Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie Przez 20 lat w Rączynie... Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie Przez 20 lat w Rączynie... Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie Przez 20 lat w Rączynie... Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

2 Dzięki pomyślnej współpracy z mieszkańcami naszej wsi oraz ofiarności władz Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze a przede wszystkim pomyślnej współpracy z obecnym Burmistrzem Panem inż. Jackiem Sołkiem w naszej miejscowości w ciągu minionych 20 lat wiele się zmieniło. Rączyna zawsze otrzymała pomoc przy tworzeniu nowych idei tj. budowa Domu Ludowego, odnowa budynku szkoły, prace przy budowie kościoła i plebanii, kawiarenka internetowa, nowe odcinki dróg, renowacje zabytkowych kapliczek, czy pomnika upamiętniającego męczeńską śmierć mieszkańców Rączyny, wodociąg, kanalizacja oraz wiele, wiele innych niewątpliwie ważnych dla mieszkańców Rączyny inwestycji. Ta prezentacja ma na celu ukazanie jak wiele zmieniło się w naszej miejscowości dzięki aktywnej działalności samorządu lokalnego.

3 W 2008 roku dzięki inicjatywie władz samorządowych i lokalnych powstało w Rączynie Centrum Kształcenia na Odległość, zostało ono utworzone w Domu Ludowym i oddane do użytku mieszkańcom. Ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych oraz promowanie idei kształcenia przez całe życie. Uruchomienie placówki możliwe było dzięki zaangażowaniu środków Budżetu Miasta i Gminy, oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum wyposażone jest w sprzęt komputerowy - 9 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, oraz niezbędny sprzęt służący do obsługi – telefax, drukarka Do dyspozycji uczestników jest doradca zawodowy. Z usług placówki można korzystać codziennie w godzinach od 15 30 do 19 30 z wyjątkiem piątku oraz w sobotę od godz. 10-tej do 16-tej.

4 9 stanowisk z nowymi komputerami umożliwia szybki dostęp do sieci. Możliwość korzystania z Internetu cieszy nie tylko młode pokolenia, lecz także duże zainteresowanie wywołało u osób starszych.

5 Szkoła w Rączynie w ciągu ostatnich 10 lat pozyskała nowe okna, oraz dach. Klasy i korytarz zostały odnowione i wyposażone w szafki na przybory lekcyjne. Sala informatyczna otrzymała 10 nowych komputerów. W tej placówce działa również przedszkole unijne, zerówka a także Centrum Informacji Multimedialnej. Nasza szkoła zatrudnia fachową kadrę nauczycieli i dzięki pomyślnej współpracy z Samorządem Gminnym nie musimy martwić się o dalszą edukację po ukończeniu szkoły podstawowej, gdyż mamy tu również swoje gimnazjum

6 W 1994 roku przy współpracy z samorządem gminnym rozpoczęto budowę nowego kościoła, a 1996 w mury świątyni został wmurowany kamień węgielny, który w 1995 został poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Dzięki aktywnej pracy już w 1998 roku odbyło się poświęcenie nowego kościoła, natomiast w 2008 roku 6 listopada odbyła się Konsekracja Kościoła, oraz wmurowane zostały Relikwie Świętej Siostry Faustyny.

7 Wiosną 2000 roku, rozpoczęto budowę nowej plebani naprzeciw kościoła, a 6 listopada 2008 roku została poświęcona przez biskupa Józefa Michalika.

8 Dzięki pamięci i trosce tutejszej ludności, oraz wsparciu władz samorządowych i lokalnych w ciągu ostatnich 3 lat została odnowiona kapliczka. Jest ona symbolem zniesienia pańszczyzny w Rączynie.

9 Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie w ramach programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich ze Środków Fundacji, oraz władze Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga w 2006 roku odnowili pomnik upamiętniający śmierć 18 mieszkańców Rączyny podczas II wojny światowej.

10 Budowa Domu Ludowego zapoczątkowana została w 1994 roku, a został oddany do użytku mieszkańców w 1998r. Obecnie znajduje się w nim biblioteka wiejska, świetlica profilaktycznego wychowania, przedszkole, centrum kształcenia, ośrodek zdrowia, oraz sala gimnastyczna. Organizowane są tu różnego typu imprezy kulturalno - rozrywkowe, oraz spotkania wiejskie.

11 W latach 2001 – 2002, dzięki pomocy Samorządu Gminy zbudowano wodociąg na terenie całej wsi. Na przełomie 2002 – 2003 roku oddano do użytku również nową linię telekomunikacją, dzięki której mamy możliwość korzystania z najnowszych form telekomunikacji.

12 Rondo zostało utworzone w 2008 roku, dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej Wsi, oraz środkom płynącym z Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. W Rączynie ruszył również projekt poprawy dróg prowadzących do wielu gospodarstw.

13 Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami wsi stwierdzić należy iż są oni zadowoleni z działań Samorządu na przestrzeni 20 lat. Dostrzegają jak dużo się zmieniło i mają nadzieję, że zapewne jeszcze zmieni się na lepsze w naszej miejscowości. Niewątpliwie poprawiła się jakość życia i wygląd naszej miejscowości. A mieszkańcy w wolnych wyborach mogą sami decydować kto będzie gospodarzem wsi czy całej gminy, mają również prawo wyboru swojego przedstawiciela do Rady Gminy, który broni interesów wsi i jej mieszkańców. Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczą również aktywnie w życiu kulturalnym mieszkańców, poprzez współorganizację Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Wieczoru Kolęd oraz uroczystości patriotycznych. Mieszkańcy wsi co roku organizują Święto Plonów aby wspólnie z władzami samorządu świętować zakończenie żniw. Dzięki inicjatywie władz Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze przez ostatnie 2 lata najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji.

14

15 Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszej publikacji dla … Pani Janiny Drapały wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rączynie Pani Bogusławy Podwyszyńskiej – mieszkanki naszej miejscowości

16

17 W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Magdalena Podwyszyńska 1995, klasa II gimnazjum Lucyna Kubicka 1995, klasa II gimnazjum Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Rączynie tel. 16 642 55 10 / szkolara@interia.plszkolara@interia.pl mgr Jolanta Raboł Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie Przez 20 lat w Rączynie... Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google