Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOROWANIE W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH GODZIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH ALTERNATYWNYCH 11 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOROWANIE W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH GODZIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH ALTERNATYWNYCH 11 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH GODZIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH ALTERNATYWNYCH 11 czerwca 2010 r.

2 Harmonogram działań 17 maja 2010 r. – zamieszczenie na stronie MEN ankiety i informacji o monitorowaniu; do 20 maja 2010 r. – poinformowanie dyrektorów wytypowanych szkół o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania; do 25 maja 2010r. – wypełnianie ankiety drogą on-line; do 27 maja 2010 r. – dokonanie przez wizytatorów analizy ankiet, przeprowadzenie weryfikacji w 1% szkół objętych monitorowaniem; 28 maja 2010 r. – przygotowanie informacji z przebiegu i wyników monitorowania w Kuratorium Oświaty w Szczecinie do MEN. 11 czerwca 2010 r.

3 LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 (10%) Typ szkoły Ogólna liczba szkół Liczba szkółLokalizacja publicznychniepublicznych Szkoła wiejska Szkoła w miejscowości do 5 tys. mieszkańców Szkoła w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Szkoła podstawowa 4741622520 Gimnazjum 262339611 Szkoły ponadgimnazjalne 312727 4132727 Razem 1049191 1332145858 11 czerwca 2010 r.

4 REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH ALTERNATYWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ Typ szkoły Realizacja zajęć % ogólnej liczby badanych szkół Brak realizacji zajęć % ogólnej liczby badanych szkół Szkoła podstawowa 714,894085,11 Gimnazjum 1142,311557,69 Szkoła ponadgimnazjalna 39,682890,32 Razem 2122,38377,7 11 czerwca 2010 r.

5 CZY SZKOŁA ZAMIERZA WPROWADZIĆ DO OFERTY EDUKACYJNEJ REALIZACJĘ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH FORMACH (wymienionych w rozporządzeniu)? Nie, z powodu: Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoł a ponadgimnazjalna Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł Braku możliwości kadrowych 612,770013,23 Niewystarczającej bazy sportowej 817,02519,23929,03 Miejsca zamieszkania uczni ó w i organizacji dowoz ó w 1838,3934,621032,26 Innych przyczyn 612,77311,54412,9 11 czerwca 2010 r.

6 CZY SZKOŁA ZAMIERZA WPROWADZIĆ DO OFERTY EDUKACYJNEJ REALIZACJĘ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH FORMACH (wymienionych w rozporządzeniu)? Tak, w terminie: Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoł a ponadgimnazjalna Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł Liczba szk ó ł % w og ó lnej liczbie badanych szk ó ł od 1 września 2010 r. 612,7713,85516,13 od 1 września 2011 r. 48,5113,8539,68 od 1 września 2012 r. 510,6413,85412,9 po 1 września 2013 r. 24,2613,8539,68 11 czerwca 2010 r.

7 ORGANIZUJĄC ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH FORMACH (wymienionych w rozporządzeniu) W SKALI OD 0 DO 6 UWZGLĘDNIONO: Szkoła podstawowa GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna Potrzeby zdrowotne uczni ó w 5,144,23,25 Zainteresowania uczni ó w 4,865,45,25 Osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej 44,74,,5 Uwarunkowania lokalne 4,334,565,5 Miejsce zamieszkania uczni ó w 2,673,562,25 Tradycje sportowe środowiska 23,882,75 Tradycje sportowe szkoły 3,713,784,75 Możliwości kadrowe 4,835,15,75 11 czerwca 2010 r.

8 KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW NIEBĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SZKOŁY, PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH FORMACH (wymienionych w rozporządzeniu) Rodzaj obiektu Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna Ilość wskazań Basen 5432 Kort tenisowy 250 Siłownia 140 Stadion lekkoatletyczny 360 Strzelnica 001 Tereny biegowe 361 Kręgielnia 010 Stadnina koni 110 Przystań wodna 110 Lodowisko 022 inne 300

9 REALIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH INNYCH (wymienionych w rozporządzeniu) Rodzaje zajęć Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna Ilość wskazań Gry zespołowe 373 Lekkoatletyka 331 Pływanie i sporty wodne 632 Taniec 221 Gimnastyka 121 Turystyka piesza 311 Turystyka rowerowa 220 Aerobik i fitness 031 Tenis 130 Strzelectwo 001 Jazda konna 110 Korekcyjne 220 inne 100

10 LICZBA UCZNIÓW ZWOLNIONYCH Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DECYZJĄ DYREKTORA SZKOŁY WG STANU NA DZIEŃ OSTATNIEJ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna dziewczęta liczba dziewcząt 83127593 udział % w liczbie dziewcząt w szkole 2,514,4114,65 chłopcy liczba chłopc ó w 96135243 udział % w liczbie chłopc ó w w szkole 2,64,75,22 Ogólna liczba uczniów 179262836 11 czerwca 2010 r.

11 OPRACOWANIE : MAŁGORZATA ZASZTOWT WIZYTATOR WYDZIAŁ NADZORU PEDGOGICZNEGO ODDZIAŁ WSPOMAGANIA KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE DZIĘKUJĘ 11 czerwca 2010 r.


Pobierz ppt "MONITOROWANIE W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH GODZIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W FORMACH ALTERNATYWNYCH 11 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google