Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze Gmina Wolsztyn 20 lat minęło w Obrze…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze Gmina Wolsztyn 20 lat minęło w Obrze…"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze Gmina Wolsztyn 20 lat minęło w Obrze…

2 Obra to najpiękniejsza wioska świata Nasza wieś posiada bogatą przeszłość i urozmaiconą teraźniejszość. W ciągu minionych 20 lat czas znacznie posunął się do przodu w naszej miejscowości, szczególnie w dziedzinie infrastruktury. Cieszy nas, młodych ludzi, że wiele tych istotnych inwestycji dokonuje się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami przeobrażeń, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności naszej Małej Ojczyzny. Wszelkie zmiany to wynik minionych 2 dekad, które dokonały się dzięki: - wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn, - działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, - zaangażowaniu i pracowitości mieszkańców.

3 Obra to najpiękniejsza wioska świata

4 ŚCIEŻKA ROWEROWA Marzyliśmy o niej. Pan Burmistrz Andrzej Rogozinski obiecał i słowa dotrzymał. Droga z Obry do Wolsztyna i z powrotem stała się bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Dziękujemy!

5 DROGI Mieszkańcy ulic M. Drzymały, Nowej i Cmentarnej są zadowoleni z faktu, że nie muszą w wiosenne roztopy deptać po kałużach, że nie mają już dziur w drodze, a wjazd na posesję, czy dojazd nad jezioro jest czystą przyjemnością. Ulica M. Drzymały po przebudowie W dniu 15 lipca 2009r. odbył się odbiór techniczny ulicy Cmentarnej. W dniu 13 maja 2009 r. miał miejsce odbiór ulicy Nowej. Inwestorem był Urząd Miejski w Wolsztynie

6 CHODNIKI Cieszymy się, że większość ulic naszej miejscowości pokryły chodniki z kostki brukowej. Stało się to dzięki wsparciu Samorządu Gminnego i pracy społecznej mieszkańców.

7 NASZA SZKOŁA Tu spędzamy prawie 2/3 dnia i mimo, iż nauka sprawia wielu z nas problemy to przyjemnie i radośnie upływa nam czas. Szkoła pięknieje nam z dnia na dzień. To szczególnie dostrzegają absolwenci, którzy po latach wracają z wizytą. Dyrektor szkoły pani mgr Elżbieta Błaszczyk podzieliła się z nami cennymi informacjami na temat wizerunku naszej placówki, komforcie pracy i nauki oraz zmian, jakie zostały poczynione w szkole z myślą o bezpieczeństwie młodzieży (wymiana okien, remont sali gimnastycznej, świetlicy, wymiana ogrzewania CO, ogrodzenie boiska).

8 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ - n iebawem powstanie! Barak, który przez wiele dziesięcioleci pełnił różne funkcje (magazyn, harcówka, pracownia techniczna i biblioteka) został w 2008 roku rozebrany. Trochę żal…, ale nowe musi nadejść. W dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku ZSG w Obrze. Na razie plac budowy, ale już wkrótce biblioteka z prawdziwego zdarzenia!

9 NASZA STRAŻ OGNIOWA I JEJ REMIZA Trwają prace przy budowie nowej Remizy Strażackiej. W 2009 roku stanęły mury, wmontowano bramy garażowe i okna. Zakup materiałów i prace budowlane sfinansowała gmina, ale wiele robót wykonali sami strażacy. Także część materiałów została zakupiona z pieniędzy zgromadzonych przez OSP w Obrze. Planowane zakończenie budowy jesienią 2010 roku

10 PRZYŁĄCZA WODNE, GAZOWE I KANALIZACYJNE W ciągu minionych 20 lat Obra została podłączona do wodociągu miejskiego w pełni zgazyfikowana, a także prawie wszystkie zabudowania mają przyłącza kanalizacyjne.

11 PLAC ZABAW Super prezent na Dzień Dziecka otrzymali najmłodsi mieszkańcy Obry. W czerwcu 2008 roku został oddany do użytku plac zabaw w Obrze. Głównym inwestorem był Urząd Miejski w Wolsztynie.

12 POMNIKI PAMIĘCI W naszej wiosce znajdują się miejsca upamiętniające polskich oficerów pomordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W dniu 13 kwietnia 2010 roku posadzony został Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Józefowi Pitule, nauczycielowi Szkoły Powszechnej w Obrze, zamordowanemu w Katyniu w 1940 r.

13 CO O ZMIANACH W OBRZE SĄDZĄ JEJ MIESZKAŃCY? - utwardzono drogi – poprawiła się komunikacja, - położono chodniki - ludzie mogą bezpiecznie się poruszać - powstały skwery zieleni, - więcej sklepów, - lepsze oświetlenie ulic, - wykonano przyłącza gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, - wyremontowano wiele budynków (sala wiejska, szatnia na boisku LZS), - ścieżka rowerowa, - zadbano o wygląd zabytków, - pojawiły się tablice informacyjne dla mieszkańców wsi, - zmienił się wygląd szkoły, - ruszył remont remizy strażackiej, Obra stała się atrakcyjna turystycznie dla ludzi chcących zdrowo i spokojnie wypocząć.

14 CO O ZMIANACH W OBRZE SĄDZI JEJ WŁODARZ? Wywiad z sołtysem wsi Obra Panem Janem Cichym

15 Kamila Prządka 1995, klasa IIa Sandra Kokot 1995, klasa IIa Agnieszka Dzioch 1995, klasa IIa Jakub Wajs 1995, klasa IIa Natalia Chwalisz 1994, klasa IIIb Rafał Baranek 1994, klasa IIIa Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Obrze Beata Tomiak / W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze Gmina Wolsztyn 20 lat minęło w Obrze…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google