Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prasa Co to jest prasa? Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prasa Co to jest prasa? Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego""— Zapis prezentacji:

1 Prasa Co to jest prasa? Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

2 Prapoczątki prasy Acta Diurna ok r p.n.e. ustanowione przez Julisza Cezara, naklejane w miejscach publicznych, zawierały ważne komunikaty, zarządzenia władz, opis uroczystości, etc. ok. IV wieku w Chinach komunikaty zawierające treści z życia dworu, dekrety carskie, nominacje urzędników, np. od VII wieku do 1911 (upadek cesarstwa) ukazywał się w formie drukowanej biuletyn Dibao (Gazeta Dworu) Początki w erze nowożytnej gazety ulotne – jedną z pierwszych, włoski przekład listu K. Kolumba o odkryciu Ameryki pierwsze gazety miały charakter relacji, sprawozdań, nazywane były nowinami, wyglądem przypominały listy – 1550 pierwsze w języku polskim Nowiny z Konstantynopola

3 Początki prasy w Polsce:
Merkuriusz pospolity, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykającego dla informacji pospolitej, czasopismo powołane dla celów politycznych dworu królewskiego Monitor-ukazywał się w latach się w latach ; Czasopismo społeczno-polityczne, redagowane przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca. Krytykowano w nim kulturę sarmacką i głoszono zmianę obyczajów w duchu nowej epoki Zabawy Przyjemne i Pożyteczne-wydawane w latach Czasopismo literackie o ambicjach artystycznych. Drukowano w nim m.in. Utwory gości obiadów czwartkowych.

4 Rozwój polskiej prasy:
W połowie XIX wieku ukształtował się nowy, bliższy dzisiejszemu charakter prasy pod wpływem społecznych ruchów rewolucyjnych w Europie, których początkiem była Wiosna Ludów w 1848 r. Rozwojowi prasy sprzyjały też postęp nauki i techniki: wynalezienie telegrafu podniosło aktualność informacji w prasie, a wynalazek kolei żelaznej znacznie przyspieszył rozpowszechnianie gazet i czasopism.  Prasa Polska w tym okresie rozwinęła się nad wyraz bujnie mimo szykan ze strony zaborców, którzy cenzurowali każde wydrukowane po polsku słowo. Podobnie jak w całej Europie, wzrosła ilość gazet i czasopism, z których wiele głosiło program rewolucyjnych przemian społecznych oraz walki o niepodległość. Kiedy nasilały się represje zaborczej cenzury, prasa postępowa drukowana była tajnie, w małych formatach i na cienkim papierze (żeby łatwiej można ją było przekazywać z rąk do rąk) i stąd nazwano ją "bibułą". W tym samym okresie nastąpił w prasie polskiej wyraźny rozdział na pisma informacyjne (gazety) i czasopiśmiennictwo specjalne: naukowe (np. od 1882 do dziś wychodzący "Wszechświat"), kobiece (np. założony w 1865 "Bluszcz"), dziecięce (np. powstały w 1861 "Przyjaciel Dzieci"), techniczne (np. od 1866 do dziś ukazujący się "Przegląd Techniczny"), literackie (np. "Biblioteka Warszawska" od 1841) i inne. Wynalezienie fotografii w r i uproszczenie sposobu reprodukcji rycin w drukarstwie umożliwiło ilustrowanie wielu czasopism. Powstawały nawet takie pisma, w których ilustracje odgrywały rolę nie mniejszą niż tekst, np. "Kłosy" lub "Tygodnik Ilustrowany´- były to pierwsze polskie magazyny, czyli czasopisma podobne w formie do dzisiejszych, choć oczywiście jeszcze nie kolorowe. 

5 Prasa współcześnie: Czasy współczesne charakteryzują się dużą różnorodnością prasy. Pisma redaguje się z myślą o wielu grupach odbiorców: kobietach, mężczyznach, dzieciach itp. Większość ukazujących się tytułów nastawionych jest na zysk, dlatego poziom periodyków jest bardzo zróżnicowany. Obok pism przekazujących istotne i rzetelne informacje istnieją wielkonakładowe wydawnictwa zdobywające mało wymagającego czytelnika kolorowymi fotografiami osób publicznych oraz sensacyjnymi treściami. Takie tytuły zalicza się do bulwarowej albo inaczej brukowej. Warto więc z pośród dostępnych periodyków wybierać takie, które pomagają pogłębiać naszą wiedzę i wzbogacić osobowość.

6 Typy prasy: Prasę ogólnie możemy podzielić na kilka typów. Po pierwsze możemy je podzielić ze względu na okres pojawiania się. Tutaj wyróżniamy dzienniki (prasa codzienna), tygodniki (co tydzień), dwutygodniki (co dwa tygodnie), miesięczniki (co miesiąc), dwumiesięczniki (co dwa miesiące), kwartalniki oraz roczniki. Ponadto możemy podzielić prasę ze względu na tematykę, której dotyczy. Możemy wybierać z pomiędzy czasopism o bardzo różnej tematyce. Przykładowo dla fanów polityki, wydawane są tygodniki czy miesięczniki polityczne. Dla kobiet interesujących się modą i urodą wydawane są czasopisma typowo kobiece(avanti,flesz). Dla ludzi zainteresowanych sztuką, kulturą także powstaje odrębna kategoria czasopism – artystyczne. Inne rodzaje prasy to prasa motoryzacyjna, naukowa, związana z kinem itd. Ponadto w dziennikach często dołączane są dodatki, np. motoryzacyjny w środę, w sobotę kulturalny, w poniedziałek dodatek dla kobiet itd. Prasę możemy także podzielić ze względu na potencjalnych odbiorców. Na rynku możemy wyróżnić prasę dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Możemy też wyróżnić prasę typowo kobiecą oraz prasę dla mężczyzn. Możemy także wyróżnić prasę religijną, katolicką, którą można szczególnie dostać w kościołach. Prasa może także mieć swoją elektroniczną wersję. Wiele czasopism, szczególnie tych popularnych ma swój internetowy odpowiednik. W czasach gdy Internet stał się najpopularniejszą formą mediów, prasa musi z nim współpracować by była także dostępna dla osób, które wybrały Internet. Jednakże gama prasy jest tak szeroka, że każdy idąc do kiosku znajdzie coś dla siebie.


Pobierz ppt "Prasa Co to jest prasa? Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego""

Podobne prezentacje


Reklamy Google