Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,A więc demokrację już mamy, teraz jeszcze jakichś demokratów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,A więc demokrację już mamy, teraz jeszcze jakichś demokratów"— Zapis prezentacji:

1 ,,A więc demokrację już mamy, teraz jeszcze jakichś demokratów
,,A więc demokrację już mamy, teraz jeszcze jakichś demokratów.’’ - Tomáš Masaryk  Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji

2 Demokracja Demokracja (z grec. "rządy ludu") – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji . W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu. Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.

3 Zmiany Demokracji na przestrzeni wieków:
Demokracja Ateńska Republika Rzymska Parlament Angielski Demokracja Szlachecka w Polsce

4 Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.

5 Demoracja w Szkole Każda Szkoła jest instytucją demokratyczną!
Uczniowie mają zarówno prawa jak i obowiązki.

6 Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji
Więc debatujmy!

7 SAMORZĄD UCZNIOWSKI- UCZY DEMOKRACJI NOWE POKOLENIA OBYWATELI.
W jaki sposób szkoła uczestniczy w procesie demokratyzacji uczniów? Jak mogłaby uczestniczyć? Czy uczeń, który angażuje się w sprawy samorządu uczniowskiego swojej szkoły wykorzystuje swe doświadczenia w życiu dorosłym? Czy jest aktywniejszym i odpowiedzialniejszym obywatelem? Jakie działania podjąć w celu demokratyzacji uczniów?

8 SZKOLNE WYBORY- NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT DEMOKRACJI UCZNIOWSKIEJ
Jak powinna wyglądać kampania wyborcza na przewodniczącego Rady SU? Co należy zawierać w programie wyborczym, a czego nie warto umieszczać? Ile ma trwać kadencja przewodniczącego? Kiedy powinny się odbywać wybory samorządowe? Czy klasy III gimnazjum powinny brać czynny lub bierny udział w wyborach? Czy przewodniczący powinien zdawać relacje ze swej działalności? Gdzie? W jaki sposób? Komu? Ile osób z jednego oddziału może kandydować na przewodniczącego? Czy władze samorządu uczniowskiego powinny mieć prawo dymisji? Co wtedy z dalszą działalnością SU?

9 NIECHĘĆ I NIEWIEDZA UCZNIÓW – NAJWAŻNIEJSZĄ PRZESZKODĄ DEMOKRATYZACJI
Jak zachęcać uczniów do włączania się w prace samorządu? Jak pokazać, że samorządność popłaca? Jak zaangażować większą ilość osób w prace samorządu? Jak informować uczniów o możliwościach działań? Czy powinno się nagradzać za udzielanie się w pracach Rady SU? W jaki sposób? Jak często powinny odbywać się zebrania Rady SU? Czy w naszej szkole powinny się odbywać referenda? W jakich sprawach?

10 Podsumowanie ankiety dot. Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Chełmcu

11 Jak w skali od 1-6 oceniasz pracę obecnej rady samorządu uczniowskiego?
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: 1 29 2 31 3 36 4 59 5 51 6 19 Nie wiem Brak odp. 10 Średnia 3,57

12

13 Podaj imię i nazwisko chociaż jednej osoby wchodzącej w skład rady SU.
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Kamil Ruchała -Przewodniczący 63 Miłosz Kulig- Wiceprzewodniczący 109 Wioletta Janór- Rada SU 21 Angelique Klimek- Rada SU 4 Ankietowani którzy wymienili ponad 2 osoby 3 Brak odp. 33 Nie wiem 7

14

15 Czy zmienił(a)byś coś w naszym SU? Jeśli tak to co?
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Nie wiem 35 Nie, nic 103 Uważam, że nas samorząd dobrze działa 2 Samorząd 5 Przewodniczącego SU 18 Organizowanie przez samorząd więcej różnorodnych dyskotek tematycznych 17 Inne rzeczy 60

16

17 Jakie instytucje demokratyczne działają na terenie naszej szkoły?
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Rada Rodziców 15 Samorząd Uczniowski 5 Wolontariat 3 PCK 1 PCK, Caritas, SU, PTTK 2 ZHP Nie wiem 196 Żadne

18

19 Jak twoim zdaniem zdaniem szkoła może uczyć postaw demokratycznych u młodzieży?
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Nie wiem 174 Poprzez pomysły SU 7 Ciekawe zajęcia, spotkania i dyskusje 26 Możliwość decydowania o różnych sprawach 2 Organizacja wyborów Przez nauczycieli, zajęcia, lekcje WOS-u, historii. 17 Nie obchodzi mnie to Nie powinna uczyć 5

20

21 Czy w naszej szkole powinny się odbywać referenda w ważnej sprawie?
Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Tak 192 Nie 39 Nie wiem 9

22

23 Jak zachęcić uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły?

24 Odpowiedzi: Liczba ankietowanych: Nie wiem 114 Zmniejszenie ilości spr., kat., lepsze oceny 14 Konkursy/zawody między klasowe 11 Więcej ciekawych lekcji i zajęć 6 Kazać 1 Nagradzać, chwalić 15 Nie da się, uczniowie muszą chcieć 7 Punkty plusowe 8 Wcześniejsze informacje o akcjach SU 3 Przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli Darmowe poczęstunki, T-shirty 18 Więcej spotkań, apeli Obietnice Korzyści pieniężne 19 Więcej dyskotek 9 Więcej wycieczek

25

26 Dziękujemy Agnieszka Barnowska & Miłosz Kulig
Kandydaci na posłów na XVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży


Pobierz ppt ",,A więc demokrację już mamy, teraz jeszcze jakichś demokratów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google