne czy przenośniki ślimakowe. Archimedes był także twórcą kulistych zwierciadeł, zegara wodnego oraz wodnych organów. Jednak najważniejszym i najbardziej znanym dziełem Archimedesa było prawo wyporu, sformułowane następująco: "Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana przeciwnie do siły ciężkości, równa co do wartości ciężarowi wypartej przez ciało cieczy". Archimedes, oprócz sformułowania prawa wyporu, potrafił je zapisać w bardzo prostej matematycznej postaci.

24 Postać matematyczna F w = m c g = r c V z g gdzie F w to siła wyporu, g to wartość przyspieszenia ziemskiego, m c i r c to masa i gęstość cieczy a V z to objętość zanurzonego ciała. Prawo Archimedesa jest często używane do wyznaczania gęstości ciał stałych. Należy zważyć ciało w powietrzu i po zanurzeniu w wodzie, a potem przekształcić wzór na prawo Archimedesa i obliczyć gęstość ciała: m 1 g - ciężar ciała w powietrzu m 2 g - ciężar ciała w wodzie F w = m 1 g - m 2 g = (m 1 - m 2 )g F w = V z r c g Þ V z r c = m 1 - m 2, V z = (m 1 - m 2 )/r c Gęstość liczymy ze wzoru: r = m 1 /V z

25 Doświadczenie: pomiar gęstości sztabek ze stali, ołowiu i aluminium za pomocą prawa Archimedesa. Przyrządy używane w doświadczeniu: - waga laboratoryjna sztabki z różnych metali drewniany stojak odważniki naczynie z wodą kawałek sznurka

26 Policzony błąd to błąd rzeczywisty. Błąd bezwzględny to różnica między wyznaczoną wartością a wartością maksymalną: Dr stal = Dr płów = Dr alu = |Dr/r| stal = |Dr/r| ołów = |Dr/r| alu =

27 StalOłówAluminium Masa w powietrzu 100 g 130 g20 g Masa w wodzie 87,5 g118,6 g11,7 g Siła wyporu0,125 N0,114 N0,083 N Objętość12,5 cm 3 11,4 cm 3 8,3 cm 3 Gęstość8 g/cm 3 11,4 g/cm 3 2,4 g/cm 3 Błąd rzeczywisty Błąd bezwzględny Wyniki doświadczenia zebraliśmy w tabeli, aby były lepiej widoczne: Tabela 4

28 Z doświadczenia: - za pomocą prawa Archimedesa można mierzyć gęstość ciał siła wyporu zależy tylko od objętości ciał gęstość ciała jest r ó wna jego masie podzielonej przez objętość i jest stała dla danego materiału, niezależnie od wielkości ciała.

29

30 Większą gęstość ma ciało, które przy tej samej objętości ma większy ciężar, Wniosek:

31 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google