Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agresja warsztaty Agnieszka Stroynowska, Małgorzata Makowska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agresja warsztaty Agnieszka Stroynowska, Małgorzata Makowska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Agresja warsztaty Agnieszka Stroynowska, Małgorzata Makowska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie 2011 r.

2 AGRESJA [łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’], psychol. działanie (fiz
AGRESJA [łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’], psychol. działanie (fiz., słowne, symbol.) zmierzające do spowodowania szkody, wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skierowane na inną osobę, przedmiot lub siebie samego (samoagresja); także zamiar takiego działania lub względnie trwała tendencja do takich działań. (Encyklopedia PWN) 2011 r.

3 Teoria agresji wyuczonej Człowiek uczy się zachowań agresywnych, nabywa je pod wpływem oddziaływań środowiska. Oddziaływania środowiska mogą nauczyć dziecko współpracy z innymi, przyjaźni, bądź też właśnie agresji. W. Wosińska „Psychologia życia społecznego”, 2004 N. Sillamy „Słownik psychologii”, 1989 2011 r.

4 TRZY MECHANIZMY UCZENIA SIĘ ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
Warunkowanie klasyczne Ktoś mnie przezywa lub obraża - reaguję atakiem. Widzę pająka - zabijam go. Ktoś mnie fizycznie atakuje - odpowiadam fizycznym atakiem. Automat połknął moją monetę - kopię go z rozbiegu prosto w szybę. Warunkowanie instrumentalne Kradzież pieniędzy prowadzi do zysku. Pobicie dziecka w szkole sprawia, że dzieci zaczynają się mnie bać i "awansuję" w hierarchii szkolnej, inni mi ustępują. Przeszkadzanie nauczycielowi na lekcji prowadzi do tego, że moi koledzy się śmieją. Ktoś chce mi zapłacić za to, że kogoś innego pobiję. Naśladownictwo Dziecko uczy się agresji oglądając ją – w domu, w szkole, w telewizji. 2011 r.

5 Kontrole doraźne przeprowadzone w wyniku zgłoszonych przypadków agresji uczeń-uczeń w roku szkolnym 2010/2011 według powiatów 2011 r.

6 Kontrole doraźne przeprowadzone w wyniku zgłoszonych przypadków agresji uczeń-uczeń w roku szkolnym 2010/2011 według typów szkół 2011 r.

7 Zgłaszane problemy w szkołach podstawowych
agresja fizyczna: bójki, kopanie, opluwanie, pchnięcie ostrym narzędziem, niszczenie mienia szkoły, agresja werbalna: zastraszanie, przezywanie, nękanie, wyśmiewanie, niedostosowywanie się do norm przyjętych w szkole, niewykonywanie poleceń nauczycieli 2011 r.

8 Zgłaszane problemy w gimnazjach
agresja fizyczna: pobicia, stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu własnemu i innych uczniów, przemoc okazywana uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej, agresja werbalna: rozpowszechnianie obraźliwych informacji na portalu internetowym, odnoszenie się w sposób nieakceptowany społecznie do kolegów i koleżanek oraz do nauczycieli, niedostosowywanie się do norm przyjętych w szkole, 2011 r.

9 Zgłaszane problemy w szkołach ponadgimnazjalnych
agresja fizyczna: brak, agresja werbalna: długotrwałe nękanie, szykanowanie, wykorzystywanie internetu do ośmieszania kolegów i koleżanek. 2011 r.

10 w pozostałych 2 przypadkach wydano zalecenia, które dotyczyły:
Umiejętności rozwiązywania sytuacji wychowawczych przez dyrektorów szkół podstawowych w 5 na 7 przypadków dyrektorzy w sposób prawidłowy rozwiązali problemy wychowawcze występujące w szkole; w pozostałych 2 przypadkach wydano zalecenia, które dotyczyły: pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, nauczycielom i rodzicom, przestrzegania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2011 r.

11 Umiejętności rozwiązywania sytuacji wychowawczych przez dyrektorów gimnazjów
w 3 na 7 przypadków dyrektorzy w sposób prawidłowy rozwiązali problemy wychowawcze występujące w szkole; w pozostałych 4 przypadkach wydano zalecenia, które dotyczyły: powiadamiania organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wypadkach ciężkich występujących na terenie szkoły, przeprowadzania postępowania powypadkowego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosowania sytemu kar zgodnego ze statutem szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na terenie szkoły ogólnodostępnej, integrowania uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. 2011 r.

12 Umiejętności rozwiązywania sytuacji wychowawczych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
we wszystkich kontrolowanych przypadkach dyrektorom wydano zalecenia, które dotyczyły: pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, nauczycielom i rodzicom, stosowania kar zgodnych ze statutem szkoły. 2011 r.


Pobierz ppt "Agresja warsztaty Agnieszka Stroynowska, Małgorzata Makowska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google