Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE GRUPA 1 Nazwa szkoły GIMNAZJUM NR 1 W SZCZECINIE ID grupy: 98/91_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA Temat projektowy: OPIS STATYSTYCZNY NASZYCH KLAS Semestr/rok szkolny: II semestr /2010/2011

3 DANE INFORMACYJNE GRUPA 2 Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej ID grupy: 98_52_mf_g2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: OPIS STATYSTYCZNY NASZYCH KLAS Semestr/rok szkolny: II / 2010-2011

4 OPIS STATYSTYCZNY NASZYCH KLAS…

5 SPIS TREŚCI… 1. Cel 2. Wstęp teoretyczny 3. Metody badań 4. Wyniki ankiet i wnioski 5. Wykonawcy

6 CEL - zbieranie, porządkowanie i interpretowanie danych statystycznych, - obliczenia procentowe, - korzystanie z arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania symulacji - korzystanie z arkusza kalkulacyjnego przy określaniu średniej arytmetycznej, mediany i dominanty, - korzystanie z arkusza kalkulacyjnego przy prezentowaniu danych w tabelach i na wykresach

7 CEL PORÓWNANIE WYNIKÓW (podobieństwa i różnice) uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród drugoklasistów z naszych szkół (Szczecin i Drążna)

8 WSTĘP TEORETYCZNY Mediana – liczba stojąca w środku szeregu. W przypadku, gdy liczb jest parzysta ilość liczymy średnią arytmetyczną dwóch liczb ze środka szeregu. Modalna/Dominanta – wartość najczęściej występująca Średnia arytmetyczna – suma wszystkich liczb podzielona przez ich ilość

9 WSTĘP TEORETYCZNY statystyka zajmuje się badaniem procesu zbierania oraz interpretacji danych liczbowych lub jakościowych. przedmiotem statystyki są metody badania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. cechy mierzalne - cechy statystyczne, których wartości są liczbami wyznaczonymi w naturalny sposób przy pomocy pomiaru lub policzenia (np. zarobki) cechy niemierzalne (tj. jakościowe) - cechy statystyczne, których naturalne wartości nie są liczbami, mogą być jednak przedstawione przy pomocy liczb (zakodowane) np. kolor oczu

10 WSTĘP TEORETYCZNY Aby lepiej poznać i przećwiczyć analizowanie danych ze statystyki i z prawdopodobieństwa wykonaliśmy w arkuszu kalkulacyjnym dwie symulacje - symulację rzutu monetą i symulację rzutu kostką. Do pokazania tych symulacji wykorzystywaliśmy tablice interaktywną.

11 WSTĘP TEORETYCZNY Symulacja rzutów monetą (dla 5000 rzutów) i przykładowe wyniki uzyskane z symulacji.

12 WSTĘP TEORETYCZNY Symulacja rzutów kostką do gry (dla 50000 rzutów) i przykładowe wyniki uzyskane z symulacji.

13 METODY BADAŃ Po poznaniu różnych metod badawczych stosowanych w statystyce postanowiliśmy przeprowadzić wśród uczniów klas II naszych szkół ankietę. Pozwoliło to nam na porównania danych dotyczących poniższych zagadnień: 1. Rozmiar buta 2. Noszenie okularów/aparatu ortodontycznego 3. Gatunek słuchanej muzyki 4. Wysokość miesięcznego kieszonkowego 5. Urodziny (miesiąc) 6. Przeglądanie wybranych stron www 7. Kolor oczu 8. Chodzenie spać (godzina) 9. Posiadanie profilu na portalu społecznościowym

14 METODY BADAŃ Ponieważ odpowiedzi uzyskiwane były od grup o różnej liczebności, to aby móc porównać wyniki ankiet musieliśmy zamienić wszystkie dane na postać procentową. Do przeliczania i analizowania danych z ankiet użyliśmy arkusza kalkulacyjnego. Także wykresy zostały przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym.

15 WYNIKI ANKIET I ICH INTERPRETACJA WYNIKI ANKIET

16 1.JAKI NOSISZ ROZMIAR BUTA?

17 licznośćrozmiar buta 436 1637 1938 1139 940 641 2142 1043 844 245 646 mediana40 średnia40 dominanta42 Najczęściej uczniowie naszych szkół określali, że noszą rozmiar buta 42, a średni rozmiar buta wynosi 40. Uczniowie w Drążnej najczęściej mają rozmiar buta 38 – pewnie dlatego, że najwięcej w tej grupie jest dziewczyn. W Szczecinie ankietowani uczniowie najczęściej mają rozmiar buta 42.

18 2.CZY NOSISZ OKULARY LUB APARAT ORTODONTYCZNY? dominantanie Najczęściej uczniowie z naszych szkół nie noszą okularów czy aparatów ortodontycznych. Tych, którzy odpowiadali tak jest ponad 3 razy mniej w Drążnej niż w Szczecinie.

19 3.JAKIEJ MUZYKI SŁUCHASZ?

20 Uczniowie w Szczecinie najczęściej słuchają rocka, a w Drążnej – popu. Dwa razy częściej słuchają też reggae. Za to w Drążnej słuchają jazzu – w Szczecinie – nie. W obu ankietowanych grupach dużo osób słucha też innych niż wymienione wcześniej gatunków muzyki. Biorąc wspólne wyniki obu grup można stwierdzić, że: - co trzeci badany uczeń słucha rocka, - co trzeci badany uczeń słucha popu, - co czwarty badany uczeń słucha innej muzyki

21 4.ILE DOSTAJESZ MIESIĘCZNIE KIESZONKOWEGO?

22 W Drążnej najczęściej uczniowie dostają od 30 do 50zł kieszonkowego na miesiąc. W Szczecinie jest to najczęściej kwota od 50 do 100zł miesięcznie. Dwa razy częściej w Szczecinie niż w Drążnej uczniowie dostają ponad 100zł kieszonkowego. Dla obu grup łącznie wartość kieszonkowego najczęściej mieści się w granicach 30zł – 50zł na miesiąc.

23 5.KIEDY SIĘ URODZIŁEŚ?

24 Najwięcej uczniów w obu szkołach urodziło się w czerwcu i lipcu, chociaż w maju i sierpniu urodziło się najwięcej uczniów z Drążnej, a w lipcu ze Szczecina. Dużo uczniów ze szczecina urodziło się także w czerwcu, listopadzie i grudniu. Najmniej uczniów ze Szczecina rodziło się w styczniu lub we wrześniu, a w Drążnej żaden uczeń nie urodził się w listopadzie. Od maja do sierpnia urodziło się 44% uczniów z obu grup.

25 6. Z KTÓRYCH PORTALI KORZYSTASZ?

26 Najwięcej uczniów z obu grup przegląda stronę demotywatory.pl (34% i 39%, co daje łącznie wynik dla obu grup na poziomie 37%). W Szczecinie dużą popularnością cieszy się także strona komixxy.pl (28%). mistrzowie.org to strona odwiedzana dwa razy częściej przez uczniów ze Szczecina, niż z Drążnej. 39% procent badanych uczniów z Drążnej nie przegląda żadnej z wymienianych w ankiecie stron.

27 7.JAKI MASZ KOLOR OCZU?

28 Uczniowie w obu badanych grupach mają najczęściej oczy koloru niebieskiego (46%), a co trzeci uczeń ma oczy brązowe/piwne. Ponad dwa razy częściej w Drążnej niż w Szczecinie zdarzają się oczy zielonego koloru. 15% uczniów ze Szczecina twierdzi, że ma oczy różnokolorowe – w Drążnej nikt nie wybrał takiej odpowiedzi.

29 8.O KTÓREJ GODZINIE CHODZISZ SPAĆ?

30 Uczniowie klas II naszych szkół stwierdzili, że najczęściej chodzą spać między godziną 23, a północą. W Drążnej często uczniowie idą także spać godzinę wcześniej (36%), a w Szczecinie po północy (35%). Przed godziną 22 kładzie się spać tylko 13% badanych uczniów obu szkół, choć dla Drążnej to jest 26% badanych uczniów, a dla Szczecina - zaledwie 2%. Aż 77% szczecińskich uczniów kładzie się po 23:00.

31 9.CZY MASZ KONTO NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM?

32 Spośród przedstawionych w ankiecie portali zdecydowanie najczęściej uczniowie wybierają Naszą Klasę (57% wszystkich uczniów). Przy czym częściej uczniowie z Drążnej niż ze Szczecina mają tam swoje konta (odpowiednio 65% i 52%). Za to Facebook jest częściej wybierany w Szczecinie niż w Drążnej (42% i 25%). Na wymienionych portalach nie ma swoich kont prawie dwa razy więcej uczniów z Drążnej (11%) niż ze Szczecina (6%).

33 WNIOSKI Choć w wielu kwestiach pojawiają się różnice, to jednak możemy stwierdzić, że młodzież z II klas obu szkół jest bardzo podobna. Przeciętny (statystyczny) uczeń nie nosi okularów, ma niebieskie oczy, urodził się w czerwcu lub lipcu, dostaje 30-50zł kieszonkowego, chodzi spać po 23:00, słucha popu lub rocka, lubi przeglądać demotywatory.pl i ma konto na Naszej Klasie.

34 WYKONAWCY GRUPA 1 – 98_91_MF_G2

35 WYKONAWCY GRUPA 2 – 98_52_MF_G2

36 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google