Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza szkoła – nasze wspólne dobro. W niniejszej pracy podejmiemy tematy dotyczące samorządności i demokracji w naszej szkole. Szczególnie skupimy się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza szkoła – nasze wspólne dobro. W niniejszej pracy podejmiemy tematy dotyczące samorządności i demokracji w naszej szkole. Szczególnie skupimy się"— Zapis prezentacji:

1

2 Nasza szkoła – nasze wspólne dobro.

3 W niniejszej pracy podejmiemy tematy dotyczące samorządności i demokracji w naszej szkole. Szczególnie skupimy się na działalności Samorządu Uczniowskiego. Poruszymy aspekty, które już zostały wprowadzone w życie, jak również te, nad którymi warto jeszcze popracować.

4 Czym jest Samorząd Uczniowski i po co nam on? Jak przeczytać można w encyklopedii: Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

5 Nie można się z powyższym nie zgodzić. Dla nas, jako uczniów naszej szkoły, są to po prostu nasi koledzy, nasi reprezentanci, którzy dbają o nas i nasze interesy. Samorząd jest niczym głos wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia, chcą coś zmienić, aby żyło nam się na co dzień w naszej placówce choć troszkę lepiej. To oni przedstawiają wspólne potrzeby, pomysły czy chociażby próby zmiany czegokolwiek. Śmiechem, żartem rzec można: Są głosem ludu!.

6

7 Samorząd może przedstawić radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.

8 Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

9 Czego dotyczyła działalność Samorządu w minionym semestrze? Podsumowanie. Przeprowadzenie wyborów do nowego składu Samorządu – nowo wybrany Samorząd rozpoczął swoją działalność od opracowania planu pracy na rok 2011/2012. Kontynuacja akcji Szczęśliwy Numerek – akcja zapoczątkowana przez poprzedni Samorząd. Organizacja dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek. Współpraca podczas przygotowania konferencji podsumowującej projekt Kompetentny Informatyk. Współpraca podczas przygotowania Akademii z okazji Dnia Nauczyciela.

10 Organizacja Mikołajek i konkursu mikołajkowego – konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną klasopracowni oraz najlepiej przebraną klasę. Zbiórka słodyczy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pionkach. Rozpropagowanie Dnia Dawcy Szpiku Kostnego. Współpraca z Panią Psycholog, Pedagog, Rzecznikiem Praw Ucznia oraz Komisją Promocji Szkoły. Udział w akcji charytatywnej Góra grosza oraz Korek.

11 Zrealizowane przedsięwzięcia przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na podstawie zdobytych doświadczeń Samorząd równie chętnie podejmuje inicjatywę do dalszych działań na rzecz szkoły.

12 Działania zaplanowane na kolejny semestr: Organizacja Walentynek. Współpraca w przygotowaniach do Dnia Otwartego. Współorganizowanie uroczystości związanych z Pierwszym Dniem Wiosny. Dalsza współpraca z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Psychologiem, Pedagogiem oraz Rzecznikiem Praw Ucznia.

13 Tworzenie samorządu szkolnego przebiegać powinno drogą ewolucyjną, w różnych grupach, w różnych formach i przybierać swoiste kształty, a źródłem jego mają być potrzeby i zainteresowania uczniów, a nie nauczycieli i wychowawców lub odgórne dyrektywy.

14 Obserwacja życia polskich szkół dowodzi, że różnie działają samorządy w małych szkołach i dużych gigantach. W pierwszych istnieje szansa, że stanowią pewną samorządną całość, zintegrowaną wewnętrznie, o naturalnej strukturze, więziach i hierarchii. I tak też jest w naszej placówce. W tych drugich nie będzie to już samorząd, raczej federacja samorządów klasowych z formalnymi przedstawicielstwami stanowiącymi rodzaj rady międzyklasowej. Wynika to stąd, że poszczególne klasy żyją na co dzień odrębnymi sprawami, a formalny samorząd biurokratyzuje się lub staje martwą instytucją służącą jako "okolicznościowa dekoracja szkoły".

15

16 Co zrobić, aby umożliwić młodzieży wpływ na bieg spraw szkolnych? Należy stworzyć techniki komunikowania się i zbiorowego udziału w życiu szkoły. Będą to: Warsztaty umiejętności aktywizowania środowiska szkolnego, skoncentrowane na tworzeniu uczniom i nauczycielom warunków do twórczego działania Warsztaty umiejętności kooperacyjnych, ukierunkowane na nabywanie umiejętności współdziałania z osobami z poza samorządów oraz przedstawicielami innych samorządów uczniowskich

17 Warsztaty prowadzenia negocjacji i mediacji, dające możliwość usprawniania umiejętności działania w sytuacjach konfliktu interesu Redagowanie i wydawanie gazetek szkolnych Szkolne parlamenty Ogłaszane plebiscyty Referenda

18 Aby mogły one prawidłowo zaistnieć musi być bezwzględnie przestrzegana demokratyczna reguła, iż przedstawiciele klas wyrażają opinie nie własne, ale swych wyborców i przed nimi rozliczają się za swoje postępowanie. Specyfika metody samorządowej polega na tym, że nie jest to wychowywanie poprzez presję moralną, nakłanianie, wmawianie, bądź czynienie z uczniowskiego zrzeszenia "narzędzia nacisku", lecz oddziaływanie z jednej strony przez wychowawcę, który powinien być modelem do naśladowania, z drugiej przez kształtowanie pożądanych nawyków moralnego postępowania w toku uczestnictwa wychowanka w życiu grupy rówieśniczej, zaspokajającej jego różnorodne potrzeby i zainteresowania.

19 Nad czym należy zastanowić się, co jeszcze wprowadzić w naszej szkole? Współpraca z różnymi instytucjami w naszym mieście – np. wolontariat w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Warsztatach Terapii Zajęciowej bądź Środowiskowym Domu Samopomocy w celu pomocy innym ludziom oraz zdobywaniu umiejętności społecznych. Szafki dla uczniów – byłyby one genialnym rozwiązaniem, gdyż niekiedy plecaki są tak ciężkie, że ma się siły ich nosić.

20 Ścieżki kariery – organizowanie spotkań z ludźmi, wykonującymi różne zawody i mającymi różnorodne wykształcenie; ma to na celu pomoc młodzieży w ukierunkowaniu ich na przyszłość, być może zaciekawieniu ich oraz rozwianiu wątpliwości dotyczących różnych profesji. Wspieranie różnorodnych akcji charytatywnych – np. Pajacyk, Pusta miska, itp.

21

22 Wnioski, które powinny wypłynąć z powyższych rozważań Demokracja = odpowiedzialność = wspólne dobro. Drogą do porozumienia jest wzajemny szacunek i kultura. Samorząd uczniowski nie jest "instytucją", lecz metodą wychowawczą, przybierającą formę instytucjonalną.

23 Rola nauczyciela w samorządzie polega na nadzorowaniu prac i decyzji członków, a nie na samodzielnym podejmowaniu decyzji. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski rzutują na obraz szkoły, w społeczeństwie szkoły oraz poza nią. Uczniowie powinni angażować się w życie szkoły, przedstawiać swoje pomysły w celu usprawnienia jej funkcjonowania.

24 Dziękujemy za uwagę! Przygotował: Bartosz Szarpak kl. I it Dominik Brodowski kl. I it Pod kierunkiem: Mgr Jacka Malickiego


Pobierz ppt "Nasza szkoła – nasze wspólne dobro. W niniejszej pracy podejmiemy tematy dotyczące samorządności i demokracji w naszej szkole. Szczególnie skupimy się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google