Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:
Gimnazjum Dwujęzyczne w Śremie ID grupy 98/16 Opiekun: Piotr Mulkowski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: WYBORY DO SAMORZĄDU Semestr/rok szkolny: V 2011/2012

3 Czym jest samorząd? Samorząd Uczniowski jest społeczną organizacją szkolną, zrzeszającą oraz reprezentującą ogół uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Śremie. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Dwujęzycznego w ZSO w Śremie, zwany dalej Samorządem Uczniowskim lub samorządem, działa i pracuje w oparciu o artykuł 55 Ustawy z dnia r. o systemie oświaty oraz statut ZSO w Śremie.

4 Prawa i obowiązki SU Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Prawa Samorządu Uczniowskiego Prawa Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

5 Kompetencje ZSU Reprezentowanie Samorządu, a w innych przypadkach szkoły Powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących Prowadzenie dokumentacji pracy i finansów Samorządu Współdziałanie z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie spraw organizacyjnych i wychowawczych Informowanie uczniów i dyrektora o planowanych działaniach Rozpatrywanie złożonej dymisji przewodniczącego SU Sprawdzanie zgodności działań i uchwał SU ze statutem przez rzecznika Reprezentowanie SU we współpracy z Samorządem LO w Śremie przez rzecznika

6 Prawa ZSU Prawo do zapoznawania się z programem nauczania.
Prawo do podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców w uzasadnionych przypadkach. Prawo do organizowania imprez kulturalno- rozrywkowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Prawo do zwoływania o przeprowadzania zebrań przynajmniej 2 razy w miesiącu. Prawo do podejmowania uchwał. Prawo do wydawania gazetki szkolnej. Prawo do współpracy z kołami zainteresowań uczniów i Samorządami Szkolnymi innych gimnazjów. Tworzenie harmonogramu wyborów do Samorządu.

7 Prawa i obowiązki opiekuna
Może brać udział we wszystkich posiedzeniach wszystkich organów SU z głosem doradczym. W uzasadnionym przypadku może wykluczyć uczestnika zebrania SU. Ma prawo do wglądu do dokumentów SU, zwłaszcza finansowych. Wspomaga uczniów w redagowaniu gazetki szkolnej. Udziela technicznej pomocy w realizacji zadań samorządu.

8 Komisja wyborcza Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów Koordynacja kampanii wyborczej Przygotowanie wyborów Przeprowadzenie wyborów Sporządzenie protokołu Ogłoszenie wyników wyborów

9 Debata Dnia 8 listopada o godzinie 12:40 odbyła się debata kandydatów do Samorządu Uczniow-skiego Gimnazjum, która składała się z: pytania do kandydatów pytania wzajemne kandydatów Całość była przerywana utworami muzycznymi. Debatę prowadziły przewodniczące III oraz I gimnazjum.

10 Wybory Przeprowadzone wybory: Głosowanie odbyło się w budynku szkoły.
Głosowanie trwało jeden dzień nauki. Komisja Wyborcza sporządziła listę klas uprawnionych do głosowania. Na podstawie tej listy wydano karty do głosowania. Odebranie kart potwierdził przewodniczący samorządu klasowego podpisem na liście. Wyboru był dokonywany się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaku ‘x’. Głos był nieważny, jeżeli karta do głosowania była zniszczona, nieczytelna lub głos był oddany na więcej niż jednego kandydata.

11 Członkowie Komisji Wyborczej
Przewodnicząca: Lidia Adamczak Zastępca: Joanna Drwęska Pozostali członkowie: Mikołaj Majsner Kamil Broniarz Marta Piechowiak Wiktoria Pruszak

12 Lista kandydatów Izabela Bugajska kl. III Patryk Guliński kl. III
Bartosz Kończewski kl. II Dobrochna Łowicka kl. II Kornelia Mulkowska kl. II Arkadiusz Włodarczak kl. I Michalina Wojtysiak kl. III Justyna Wójkiewicz kl. III

13 Wzór karty do głosowania

14 Zdjęcia z wyborów

15

16

17 Protokół sporządzony po podliczeniu głosów
Nazwa szkoły: Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie Adres szkoły: ul. Poznańska – 100 Śrem Imię i nazwisko koordynatora: p. Piotr Mulkowski Osób uprawnionych do głosowania: 91 Głosów oddanych: 85 w tym: - głosów ważnych: 81 - głosów nieważnych: 4 Głosów ważnych oddanych na: Lp. Imię i nazwisko kandydata Klasa Liczba oddanych głosów 1 Izabela Bugajska III 3 2 Patryk Guliński Bartosz Kończewski II 13 4 Dobrochna Łowicka 22 5 Kornelia Mulkowska 16 6 Arkadiusz Włodarczak I 7 Michalina Wojtysiak 8 Justyna Wójkiewicz 15

18 Lista wszystkich członków SU:
Arkadiusz Włodarczak Julia Majsner Dobrochna Łowicka Kornelia Mulkowska Bartosz Kończewski Katarzyna Godlewska Justyna Wójkiewicz Monika Szukowska

19 Pierwsze zebranie Samorządu Gimnazjalnego
W piątek 18 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Dwujęzycznego w Śremie. W zebraniu wzięli udział: nowo wybrani członkowie przewodniczący klas (weszli do SU automatycznie) komisja wyborcza grupa projektowa przygotowująca prezentację. Na zebraniu ustalono pierwsze działania nowego SU - w tym m.in. propozycje dotyczące ewentualnych opiekunów.

20 Drugie zebranie Samorządu Gimnazjalnego
6 XII w auli szkolnej miało miejsce spotkanie klasa gimnazjalnych i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Dwujęzycznego. Na spotkaniu przedstawiono opiekunów SU - p. Annę Springer oraz p. Annę Lehmann. przeprowadzona została również ankieta dotycząca oczekiwań gimnazjalistów związanym z pracą SU.

21

22

23 Postanowienia końcowe
Wszelkie decyzje wydane przez Samorząd są aktualne od momentu zatwierdzenia ich przez Przewodniczącego Zarządu SU do chwili zrealizowania lub jej unieważnienia, bądź też pozostają w mocy na czas nieokreślony. Autorki: Katarzyna Orzechowska Izabela Orzechowska Natasza Młynarz

24 Bibliografia http://www.sejm.gov.pl/prawo/nowaord/kon11.htm


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google