Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie transportu w turystyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie transportu w turystyce"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie transportu w turystyce

2 Istotą i bardzo ważna rzeczą w turystyce jest przemieszczanie się osób do obszarów i miejscowości o atrakcyjnych walorach turystycznych, znajdujących się poza ich codziennym otoczeniem. Przyjmując, że przemieszczanie się turystów w przestrzeni jest najbardziej charakterystyczną cechą turystyki.

3 Transport zapewniający to przemieszczanie jest podstawowym warunkiem jej uprawiania. Z pięciu wyróżnionych etapów podróży turystycznej (przygotowanie, przejazd, pobyt, przejazd, podsumowanie) - dwa dotyczą usług transportowych. Niemożność rozwoju turystyki bez usług transportowych wynika przede wszystkim z rozproszenia i braku mobilności walorów turystycznych.

4 Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych i są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Usługi transportowe nie są elementem substytucyjnym w stosunku do działalności hotelarskiej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej czy rozrywkowo-kulturalnej.

5 Ważnym elementem jest wybór środka transportu dokonany przez turystę opiera się na następujących kryteriach: cele i rodzaje podróży turystycznej (cele wypoczynkowe, służbowe, zdrowotne, religijne, podróże krótkoterminowe, długoterminowe), cechy jakościowe środka transportu (m.in. szybkość, komfort, bezpieczeństwo, niezależność, bezpośredniość, zakres usług), odległość i położenie geograficzne miejsca docelowego podróży, koszty podróży.

6 Bardzo często w czasie jednego wyjazdu turystycznego turysta korzysta najczęściej z różnych środków transportu, które można podzielić na: -podstawowe, w skład których wchodzi: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy i żegluga pasażerska. -pomocnicze, w skład których wchodzą: autobusy, tramwaje, taksówki, a w rejonie wypoczynku - wynajęty samochód, motorower, skuter, rower itp.

7 Transport samochodowy
-duża elastyczność podróży, - bliską nieograniczoności dostępnością do jego podstawowych środków pracy, wyróżniającą się możliwościami podstawienia taboru praktycznie w dowolne miejsce, - duża szybkość przewozu, mającą szczególne znaczenie na krótkich i średnich odległościach, terminowością i punktualnością wykonania usług, które to atrybuty wynikają głównie z możliwości realizacji przewozów zgodnie ze ściśle sprecyzowanym harmonogramem.

8 Tabor przeznaczony do przewozów pasażerów obejmuje samochody osobowe i autobusy. Samochody osobowe są to przede wszystkim środki transportu wykorzystywane w ramach motoryzacji indywidualnej, natomiast podstawowymi środkami transportu, umożliwiającymi świadczenie usługi transportowej, są autobusy.

9 Główną zaletą motoryzacji indywidualnej jest swoboda wyboru miejsca przeznaczenia, tras, etapów i przerw w podróży. Dla turystów cechą szczególnie ważną jest wysoki stopień penetracji - samochód ułatwia zwiedzanie obszarów interesujących turystycznie, a mniej uczęszczanych, miejscowości położonych na uboczu itp. Wraz z rozwojem podróży odbywanych samochodami osobowymi coraz większą popularność zdobywają mieszkalne przyczepy samochodowe oraz specjalne mieszkalne samochody kempingowe (zwane karawanami), które uniezależniają podróżujących od korzystania z funkcjonującej bazy noclegowej i gastronomicznej.

10 Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma również autokar.

11 Autokar Wady: wydłużenie czasu imprezy (czas pracy kierowców, postoje, wzmożony ruch na drodze, ograniczenia prędkości), ograniczenie wielkości przewożonego bagażu, możliwość wystąpienia nieprzewidzianych awarii, konieczność przekraczania wielu granic w turystyce zagraniczne, niedogodności wynikające z długości trwania podróży. Zalety: najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na jednego pasażera, możliwość kształtowania imprezy w czasie, możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zapewnia zarówno transport do miejsca docelowego, jak i na obszarze recepcji turystycznej, wyklucza konieczność transferów, możliwość poznania mijanego krajobrazu, dogodne warunki do integracji uczestników imprezy, bagaż załadowany w miejscu wyjazdu przewożony jest do miejsca docelowego.

12 Transport kolejowy Szczególną rolę w rozwoju turystyki odegrał transport kolejowy. Odznaczał się on zawsze dużą zdolnością przewozową i taniością świadczonych usług. Wiele miejscowości i regionów turystycznych (np. Alpy francuskie, szwajcarskie i austriackie. Zakopane) zawdzięcza swój rozwój budowie linii kolejowych w XIX wieku.

13 Transport kolejowy Zalety: prędkość podróżowania
sprawne odprawy graniczne dość wysoki komfort podróżowania możliwość zamawiania posiłków możliwość korzystania z miejsc do spania możliwość poznania mijanego krajobrazu możliwość przewozu środków transportu (samochód osobowy, rower, motocykl) Wady: ograniczenia wynikające z rozkładu jazdy, zarówno co do czasu, jak i kierunków zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji konieczność korzystania z dodatkowego transportu przy transferach i realizacji programu konieczność przenoszenia bagażu przy transferach

14 Transport Lotniczy Wady: Zalety:
wysoka cena przelotu (z wyjątkiem przewoźników niskokosztowych) konieczność dotarcia do lotniska, które nie zawsze znajduje się w miejscu zamieszkania klienta wydłużający się czas odprawy pasażerów podyktowany względami bezpieczeństwa ograniczenia w programowaniu wynikające z rozkładu lotów zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji konieczność korzystania z dodatkowego transportu przy transferach i realizacji programu konieczność przenoszenia bagażu przy transferach lęk niektórych osób przed podróżą lotniczą Zalety: szybkość podróży, wygoda podróżowania, duże bezpieczeństwo podróżowania, gwarantowane wyżywienie w trakcie podróży, różnorodny standard, malejące ceny biletów lotniczych.

15 Przewoźnicy lotniczy swoje działania kierują przede wszystkim do dwóch segmentów podróży: biznesowych oraz turystycznych. Każdy z tych segmentów wymaga zastosowania odmiennych strategii marketingowych.

16 Żegluga pasażerska Współcześnie żegluga pasażerska nie odgrywa znaczącej roli w przewozach turystycznych, choć wśród gałęzi transportu turystycznego ma najbogatszą historię. Do II wojny światowej statki były jedynym środkiem transportu między kontynentalnego w turystyce.

17 Ze względu na wykorzystywane różne rodzaje środków transportu morskiego można wyodrębnić następujące formy turystyki morskiej. Wycieczki pełnomorskie - na statkach wycieczkowych Turystyka uprawiana na statkach wycieczkowych pozwala, z punktu widzenia organizacji przewozów, wyodrębnić kilka jej odmian, którymi są: Turystyka wędrowna obejmująca podróże odbywane na statkach „wędrujących” w poszukiwaniu słońca, z kontynentu na kontynent, z oceanu na ocean. Rejsy regularne, które dotyczą podróży odbywanych na statkach wycieczkowych obsługujących określone, zazwyczaj atrakcyjne miejscowości turystyczne Turystyka specjalistyczna, która jest związana z wycieczkami do mało znanych, ale interesujących, z turystycznego punktu widzenia, portów.

18 Formy turystyki morskiej
Żeglarstwo morskie - na jachtach. Żeglarstwo morskie - to forma turystyki morskiej o wieloletniej tradycji, tym bardziej że u samych początków jachting morski miał charakter zdecydowanie turystyczny. Podróże pełnomorskie – na liniowych statkach pasażerskich, pasażersko-towarowych i towarowych Podróże statkami liniowymi oparte są o stałe, regularne połączenia między z góry określonymi portami. Statki odbywają podróże zgodnie z rozkładem rejsów, niezależnie od tego, czy oferowane miejsca dla pasażerów są wykorzystane, czy też nie, a porty, do których zawijają, nie muszą być turystycznie szczególnie atrakcyjne. Przewozy pasażerów żeglugą liniową mogą być dokonywane na statkach czysto pasażerskich, pasażersko--towarowych ( pasażerów), a także towarowych (do 12 pasażerów). Wycieczki organizowane na promach - charakteryzuje się regularnymi połączeniami portów o na ogół dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej - zazwyczaj w basenie jednego morza.

19 Dziękujemy za uwagę Monika Gąska 48083 Marlena Wojas47732
Monika Grabka 47749 Sławomir Futyma 43711 Mateusz Buczkowicz 47738


Pobierz ppt "Znaczenie transportu w turystyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google