Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji."— Zapis prezentacji:

1 Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji

2 Demokracja (z grec. "rządy ludu") – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu. Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.

3 Demokracja Ateńska Republika Rzymska Parlament Angielski Demokracja Szlachecka w Polsce

4 Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.

5 Każda Szkoła jest instytucją demokratyczną! Uczniowie mają zarówno prawa jak i obowiązki.

6 Więc debatujmy!

7 W jaki sposób szkoła uczestniczy w procesie demokratyzacji uczniów? Jak mogłaby uczestniczyć? Czy uczeń, który angażuje się w sprawy samorządu uczniowskiego swojej szkoły wykorzystuje swe doświadczenia w życiu dorosłym? Czy jest aktywniejszym i odpowiedzialniejszym obywatelem? Jakie działania podjąć w celu demokratyzacji uczniów?

8 Jak powinna wyglądać kampania wyborcza na przewodniczącego Rady SU? Co należy zawierać w programie wyborczym, a czego nie warto umieszczać? Ile ma trwać kadencja przewodniczącego? Kiedy powinny się odbywać wybory samorządowe? Czy klasy III gimnazjum powinny brać czynny lub bierny udział w wyborach? Czy przewodniczący powinien zdawać relacje ze swej działalności? Gdzie? W jaki sposób? Komu? Ile osób z jednego oddziału może kandydować na przewodniczącego? Czy władze samorządu uczniowskiego powinny mieć prawo dymisji? Co wtedy z dalszą działalnością SU?

9 Jak zachęcać uczniów do włączania się w prace samorządu? Jak pokazać, że samorządność popłaca? Jak zaangażować większą ilość osób w prace samorządu? Jak informować uczniów o możliwościach działań? Czy powinno się nagradzać za udzielanie się w pracach Rady SU? W jaki sposób? Jak często powinny odbywać się zebrania Rady SU? Czy w naszej szkole powinny się odbywać referenda? W jakich sprawach?

10

11 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: 129 231 336 459 551 619 Nie wiem5 Brak odp.10 Średnia3,57

12

13 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Kamil Ruchała -Przewodniczący63 Miłosz Kulig- Wiceprzewodniczący109 Wioletta Janór- Rada SU21 Angelique Klimek- Rada SU4 Ankietowani którzy wymienili ponad 2 osoby 3 Brak odp.33 Nie wiem7

14

15 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Nie wiem35 Nie, nic103 Uważam, że nas samorząd dobrze działa 2 Samorząd5 Przewodniczącego SU18 Organizowanie przez samorząd więcej różnorodnych dyskotek tematycznych 17 Inne rzeczy60

16

17 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Rada Rodziców15 Samorząd Uczniowski5 Wolontariat3 PCK1 PCK, Caritas, SU, PTTK2 ZHP3 Nie wiem196 Żadne15

18

19 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Nie wiem174 Poprzez pomysły SU7 Ciekawe zajęcia, spotkania i dyskusje 26 Możliwość decydowania o różnych sprawach 2 Organizacja wyborów7 Przez nauczycieli, zajęcia, lekcje WOS-u, historii. 17 Nie obchodzi mnie to2 Nie powinna uczyć5

20

21 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Tak192 Nie39 Nie wiem9

22

23

24 Odpowiedzi:Liczba ankietowanych: Nie wiem114 Zmniejszenie ilości spr., kat., lepsze oceny 14 Konkursy/zawody między klasowe11 Więcej ciekawych lekcji i zajęć6 Kazać1 Nagradzać, chwalić15 Nie da się, uczniowie muszą chcieć7 Punkty plusowe8 Wcześniejsze informacje o akcjach SU3 Przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli 1 Darmowe poczęstunki, T-shirty18 Więcej spotkań, apeli7 Obietnice1 Korzyści pieniężne19 Więcej dyskotek9 Więcej wycieczek6

25

26 Agnieszka Barnowska & Miłosz Kulig Kandydaci na posłów na XVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży


Pobierz ppt "Samorząd uczniowski, czyli pierwsze kroki w stronę demokracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google