Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat projektowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat projektowy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat projektowy:
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wielkopolskim Gimnazjum Nr 22 w Szczecinie ID grupy: 98/35_P_G1 Renata Dahmani 98/1_P_G Małgorzata Nadolska - Zduńska Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: piąty/2011/2012

3 BEZROBOCIE Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów

4 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób niepracujących do liczby osób czynnych zawodowo

5 POZIOM BEZROBOCIA W WOJWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Źródło: opracowanie własne na podstawie

6 POZIOM BEZROBOCIA W WOJWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

7 Bezrobocie w Polsce według województw – styczeń 2012
Pod względem podziału na województwa, województwo zachodniopomorskie (18,5 proc.) znajduje się w grupie województw, w których utrzymuje się najwyższa stopa bezrobocia razem z warmińsko-mazurskim (21,1 proc.), kujawsko-pomorskim (17,7 proc.), lubuskim (16,5 proc), podkarpackim (16,3 proc.) oraz świętokrzyskim (16,0 proc.). Województwo wielkopolskie (9,8 proc.) razem z mazowieckim (10,4 proc.), śląskim (10,8 proc.) i małopolskim (11,2 proc.) charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia.

8 DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA
Według art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”

9 Powody, dla których warto założyć własną firmę
-pragnienie bycia samodzielnym i niezależnym -przezwyciężenie trudności w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy -oryginalny pomysł na własną działalność -specjalizacja w określonej dziedzinie -wysokie zarobki -realizacja zawodowa -kontrola nad własnym czasem pracy

10 Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej
-sam jesteś sobie szefem -możesz realizować własne pomysły -dochody w dużej mierze zależą od Twojego zaangażowania -masz szansę na nawiązanie interesujących kontaktów -ty decydujesz, jak zagospodarujesz wypracowany przez Twoją firmę zysk

11 Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
-duże ryzyko (bankructwa, utraty głównych klientów, rynków zbytu itp.) -odpowiedzialność prawna i finansowa za siebie i swoich pracowników -konieczność pracy po godzinach i w czasie dni wolnych od pracy -konieczność radzenia sobie z nadmiarem biurokracji i prowadzeniem dużej ilości dokumentacji -nieregularne dochody, jak również na ich brak w różnych okresach działalności firmy.

12 6 KROKÓW DO ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ETAP 1 Udaj się do urzędu miasta Zarejestruj własną firmę w ewidencji działalności gospodarczej – wniosek o rejestrację musisz złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Po zarejestrowaniu otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętaj: przedmiot działalności firmy musisz określić we wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, którą znajdziesz na naszej stronie internetowej lub otrzymasz do wglądu w urzędzie. W urzędzie będzie Ci potrzebny dowód osobisty. Czas: niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych do 7 dni Opłat nie pobiera się

13 Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp. Ul. Wojska Polskiego 17

14 6 KROKÓW DO ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GO SPODARCZEJ
ETAP 2 Udaj się do urzędu statystycznego Kolejny etap to uzyskanie numeru statystycznego REGON, czyli wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek o nadanie REGON na druku RG-1 składasz w urzędzie statystycznym, możesz go złożyć również za pośrednictwem w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Pamiętaj: jeżeli sam składasz wniosek w urzędzie statystycznym, weź ze sobą dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Na złożenie wniosku masz 14 dni od uzyskania zaświadczenia o wpisie. Czas: do 7 dni Koszt: bez opłat

15 Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. J. Matejki 22
Urząd Statystyczny w Poznaniu ODDZIAŁ W PILE al. Niepodległości 37

16 6 kroków do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej
ETAP 3 Pieczątka i szyld W końca zaś należy pomyśleć też o firmowej pieczątce, która będzie przydatna do potwierdzania przelewów bankowych i zawartych umów. Na pieczątce tej powinna się znaleźć pełna nazwa firmy, jej adres, numery NIP i REGON. Należy też pamiętać o określeniu siedziby lub miejsca działalności gospodarczej szyldem lub innym trwałym oznaczeniem identyfikującym osobę i rodzaj prowadzonej działalności. Czas: do 3 dni Koszt: 30 – 70 zł

17 6 KROKÓW DO ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ETAP 4 Załóż konto bankowe Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy. Rachunek ten będzie Ci niezbędny dla rozliczeń z kontrahentami, urzędem skarbowym czy z ZUS. Pamiętaj: wybierz bank, który oferuje Tobie najkorzystniejsze warunki prowadzenia rachunku. Do wybranego banku weź ze sobą: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie REGON. Czas: 1 dzień Koszt: zależy od banku, który wybrałeś

18 Na przykład: Bank PKO BP Szczecin, Aleja Niepodległości 40 Lukas Bank Szczecin , Matejki 22 Bank PKO BP, Wojska Polskiego 99 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Oddział w Krzyżu, ul. Poznańska 1 Bank Pekao SA, ul. Mickiewicza 8

19 6 KROKÓW DO ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ETAP 5 Udaj się do Urzędu Skarbowego. Na formularzu NIP-1 dokonaj zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (jeżeli już ci został nadany). Możesz to zrobić również wcześniej, tj. w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Musisz również wybrać formę opodatkowania swojego dochodu. O tym jednak czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jesteś pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić.

20 Pierwszy Urząd Skarbowy ul. Michała Drzymały nr 5 70-217 Szczecin
ul. Pocztowa 4 Czarnków

21 6 KROKÓW DO ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ETAP 6 Udaj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadząc działalność gospodarczą, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom. Są to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Dodatkowo przedsiębiorca obowiązkowo musi uiszczać składki na fundusz pracy, a dobrowolnie może płacić też składki na ubezpieczenie chorobowe. Rozpoczynając, więc działalność gospodarczą masz obowiązek powiadomienia ZUS o rozpoczęciu tej działalności (w ciągu 7 dni) poprzez złożenie zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, jak też zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Pamiętaj: idąc do ZUS-u weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON. Koszt: bez opłat

22 ZUS Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22
ZUS Oddział w Pile ul. Drygasa 7 Piła

23 Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

24 Bezrobotny ubiegający o przyznanie mu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien wskazać jakie podjął dotychczas działania związane z zamierzoną działalnością, w szczególności informacje o: pozyskaniu lokalu, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, odbytych szkoleniach, rozpoznaniu rynku odbiorców i konkurencji planowanych usług, produkcji i handlu.

25 Moja firma – moja praca Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

26 Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą i należą do jednej z dwóch grup wiekowych: Osoby w wieku lata Osoby w wieku lata

27 Trzy kroki do własnej firmy
1. Założenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowanie się do udziału w projekcie. 2. Ukończenie szkolenia, które ma ułatwić uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z uruchamianą działalnością gospodarczą.

28 PODSUMOWANIE Założenie własnej działalności pomaga w walce z bezrobociem. Dotyczy to nie tylko nas samych, ale również naszej rodziny, ponieważ większość małych firm to firmy zatrudniające członków rodziny, rodziców, dzieci, rodzeństwo. Własna działalność gospodarcza to często jedyna możliwość do spełnienia swoich marzeń zawodowych. Nie należy jednak zapominać o ryzyku jakie się z tym wiąże i zanim podejmie się taką decyzję należałoby dokonać analizy argumentów za i przeciw takiej formie. Dopiero wtedy podejmijmy trud i ryzyko.

29 Źródła: www. informacje.strefa.pl/abc/6krokow Materiały informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

30


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat projektowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google