Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demokracja oczami gimnazjalistów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demokracja oczami gimnazjalistów"— Zapis prezentacji:

1 Demokracja oczami gimnazjalistów
Czym jest DEMOKRACJA? Gimnazjum nr 2 w Żorach im. Wojciecha Korfantego Karolina Wąsik Karolina Różycka

2 Demokracja oczami gimnazjalistów
Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). „Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć.” - Clement Attlee

3 W dniu 28 marca postanowiłyśmy przeprowadzić ankietę dotyczącą działania Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Odpowiedzi udzieliło 50 osób, które wyrażały swoje zdanie, odpowiadając na 5 pytań. Brałyśmy pod uwagę członków każdej klasy - płci męskiej jak i żeńskiej, a także przedstawicieli Grona Pedagogicznego. Na podstawie tych badań opracowaliśmy kilka zagadnień, które dzisiaj chciałybyśmy poruszyć i przedyskutować. Jednak zanim to się stanie chciałyśmy Państwu przedstawić pytania i wyniki tejże ankiety. „Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim” - Arystoteles

4

5 1. Czy bierzesz czynny udział w życiu szkoły?

6 2. Czy jesteś zadowolony/na z działalności Samorządu Uczniowskiego?

7 3. Czy Samorząd Uczniowski w Twojej szkole dobrze funkcjonuje?

8 4. Czy Samorząd Uczniowski bierze udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?

9 5. Czy Samorząd Uczniowski bierze czynny udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym?

10 Jesteśmy zadowolone, że udało nam się dowiedzieć, co sądzą nasi koledzy na temat działania Samorządu Uczniowskiego. Teraz jesteśmy już pewne, iż warto wprowadzić drobne zmiany. Na 50 ankietowanych 15 stwierdziło, że ma zastrzeżenia co do pomysłów, bądź działań SU, ale tylko 7 uczniów odpowiedziało negatywnie na pytanie. Na pytanie trzecie, które brzmiało „Czy Samorząd Uczniowski w Twojej szkole dobrze funkcjonuje?” - aż 11 osób odpowiedziało, że „nie”, zaś 14 innych ankietowanych wybrało opcję „nie wiem”. Jak widzimy głosy są podzielone, jednak przeważają osoby, które są zadowolone z funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał. - Albert Einstein

11 Samorząd Uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Przewodniczącym SU jest tzw. Przewodniczący Szkoły, który jest głównym przedstawicielem każdego ucznia w szkole. Jego zastępca to Wiceprzewodniczący, który w razie potrzeby przejmuje rolę Przewodniczącego. W skład SU wchodzi Skarbnik Szkoły, a także wszyscy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnicy Klasowi. Do ich zadań należy: organizowanie zabaw szkolnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, organizowanie przedstawień i akademii z okazji różnych świąt, np.: Bożego Narodzenia czy Walentynek.

12 Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną i właśnie w ten sposób jest wybierany. Młodzież oddaje w swojej klasie głosy na różnych kandydatów, a ten, który zdobędzie największą ilość punktów zostaje Przewodniczącym. Są dwa sposoby wybierania Przewodniczącego Szkoły. Jednym ze sposobów jest wybieranie Przewodniczącego Szkoły z grona SU, w skład którego wchodzą reprezentanci klasy. Druga opcja to organizowanie wyborów, w których każdy uczeń może oddać swój głos na kandydata. Oba te sposoby są popularne i praktykowane w różnych szkołach.

13 Rada Rodziców jest organem szkolnym, reprezentującym rodziców uczniów uczęszczających do danej szkoły. Członkowie tego organu współpracują ze szkołą, a także z Samorządem Uczniowskim pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia oraz funkcjonowania placówki. Mogą występować z różnymi wnioskami i propozycjami do dyrektora, bądź innych organów szkolnych. Rada Rodziców często pomaga Samorządowi Uczniowskiemu w organizowaniu różnych przedstawień, wyjazdów czy imprez rozrywkowych.

14 Gazetka szkolna – najważniejsze medium w szkole
Gazetka szkolna – najważniejsze medium w szkole. Na swoich stronach zamieszcza informacje o akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, i nie tylko. Ich zadaniem jest informowanie każdego ucznia o tym, co dzieje się w szkole. Oprócz wiadomości szkolnych możemy tam przeczytać o wycieczkach, koncertach, a nawet recenzjach filmu. Reporterzy „Wymiaru G2” często angażują się w różne imprezy, a nawet sami je organizują. W naszej szkole członkowie Koła Młodych Dziennikarzy przygotowują razem z Samorządem imprezy takie jak „Noc Reporterów”, „Mam Talent” czy dyskoteki typu „Bal Karnawałowy” i „Walentynki”.

15 Dziękujemy za uwagę i za pojawienie się na
debacie dotyczącej Demokracji w szkole. Mamy nadzieję, że wynieśli Państwo stąd wiele wspaniałych wrażeń.


Pobierz ppt "Demokracja oczami gimnazjalistów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google