Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorstwo: grupa 2 Stargard Szczeciński I Liceum Ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorstwo: grupa 2 Stargard Szczeciński I Liceum Ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 Autorstwo: grupa 2 Stargard Szczeciński I Liceum Ogólnokształcące
Zjawiska optyczne Autorstwo: grupa 2 Stargard Szczeciński I Liceum Ogólnokształcące

2 Zjawisko optyczne Zjawiskiem optycznym nazywamy każde zjawisko dotyczące oddziaływania światła z materią

3 Podstawowe zjawiska optyczne
Odbicie Załamanie (refrakcja) Ugięcie (dyfrakcja) Dwójłomność Iryzacja Tęcza

4 Odbicie Odbicie — zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte

5 Odbicie wazy w lustrze

6 Prawo odbicia Prawo odbicia
Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość. Odbicie fali

7 Załamanie (refrakcja)
Załamanie - Załamanie w fizyce to zmiana kierunku rozchodzenia się fali, związana ze zmianą jej prędkości, gdy przechodzi do innego ośrodka. Inna prędkość powoduje zmianę długości fali, a częstotliwość pozostaje stała.

8 Prawo załamania Gdzie: vi prędkość fali w ośrodku i,
n1- współczynnik załamania światła ośrodka A, n2- współczynnik załamania światła ośrodka B.

9 Dyfrakcja Dyfrakcja (ugięcie fali) to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód. Dyfrakcja używana jest do badania fal oraz obiektów o niewielkich rozmiarach. Jeżeli wiązka fal przechodzi przez szczelinę lub omija obiekt, to zachodzi zjawisko ugięcia.

10 Dyfrakcja Zgodnie z zasadą Huygensa fala rozchodzi się w ten sposób, że każdy punkt fali staje się nowym źródłem fali kulistej. Jeden z najprostszych przykładów zjawiska dyfrakcji zachodzi, gdy równoległa wiązka światła (np. z lasera) przechodzi przez wąską pojedynczą szczelinę zwaną szczeliną dyfrakcyjną.

11 Dwójłomność Dwójłomność – zdolność ośrodków optycznych do podwójnego załamywania światła (rozdwojenia promienia świetlnego). Substancje, dla których zjawisko zachodzi nazywamy substancjami dwójłomnymi.

12 Dwójłomność Miarą dwójłomności jest różnica między współczynnikiem załamania promienia nadzwyczajnego ne, a współczynnikiem załamania promienia zwyczajnego no.

13 Iryzacja Iryzacja – to zjawisko optyczne polegające na powstawaniu tęczowych barw w wyniku interferencji światła białego odbitego od przezroczystych lub półprzezroczystych ciał składających się z wielu warstw substancji o różnych własnościach optycznych

14 Iryzacja Występuje m.in. na powierzchni minerałów, plamach cieczy (np. benzyny), masy perłowej, bańkach mydlanych a czasem w atmosferze – na chmurach. Bywa też wywoływane sztucznie i wykorzystywane przy produkcji ozdobnych iryzowanych wyrobów szklanych i ceramicznych.

15 Tęcza na Alasce

16 Tęcza Tęcza – zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego gdy Słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła załamującego się i odbijającego się wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie zbliżonym do kulistego.

17 Dziękujemy za uwagę.

18 Grupa wykonawcza Agata Jaroszek Monika Hoffmann Magdalena Rybak
Milena Mess Joanna Szwaczkowska Dorota Wieczorek Karol Malec Błażej Ciesiński Marcin Tracz Mateusz Wróblewski


Pobierz ppt "Autorstwo: grupa 2 Stargard Szczeciński I Liceum Ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google