Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

2 Cechy krajobrazu rolniczego (wiejskiego)
Cechy krajobrazu rolniczego w Polsce: - duże otwarte przestrzenie - płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu sezonowa zmienność pokrycia terenu szachownica pól rozdrobnienie gruntów - niska i rozproszona zabudowa - słabe zaludnienie

3 Wsie + użytki rolne = krajobraz rolniczy
Wieś - niewielka jednostka osadnicza, cechująca się niską zabudową o charakterze rozproszonym. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem. Użytki rolne - powierzchnia Ziemi wykorzystywana do produkcji rolnej. Podział użytków rolnych: Grunty orne Łąki i pastwiska (użytki zielone) Plantacje wieloletnie (np sady).

4

5 Występowanie krajobrazów rolniczych w Polsce
Krajobrazy rolnicze zajmują ponad 60% powierzchni Polski. Występują na: - Nizinach Środkowopolskich - Mazowieckiej, Wielkopolskiej, Śląskiej (dominują grunty orne i uprawa zbóż) - Pojezierzach i Wyżynach (w pokryciu terenu zdecydowanie większy udział lasów) - przedgórzach i w niższych partiach gór (nad gruntami ornymi przeważają łąki i pastwiska)

6 Tereny rolnicze - przykład kształtowania krajobrazu przez człowieka
Sezonowa zmienność krajobrazu rolniczego na polach uprawnych

7 Rośliny uprawiane w Polsce:
- pszenica - żyto - jęczmień - owies - ziemniaki - buraki cukrowe - inne uprawy

8 Zwierzęta hodowane w Polsce:
- bydło - trzoda chlewna - owce - drób - konie

9 Ciekawostki: Polska liczy się na świecie w zbiorach : - ziemniaków - żyta - pszenżyta - owsa - rzepaku - buraków cukrowych - jabłek - truskawek W Europie jesteśmy w czołówce pod względem pogłowia trzody chlewnej. Liczymy się też w hodowli bydła, koni i drobiu (zwłaszcza gęsi).

10 Rozproszona zabudowa wiejska

11 Krajobraz wiejski na nizinie…

12 ......na wyżynie

13 …..i w górach.

14 Żniwa

15 Sianokosy

16 Plantacja chmielu

17 Sady

18 1. Zaznacz obszary rolnicze Polski na mapie konturowej:


Pobierz ppt "KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google